• Espluga Trenc, J. (2017) “Percepciones de riesgo en aplicaciones biotecnológicas”. En: J. Lobera (ed.) Percepción social de la ciencia y la tecnología 2016. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. [PDF]
 • Espluga, J.; Di Masso, M.; López García, D. (2017) “Agroecologia i polítiques per la sobirania alimentària”. A: R. Goomà & J. Subirats (eds.) Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya. Barcelona: Crític. P. 236-243. [PDF]
 • Subirats, J.; Espluga, J. (2017) “Innovación social, gobernanza y políticas públicas para la transición agroalimentaria”. A: López, D.; Fernández-Casadevante “Kois”, J.L.; Morán, N.; Oteros Rozas, E. (eds.) Arraigar las instituciones: Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales. Madrid, Libros en Acción. [Consultar]
 • López, D.; Pomar, A.; Tendero, G.; Di Masso, M.; Espluga, J.; Calvet-Mir, L. (2017) “Dinamización local y extension rural agroecológicas”. A: López, D.; Fernández-Casadevante “Kois”, J.L.; Morán, N.; Oteros Rozas, E. (eds.) Arraigar las instituciones: Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales. Madrid, Libros en Acción. [Consultar]
 • Prades, A.; Espluga J.; Horlick-Jones, T. (2017) “Hybrid focus groups as a means to investigate practical reasoning, learning processes and indigenous activities”. En: R.S. Barbour & D.L. Morgan (Eds.) A New Era of Focus Groups Research. Challenges, Innovation and Practice. London: Palgrave. P. 179-204. [Consultar] [Consultar2]
 • Reyes, A.; Gimeno, Ch.; Montañés, M.; Sorolla, N.; Espluga, J.; Martínez, J.P. (2017). L’aragonés y lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo de Población y Viviendas de 2011. Zaragoza: Seminario Aragonés de Sociolingüística / Universidad de Zaragoza. [Consultar] [PDF]
 • Espluga, J. (2017) “El català a l’Aragó des de la premsa i la política aragoneses: un enigma oriental”. A: J. Giralt Latorre & M.T. Moret Oliver (eds.) El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional  de Llengua i Literatura Catalanes, Saragossa (28 d’octubre de 2016). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. [PDF]
 • Ruscheinsky, A.; Espluga Trenc, J.; Paulo Gomes, L. (2017) “As políticas de sustentabilidade ambiental: informação social e participação no campus de duas universidades”. In: Dosciatti de Oliveira, M.M.; Mendes, M.; Hansel, C.M.; Damiani, S. (eds.) Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. Caxias do Sul: EDUCS. P. 44-78. [PDF]
 • Prades, A. ; Horlick-Jones, T.; Barnett, J. Constantin, M.; Enander, A.; Espluga, J.; Konrad, W.; Poumadère, M.; and Rosenhead, J. (2016) “Shining a light on citizens’ everyday environment-related behaviours”; in A. Martinuzzi & M. Sedlacko (eds.) Knowledge Brokerage for Sustainable Development. Saltaire (UK): Greenleaf Publishing. p. 189-207.
 • Espluga, J.; López Asensio, S.; Villegas, M. (2015) Procés de reflexió col·lectiva sobre les deixalleries del Vallès Oriental. Granollers: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Agència de Residus de Catalunya, Ecoembes.
 • Di Masso, M.; Rivera-Ferre, M.G.; Espluga, J. (2014) “The Transformative Agrifood Movement in Catalonia: Operational Divergences in the Construction of Food Sovereignty”. In Douglas H. Constance , Marie-Christine Renard , Marta G. Rivera-Ferre (ed.) Alternative Agrifood Movements: Patterns of Convergence and Divergence (Research in Rural Sociology and Development, Volume 21) Emerald Group Publishing Limited, pp.159 – 181 [Consultar]
 • Capdevila, A.; Espluga, J. (2014) “Representaciones mediáticas y metáforas sobre la Ley de Lenguas (3/2013) utilizadas en la prensa aragonesa“. En: Ch. Gimeno & N. Sorolla (coords.) Actas de las II Jornadas Aragonesas de Sociología. Grupo de Trabajo ‘Lenguas e identidades’. Zaragoza: Gara d’Edizions, Institución Fernando el Católico, Prensas de la Universidad de Zaragoza. Pàgs. 71-96.
 • Espluga, J.; Boso, A (2014) “Salut: Entre la satisfacció vital i els impactes de la precarietat sobre la salut de la joventut de Catalunya”. A: P. Serracant (coord.) Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Vol. 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut. Pàgs. 83-116. [Consultar]
 • Espluga, J.; Boso, A. (2014) “¿Por qué las políticas de salud juvenil suelen ser parciales, incómodas y tienden a la invisibilidad?” En: O. Romaní & L. Casadó (coord.) Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticas públicas. Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili (Colección Antropología Médica, núm. 13). Pàgs. 369-388. [Consultar]
 • Pedregal, B; Brugué, Q.; Del Moral, L.; Ballester, A.; Espluga, J.; Ferrer, G.; Hernández-Mora, N.; La Calle, A.; La Roca, F.; Parés M. (2013). “Deliberative democracy and water policy: public participation in water resources planning in Spain”. En: A. Corsale, M. Iorio, G. Sistu (eds.) Water Policies and Issues. An International Approach: Environmental Conflicts and Sustainable Water Policies in the Mediterranean Region. Cagliari: CUEC Editrice. Pàgs. 164-173.
