Tancament del curs. Dates clau

Us recordo alguna de les dates clau relacionades amb el final del curs de nivell intermedi.

 • el dijous 18 de gener: classe complementària de 13 a 14 h (pràctica d’orals i repàs).
 • el dimarts 23 de gener: prova final del curs de 12 a 14 h (recordeu que es tracta d’una prova interna; no de la prova oficial interuniversitària).
 • el dimarts 30 de gener: revisió d’exàmens i notes finals de 13 a 14 h

Aquestes activitats es duran a terme a l’aula 41.

Durant aquests dies em podeu enviar textos per corregir i dubtes per correu electrònic.

10a setmana. Pla de treball del 9 al 15 de gener

Us recordo i confirmo alguna de les dates clau que hem acordat a la classe d’avui:

– 18 de gener. Classe complementària (de 13 a 14 h)

– 23 de gener. Prova final (a classe, de 12 a 14 h)

Del 10 al 24 de gener: inscripció a la prova oficial interuniversitària de la CIFALC. A la Secretaria del Servei de Llengües

El pla de treball d’aquesta setmana és, sobretot,  estudiar i repassar. Us proposo algunes activitats a continuació:

– Corregeix l’àrea 3, de gramàtica i vocabulari, del model de prova de nivell intermedi de la CIFALC amb el model de correció. Apunta’t tots els dubtes que tinguis per resoldre’ls a la propera classe (o escriu-me un correu electrònic).

-Expressió oral. Tria un article en català de qualsevol diari, revista, blog o web. Llegeix-lo i prepara’n un resum (breu) per presentar-lo i comentar-lo a classe. No redactis la intervenció, pren algunes notes només. Ho farem dimarts i dijous de la setmana vinent

– Expressió escrita 1. Revisa els textos que heu redactat durant el curs. Intenta detectar els aspectes en què acostumes a cometre errors. Comprova que entens totes les marques de correcció. Si en tens cap dubte, porta’ls la propera classe.

Expressió escrita 2. Redacta (a mà) el resum del text següent: internet a zones rurals. Escolta el text dues vegades i fes-ne un resum de 100 paraules aproximadament.

– Repassa els continguts de gramàtica i vocabulari. És especialment interessant que treballeu els itineraris de morfologia (el nom, l’adjectiu, els verbs, els pronoms febles, els determinants, les preposicions i les conjuncions) dels itineraris d’aprenentatge. Us poden anar bé per sistematitzar el que heu treballat i après amb el Parla.cat. Practica l’ortografia i el vocabulari amb els dictats en línia.

– Fes les activitats de repàs de gramàtica i vocabulari (activitats de repàs 2). Les corregirem a classe dimarts vinent.

– No us oblideu de continuar parlant per anar adquirint més fluïdesa i vocabulari.

9 de gener

 

del 19 de desembre al 8 de gener (Pla de treball de la 9a setmana)

Intermedi 3. Unitat 4. No ens aturem!

 • Bloc 2. Lèxic: els derivats (2.14).
 • Bloc 3. Estructura i característiques de la carta formal: fraseologia habitual (3.3).
 • Fonètica i ortografia. La g, j, x, ix, tx, ig (3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10)

Intermedi 3. Unitat 5. Qui canta, els mals espanta

 • Bloc 1. Vocabulari: metàfores i frases fetes (1.10); comparacions (1.14).
 • Fonètica i ortografia: la h, la l·l i la l (2, 6, 7 i 9 ).

Tasques i activitats

– Expliqueu un conte popular de la vostra ciutat o del vostre país al racó dels contes, o senzillament un conte que us agrada o que us agradava quan éreu petits. Intenteu que no sigui gaire llarg! Podeu inspirar-vos en el web d’una mà de contes.

– Aprofiteu aquest període més llarg per posar-vos al dia de les tasques pendents. Podeu enviar-me qualsevol de les expressions escrites de les setmanes anteriors: el resum, el decàleg, l’anunci i la carta formal, etc.

