De l’11 al 25 d’abril; pla de treball de la 7a setmana (llarga ;-)

Activitats amb el Parla.cat

Tasques

 • Gramàtica. Repassa i sistematitza els teus coneixements sobre la morfologia dels verbs regulars i irregulars al Curs de llengua catalana. Nivell B (pàgines 98-111; solucionari pàg. 241).
 • Fes la proposta d’expressió escrita (àrea 1, pàg 3) i les activitats de gramàtica i vocabulari (àrea 3, pàgines 10-15) del model de prova de nivell intermedi de la CIFALC. Les corregirem el proper dia de classe. Pots ser una bona oportunitat per repassar tot el que hem fet fins ara 🙂
 • Expressió escrita complementària. Podeu redactar el perfil de l’heroi o l’heroïna que heu presentat a classe i enviar-me’l per correu electrònic també.

11 d’abril; 7a classe

 • Resolució de dubtes sobre el que heu treballat en el darrer període de treball: perquè/ ja que/ com que; ordres i instruccions (imperatiu, present de subjuntiu); ortografia de la b/p, t/d, c/g; antònims i derivats, repàs de verbs regulars…
 • Expressió oral. Presentació dels nostres herois i heroïnes.
 • Per introduir un dels temes forts del curs (els verbs), repassem en quins casos utilitzem cada temps verbal (verbs_dates) i també la conjugació d’alguns verbs regulars (especialment el present i imperfet de subjuntiu; repàs_verbs / correcció).
 • Correccions (comentari_DECÀLEGS) dels decàlegs i instruccions.
 • Comencem a treballar les activitats de verbs irregulars.(pàg. 2, activitats 1 i 2). El proper dia les continuarem a classe.

Del 4 a l’11 d’abril; el pla de treball de la 6a setmana

Activitats amb el Parla.cat

Unitat 3. Aprendre a aprendre

Unitat 4.  Unes vacances amb els amics

Tasques i activitats

 • Expressió escrita. Text instructiu. Escriu una llista de 10 recomanacions i penja-la al tauler de les instruccions. Temes possibles: recomanacions i consells per aprendre una llengua (o català, concretament), un decàleg per ser feliç, per viure sense estrès, per educar els fills, per visitar un país, per dur una vida sana, per trobar parella, per fer un bon ús de la tecnologia digital… Tria el tema que vulguis i escriu el teu decàleg. És molt important que utilitzis la 2a persona del singular en les instruccions (per exemple: apaga el mòbil una hora abans d’anar a dormir, no et connectis més de dues vegades al dia…)
 • Repassa (si et cal) la conjugació dels verbs regulars. conjugació dels verbs regulars / model de correcció de la conjugació dels verbs regulars/ conjugador de verbs en línia
 • Verbs. Fes la pàgina 1 del repas_verbs
 • Ortografia i vocabulari. Pots repassar tots els continguts d’ortografia que hem treballat fins ara (a/e i o/u en síl·laba àtona, accentuació, b/p, t/d, c/g…) amb els dictats en línia de nivell intermedi. No t’oblidis de consultar l’apartat “fem memòria” per anar repassant.
 • Gramàtica. Repassa i sistematitza els teus coneixements sobre la morfologia del nom i de l’adjectiu al Curs de llengua catalana. Nivell B (pàgines 82-92; solucionari pàg. 235).

 

4 d’abril, 6a classe

 • Dubtes sobre el que heu treballat al Parla.cat aquesta setmana: els temps verbals del passat (passat simple), vocabulari de caràcter, el verb deure per expressar probabilitat…
 • Acabem de corregir l’activitat del fragment literari: El futur
 • Comentari de les tasques d’expressió escrita: l’anunci i el correu electrònic (comentari_correus (2)
 • Expressió oral. Presentació dels nostres herois i heroïnes.

 

Del 29 de març al 3 d’abril. El pla de treball de la 5a setmana

Activitats a Parla.cat

Unitat 2 (Intermedi 2). Biografies. Quin personatge en Josep!