 • Espluga, J. (2013) “Riscos ambientals i moviments socials a Catalunya”. A: Societat Catalana 2012. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia – Institut d’Estudis Catalans. Pàgs. 135-156. [Consultar]
 • Espluga, J. (2012) “Riscos ambientals, plans d’emergència i desigualtats de gènere”. A: M. Freixanet (coord.) Sostenibilitats. Polítiques públiques des del feminisme i l’ecologisme. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. Pàgs. 189-226. [Obra]
 • Rambla, X.; Saldanha Pereira, R.; Espluga, J. (2012) “La articulación de las políticas públicas a favor del desarrollo educativo: el margen de maniobra en América Latina”. En: M. Fahel, X. Rambla, B. Lazzarotti, y Carla Bronzo: Desigualdades educacionais & pobreza. Belo Horizonte: PUC Minas. Pàgs. 31-48
 • Cebollada, A., Espluga, J. (2011) “La mutilació dels espais fronterers a partir de l’anàlisi de la mobilitat quotidiana de Catalunya i d’Aragó“. A: O. Jané & Q. Solé (eds.) Observar les fronteres, veure el món. València: Afers & Mirmanda, pp. 129-140.
 • Espluga, J. (coord.); Boso, A.; Gallego, L.; Martí, J. (2010) Salut i Joves. Percepcions, pràctiques i polítiques sobre els processos de pèrdua de salut de la joventut a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut (291 pàg.) [PDF)
 • Espluga, J. (coord.); Boso, A.; Gallego, L.; Martí, J. (2010) Salut i Joves. Dels contextos i les pràctiques de risc a les polítiques de promoció de la salut.Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut (64 pàg.). [PDF]
 • Espluga, J.; Brugué, Q.; Pomeroy, M. (2009) “Política de agua con participación ciudadana: de la Directiva Europea a la experiencia catalana“. A: M. Parés (coord.) Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia participativa. Barcelona: Ariel, pp. 399-418.
 • Espluga, J.; Farré, J.; Gonzalo, J.; Horlick-Jones, T.; Prades, A.; Oltra, J.; Navajas, J. (2009) “Do the people exposed to a technological risk always want more information about it? Some observations on cases of rejection“. In: S. Martorell, C. Guedes & J. Barnett (eds.) Safety, Reliability and Risk Analysis, London: CRC Press – Taylor & Francis, p. 1301-1308. [consultar]
 • Prades, A.; Oltra, C.; Navajas, J.; Horlick-Jones, T.; Espluga, J. (2009) “The social perception of nuclear fusion: Investigating lay understanding and reasoning about the technology“. In: S. Martorell, C. Guedes & J. Barnett (eds.) Safety, Reliability and Risk Analysis, London: CRC Press – Taylor & Francis, p. 1371-1376.
 • Horlick-Jones, T.; Prades, A.; Oltra, C.; Navajas, J.; Espluga, J. (2009) “Investigating the material limits on social construction: Practical reasoning about nuclear fusion and other technologies“. In: S. Martorell, C. Guedes & J. Barnett (eds.) Safety, Reliability and Risk Analysis, London: CRC Press – Taylor & Francis, p. 2867-2872.
 • Sentmartí, R.; Espluga, J.; Lemkow, L. (2009) “Job insecurity and successful reemployment: Examples from Spain”. A: Thomas Kieselbach, Sebastiano Bagnara, Hans De Witte, Louis Lemkow, Wilmar Schaufeli (eds.) Coping with Occupational Transitions. An Empirical Study with Employees Facing Job Loss in Five European Countries. VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.
 • Espluga, J.; Subirats, J. (2008) “Reflexiones sobre los procesos participativos en marcha”. En: VVAA, Actas del VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Bilbao: Fundación Nueva Cultura del Agua. [consultar]
 • Ballester, A.; La Calle, A.; Espluga, J.; Subirats, J. (2008) “Participación pública en la Demarcación Hidrográfica del Ebro”. En: En: VVAA, Actas del VI Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. Bilbao: Fundación Nueva Cultura del Agua. [consultar]
 • Espluga, J.; Subirats, J. (2008) “Participación ciudadana en las políticas de agua en España”. En: Del Moral, L & Hernández-Mora, N. (eds.) Panel científico – técnico de seguimiento de la política de aguas. Sevilla: Universidad de Sevilla y Fundación Nueva Cultura del Agua. [consultar]
 • Farré, J.; Espluga, J.; Gonzalo, J.; Capdevila, A. (2008) “El papel de las administraciones públicas en la comunicación del riesgo. El caso de los polígonos petroquímicos de Tarragona”. En: M.J. Canel & M.G. Gurrionero (eds.), Estudios de Comunicación Política. Madrid: Asociación de Comunicación Política – Universidad Complutense de Madrid. Pàg. 177-200. Ref. ISBN: 84-95903-18-0
 • Espluga, J.; Fernández-Cavia, J. (2007) “El risc i les empreses químiques del Camp de Tarragona”. En: J. Farré & J. Fernández-Cavia (eds.) Comunicació i risc petroquímic a Tarragona. De les definicions a les pràctiques institucionals. Tarragona: Servei de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. Pàg. 125 – 154.