Gramàtica i vocabulari. Fes les activitats de l’àrea 3, gramàtica i vocabulari, del model de prova de nivell intermedi de la CIFOLC (pàgines 9-13). Les corregirem el proper dia de classe. També pots fer les expressions escrites del model de prova a mà com si fos l’examen.

– Podeu repassar amb els dictats en línia i també amb litinerari d’aprenentatge de nivell intermedi.

 

Del 12 al 18 de desembre (8a setmana. Pla de treball)

Intermedi 3. Unitat 3. Si vols ser feliç, relaxa’t

 • Bloc 1.  Ús de les conjuncions: i, o, ni, però, com (1.7), perquè, ja que, com que, a causa de (1.18). Lèxic: frases fetes, onomatopeies i expressions populars (1.10, 1.11). Formació de mots compostos i ús del guionet (1.12 i 1.13).
 • Bloc 2.  Morfologia de l’adjectiu: gènere i nombre (2.12). Lèxic: expressions temporals, de lloc, de manera i d’intensitat (2.18).
 • Fonètica i ortografia. La dièresi (3, 5, 6 i 8 )
 • Activitats d’avaluació (3, 5, 6).

Tasques i activitats

 • Expressió oral. Activitats per relaxar-nos: triem-ne una per recomanar als companys. L’haureu de presentar davant del grup,  oralment, durant la propera classe (el dimarts 19 de desembre).
 • Acabeu totes les activitats de verbs irregulars.
 • Repassa els continguts d’ortografia del curs i amplia el teu vocabulari amb els dictats en línia.
 • Expressió escrita. Podeu fer alguna de les que teniu pendents de les setmanes anteriors: el resum, la carta formal, el decàleg, etc.

12 de desembre de 2017

 • Dubtes sobre el que heu estat treballant: verbs irregulars, el resum a partir d’un text oral, pronoms febles…
 • Expressió escrita: tasques pendents, revisió després de la correcció, aspectes de la carta formal (dades de l’emissor, tractament al receptor:

A) li adjunto la meva sol·licitud per a aquest treball: el meu CV i una carta de motivació.

Estic a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que us convingui

B) El motiu d’aquesta carta es fer-vos arriba el meu currículum per aplicar a la vacant per al departament de Responsabilitat Social de la seva prestigiosa Fundació (2) 

Del 5 a l’11 de desembre (pla de treball de la 7a setmana)

Activitats amb el Parla.cat

Intermedi 3

Unitat 1. Treballar per viure o viure per treballar

 • Bloc 1. Vocabulari del món laboral (1.10, 1.11, 1.13 i 1.14).
 • Bloc 2. Comprensió lectora (2.2).Pronoms febles: els complements circumstancials (2.3, 2.4); la substitució dels circumstancials, els complements de règim verbal i l’atribut (2.5, 2.6 i 2.7).
 • Fonètica i ortografia: repàs de la vocal neutra, casos generals i excepcions (1, 2, 4 i 7).
 • Activitats d’avaluació (4 i 6).

Unitat 2. A pagès

 • Bloc 1. Conjugació de verbs irregulars (1.11). El gènere dels noms: casos conflictius i poc coneguts (1.12). Mots compostos: vocabulari (1.13 i 1.14)
 • Fonètica i ortografia. La o i la u en síl·laba àtona (2, 3, 4, 6 i 8).
 • Activitats d’avaluació (3, 4 i 6)

Tasques i activitats

5 de desembre

 • Dubtes sobre el que heu estat treballant: models de verbs regulars, estructura de la carta formal, pronoms febles…
 • Escalfament amb les categories de l’intermedi
 • Expressió oral. Parlem de regals: t’agrada fer-ne? i que te’n facin? Si no t’agrada un regal, ho dius amb sinceritat? Explica algun regal especial que t’han fet. Què els demanes als Reis aquest any?
 • Comencem l’intensiu de verbs irregulars (activitats de verbs irregulars)
 • Classe extraordinària de desembre?