1.1. Preparant l’homenatge d’en Josep. Contextualització

1.2. La biografia fictícia d’Aniol Toldrà. El passat simple. Comprensió lectora.

1.3. Biografies. Expressions temporals.

1.4. Biografies. El passat simple 1

1.5. Presentació. Els temps verbals del passat 1

1.6. Biografia de Salvador Dalí. Pràctica. Els temps verbals del passat 2

1.9. Biografia de Lluís Llach. Comprensió lectora

1.10. Intervenció de Lluís Llach (concert). Comprensió oral

1.16. Missatges de correu electrònic. Introducció i conclusió

2.4. Discurs d’homenatge. Activitat de sinònims

2.8. Discurs d’homenatge. Frases fetes

2.9. Pràctica de frases fetes 2

2.11. La perífrasi de probabilitat amb el verb deure

5. La r a final de mot. Erra muda

6. La r a final de mot. Erra muda 2. Passat simple i passat perifràstic

7. La r a final de mot. Erra muda 3

Activitats i tasques

 • Gramàtica i vocabulari. Acabeu de completar l’activitat del fragment literari El futur.
 • Expressió oral. Prepara la teva intervenció al programa de ràdio Els nostres herois i heroïnes. Cal que presentis davant del grup el personatge que vols homenatjar i reconèixer i expliquis per què. En aquesta intervenció has de fer una breu biografia/retrat de la persona i justificar per quin motiu l’has triat. Dijous vinent farem les intervencions a classe. Pots portar un guió de la teva intervenció.
 • Expressió escrita. Redacta un anunci d’una oferta de feina (que t’agradaria trobar publicat en algun diari o web). Després, escriu un correu electrònic als responsables de la selecció de personal d’aquest lloc de treball en què demostres el teu interès per la feina i destaques els elements que et converteixen en un bon candidat per al lloc de treball. (Em podeu enviar per correu electrònic l’anunci i la carta en un mateix document, estertur.sdl@gmail.com).

del 21 al 27 de març. Pla de treball de la 4a setmana

Activitats amb el Parla.cat

Unitat 4 (Intermedi 1). Fem comèdia

Unitat 5 (intermedi 1). Necessitem tot el que comprem?

Unitat 1 (Intermedi 2). Alegria! És festa major!

Tasques

 • Expressió escrita. Fes una altra intervenció a la nostra web de contactes; en aquest cas, consisteix a escriure una resposta a l’anunci d’un company o companya. Potser els vostres personatges han trobat la seva mitja taronja o alguna cosa semblant 😉
 • Dictat en línia. Repassa l’ortografia de les vocals a/e en síl·laba àtona fent algun dictat. No t’oblidis de llegir l’apartat fem memòria. Aquests dictats també t’aniran molt bé per ampliar vocabulari.

 

21 de març, 4a classe

 • Resoldre dubtes sobre el que heu treballat aquesta setmana al Parla.cat: vocabulari i estructures per descriure persones, ortografia de la a i la e en síl·laba àtona, el gènere i el nombre de l’adjectiu i el substantiu, accentuació de la e
 • Expressió oral. Descrivint persones.
 • Comentari de les descripcions del web de contactes: Segurament tinguis algun amic que ha conegut a la seva parella gràcies a mi, Bon dia, em diu Notre Dame, però tot el món m’anomena “aquella església del geperut”
 • Introducció de la morfologia del substantiu i l’adjectiu (el gènere i el nombre).
 • Expressió oral. He llegit

14 de març, 3a classe

 • Resolem dubtes dels continguts de la setmana: apòstrof, numerals, accentuació…
 • Acabem de corregir les activitats de repàs d’accentuació. Teoria i activitats
 • Repassem els pronoms del complement directe (determinat, indeterminat i neutre)
 • Expressió oral. Botigues diferents
 • Correccions de la meva botiga preferida: la xocolata només és pels que lis agraden els dolços / és una cafeteria no només en el sentit de lloc on pots demanar begudes, sinó com local on pots comprar cafè / és una empresa que rebre el nom de la resistència italiana

3a setmana, del 14 al 20 de març. Pla de treball

Activitats del Parla.cat

Abans de treballar amb les activitats, cal que t’inscriguis al Parla.cat. Un cop ho hagis fet, ja podràs seguir l’enllaç de l’activitat directament sense passar per les unitats del Parla.

Unitat 3 (Intermedi 1). Busco la meva mitja taronja

 1. Frases impersonals (pronom es). Consells
 2. Adverbis acabats en -ment.
 3. Comprensió oral, presentació d’estructures i vocabulari
 4. Estructures i vocabulari per descriure persones 1
 5. Descriure persones 2 (caràcter)
 6. Accions quotidianes, conjugació de verbs (el present)
 7. Els pronoms reflexius
 8. Les preposicions en, amb
 9. El gènere del substantiu, presentació
 10. Gènere del substantiu, pràctica 1
 11. El nombre del substantiu (singular i plural), presentació
 12. Nombre del substantiu, pràctica 2
 13. El sons de la a i la e, identificació
 14. Ortografia. La vocal neutra (a/e) a final de mot
 15. Ortografia. Vocal neutra a final de mot, plurals en -es
 16. Ortografia. Vocal neutra a final de mot, plurals en -es 2
 17. Ortografia. Vocal neutra a final de mot, terminacions verbals
 18. Ortografia. Vocal neutra enmig de mot
 19. Ortografia. Vocal neutra enmig de mot, formes verbals
 20. Ortografia. Accentuació de la e 1
 21. Ortografia. Accentuació de la e 2
 22. Ortografia. Accentuació de la e 3

Tasques

 • Expressió escrita. Web de contactes. Entra al tauler i escriu un anunci per a un web de contactes d’un personatge de ficció (o no). Ha d’incloure una descripció de la persona i també del tipus de relació o de persona que busca. No t’oblidis d’indicar el nom del personatge, però també el teu nom.
 • Expressió oral. Prepareu la intervenció “He llegit“. Consisteix a explicar alguna cosa que heu llegit (notícia, article d’opinió, reportatge, relat…) en català aquesta setmana a classe: ha d’incloure un resum i també la vostra opinió sobre el tema que planteja.