 • Pallarés, J.; Barruti, M.; Espluga, J.; Pere Oró, D.; Canales, G. (2007) Sistema de informacion contínua sobre el consumo de drogas entre los jóvenes en Castilla-La Mancha. Toledo: Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla – La Mancha. [PDF]
 • Solà, R.; Prades, A.; Espluga, J.; Real, M. (2006) “El Centro de Tecnologías Avanzadas de El Bierzo y su integración en el entorno social”. Informes Técnicos del CIEMAT, núm. 1072, p. 1-27.
 • Espluga, J. (2005) “Desempleo juvenil y exclusión social en España”. En: M. Zamanillo, E. Grote, T. Kieselbach. (comp.) Desempleo de jóvenes y exclusión social. Río Cuarto (Argentina): Universidad Nacional de Río Cuarto.
 • Espluga, J; Caballero, J. (2005) Introducción a la prevención de riesgos laborales: Del Trabajo a la Salud. Barcelona: Ariel. (292 pàg.) [Consultar]
 • Espluga, J. (2005) “Els debats socials de la biotecnologia”, Papers de la Fundació Rafael Campalans, núm. 144, p. 1-29. [PDF]
 • Espluga, J.; Lemkow, L.; Baltiérrez, J.; Kieselbach, T. (2004) Desempleo juvenil, exclusión social y salud. Investigaciones, experiencias y acciones institucionales en España. Barcelona: Icària. [Consultar]
 • Sentmartí, R.; Lemkow, L.; Espluga, J. (2004) “Social Convoy in a Pharmaceutical Plant in Spain”. En: T. Kieselbach, (ed.) Social Convoy in Occupational Transitions: Recommendations for a European Framework in the Context of Enterprise Restructuring. Bremen: University of Bremen. P. 70.
 • Lemkow, L. (coord.); Climent, V.; Curbet, J.; Espluga, J.; Ginige, T.; Kaplan, A.; Montseny, A.; Pelay, L; Rosales, R.M.; Sabaté, F.X.; Serra, A.; Simarro, C.; Tejero, E.; Valls, C. (2004) Risc, Incertesa i Estat Regulador”, Els debats de la Fundació, vol. 5, p. 1-53.
 • Farré, J.; Saperas, E.; Espluga, J.; Casero, A. (2003) “La identidad de España: entre el estado autonómico y la Unión Europea”. A: Sampedro, V. (ed.) La pantalla de las identidades. Barcelona: Icària.
 • Espluga, J. (2002) “Fenòmens NIMBY: Respostes socials a les antenes de telefonia mòbil”. Observatori del Risc. Informe 2002. Barcelona: IDES. P. 139-168. [consultar]
 • Espluga, J.; Lemkow, L.; Baltiérrez, J.; Kieselbach, T. (2001) Atur Juvenil, exclusió social i salut. Recerques, experiències i accións institucionals a Espanya. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (181 pàgs). [Consultar]
 • Espluga, J. (2001) Respostes socials al risc tecnològic. Una aproximació al cas de l’exposició laboral a pesticides en l’agricultura. Bellaterra: Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tesi Doctoral. [consultar]
 • Espluga, J.; Baltiérrez, J.; Lemkow, L. (2001) “Empirical analysis of the risk of social exclusion of long-term unemployed young people in Spain”. A: Kieselbach, T. (Ed.) Living on the Edge. Long-term Unemployed Youths in Europe: A Qualitative Analysis on the Risk of Social Exclusion in Six European Countries. Opladen: Leske+Budrich. P. 247-283. [Conclusions of YUSEDER FP4 EU Project]
 • Lemkow, L.; Espluga, J. (2000) “Youth Unemployment and Health in Spain” A: Kieselbach, T. (ed.) Youth Unemployment and Health. A Comparison of Six European Countries. Opladen: Leske+Budrich. P.175-206. [YUSEDER FP4 EU Project]
 • Lemkow, L.; Espluga, J.; Batiérrez, J. (2000) “Youth Unemployment and Social Exclusion in Spain”. A: Kieselbach, T. (ed.) Youth Unemployment and Social Exclusion. A Comparison of Six European Countries. Opladen: Leske+Budrich, 2000. P. 247-283. [YUSEDER FP4 EU Project]
 • Thompson, A. G.H.; Espluga, J.; Alonso, M. (1999) Participació ciutadana en la provisió de serveis de salut. Barcelona: Servei Català de la Salut, Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
 • Galbeño, C.; Lucas, J.F.; Domínguez, J.J.; Calvo, F.; Ortega, M.J.; Méndez-Vigo, M.; Espluga, J.; Prat, C. (1996) Empleo y formación en el sector de reparación y distribución del automóvil en España. Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (213 pàgs.)