Josep Espluga Trenc

 

Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és professor Agregat del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. És investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), membre del grup Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS), i col·laborador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB).

Anteriorment ha estat professor de l’Escola Universitària de Treball Social “Creu Roja” de Lleida (adscrita a la Universitat de Lleida), i investigador al Centre Nacional de Condicions de Treball (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), a la Fundació Avedis Donabedian (Fundació per a la Millora de l’Assistència Sanitària) i a la Fundació CIREM (Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània). Ha estat becari al Departament d’Urbanisme de l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Università degli Studi di Venezia) i investigador visitant al Institute for Studies of Science, Technology and Innovation – ESRC Innogen Centre (University of Edinburgh).

Les seves línies d’investigació es centren en una aproximació sociològica a les relacions entre salut i treball, territori i medi ambient i més específicament, sobre la percepció social dels riscos tecnològics, els conflictes socioambientals i les polítiques agroecològiques. Ha realitzat també estudis sobre identitats socials i sociolingüística.

Es coordinador del Minor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global de la UAB, i membre de l’equip director de la Diplomatura de Postgrau de Dinamització Local Agroecològica de la UAB.

(joseplluis.espluga@uab.cat)