23 de maig, 12a classe

 • Valoració global de les activitats d’expressió escrita: introducció del resum, errors de gramàtica (per/per a, a davant de complement directe, apòstrof i contraccions, accents diacrítics en les formes verbals…).
 • Continuem les pràctiques d’activitats d’expressió oral (tasca 1. Preguntes de comprensió lectora i tasca 2. Situacions comunicatives).
 • Gramàtica i vocabulari. Correcció de les activitats de la prova de nivell intermedi de la Generalitat de Catalunya, pàgines 7-13. Model de correcció
 • (si tenim temps) Fragments. Mònica Planas, La decisió

 

Del 16 al 23 de maig, 11a setmana. Pla de treball

El pla de treball d’aquesta setmana és estudiar i repassar 🙂

– Feu les activitats de gramàtica i vocabulari de la prova de nivell intermedi de la Generalitat de Catalunya (pàgines 7-13). Les corregirem durant la propera classe.

Algunes propostes de material per estudiar:

GRAMÀTICA I VOCABULARI

itineraris de morfologia (el nom, l’adjectiu, els verbs, els pronoms febles, els determinants, les preposicions i les conjuncions) dels itineraris d’aprenentatge.

– dossier de nivell intermedi del Departament de Justícia. Hi ha un model de prova que us pot anar bé per repassar: pàg. 207 (212) – 210.

dictats en línia.

EXPRESSIÓ ESCRITA

Expressió escrita 1. No us oblideu de revisar els textos que heu redactat durant el curs (lliuraments per correu i intervencions al fòrum). Identifiqueu-hi els vostres punts febles. Comproveu que enteneu totes les marques de correcció; si en teniu cap dubte, porteu-los a la propera classe.

– Expressió escrita 2. Redacteu el resum del text que hi ha a continuació: A la descoberta de les tombes gelades (Escolteu el text dues vegades i feu-ne un resum de 150 paraules aproximadament).

 

16 de maig, 11a classe

Recordem algunes dates importants de la convocatòria oficial d’exàmens de la CIFALC de juny de 2019. La inscripció a la prova és del 7 al 22 de maig; prova no oficial de final de curs: 30 de maig // ORALS: 16 i 23 de maig.

Repassem alguns continguts del curs:

– Correcció i dubtes sobre les activitats de repàs de gramàtica i vocabulari (INT_area3_prova1) / INT_area3_prova1.CORRECCIO)

– Proves orals. Preguntes sobre un text i situacions comunicatives.

 

Pla de treball del 9 al 15 de maig; 10a setmana

Activitats amb el Parla.cat (ja són les últimes!)

Intermedi 3. Unitat 4. No ens aturem!

Intermedi 3. Unitat 5. Qui canta, els mals espanta

Tasques

– Expressió escrita 1. Carta al director. Escriu una carta al director d’un diari exposant una queixa per algun problema de la teva localitat o comentant algun fet d’actualitat (estructura_carta al director). Nombre de paraules: 200, aproximadament.

– Expressió escrita 2. Pots practicar el resum amb el reportatge l’home enfront la mort. Escolteu el text dues vegades i feu-ne un resum d’unes 150 paraules, aproximadament.

– Expressió escrita complementària. Expliqueu un conte popular de la vostra ciutat, o senzillament un conte que us agrada o que us agradava quan éreu petits. Intenteu que no sigui gaire llarg! Podeu inspirar-vos en el web d’una mà de contes.

– Gramàtica i vocabulari. Fes aquestes activitats de repàs de gramàtica i vocabulari (INT_area3_prova1). Les corregirem a classe dijous vinent i les aprofitarem per resoldre dubtes.

– Gramàtica. Treballa les preposicions [(teoria, pàgines 131 (135)-136 / activitats 137 (141) -139 / solucionari pàg. 243 (247)] i les conjuncions [(teoria, pàgines 140 (144)-142 / activitats 142-143 / solucionari pàg. 244] al  Curs de llengua catalana. Nivell B .

– No us oblideu de continuar parlant per anar adquirint més fluïdesa i vocabulari.

 

del 2 al 9 de maig; pla de treball de la 9a setmana

Activitats amb el Parla.cat

Intermedi 3. Unitat 3. Si vols ser feliç, relaxa’t

Tasques i activitats

 • Expressió oral. Activitats per relaxar-nos: triem-ne una per recomanar als companys. L’haureu de presentar davant del grup,  oralment, durant la propera classe.
 • Repassa els continguts d’ortografia del curs i amplia el teu vocabulari amb els dictats en línia.
 • Expressió escrita. Redacteu un text de presentació seguint l’enunciat d’aquesta tasca (Text de presentació. Coneguem-nos). Envieu-me’l per correu electrònic en un arxiu adjunt.
 • Gramàtica. Treballa els pronoms febles al  Curs de llengua catalana. Nivell B . Pots repassar primer la substitució d’un pronom feble [(teoria, pàgines 115 (119)-120 / activitats 121-125 / solucionari pàg. 241 (245)] o anar directament a les combinacions de dos pronoms febles [(teoria, pàgines 126 (130)-127 / activitats 128 (132) / solucionari pàg. 241-242 (245)] . Recorda’t d’apuntar tots els dubtes que et sorgeixin per resoldre’ls dijous vinent.

 

2 de maig, 9a classe

 • Organitzem-nos i posem-nos al dia. Calendari: informació de la convocatòria oficial (inscripció a la prova del 7 al 22 de maig), prova no oficial de final de curs (30 de maig // ORALS: 16 i 23 de maig)
 • Acabem de treballar les activitats de verbs irregulars
 • I comencem l’altre gran tema del curs: els pronoms febles. Activitats del dossier de pronoms febles (pàgines 4 i 5).
 • Juguem a les categories?

Del 25 d’abril al 2 de maig. Pla de treball de la 8a setmana

Activitats amb el Parla.cat. Intermedi 3

Unitat 1. Treballar per viure o viure per treballar

Unitat 2. A pagès

Tasques

 • Gramàtica. Verbs. Acabeu les activitats de verbs irregulars (pàg. 3 i 4) . Les corregirem i comentarem a classe el proper dia.
 • Expressió escrita. El resum. Escolta aquest arxiu d’àudio dues vegades (sense mirar el vídeo), després fes la tasca que es proposa a la pàgina 7 del model de prova de nivell intermedi de la CIFALC. Pots fer-la a mà i lliurar-me-la a classe.
 • Lèxic. Repassa i aprèn vocabulari amb les activitats del Curs de llengua catalana. Nivell B (pàgines 158 (162)-160 (164); solucionari pàg. 249).

25 d’abril, 8a classe

 • Dubtes sobre el que heu estat treballant: verbs regulars i irregulars, pronoms febles, la carta formal…
 • Correcció del model de prova de nivell intermedi de la CIFALC.
 • També expressem desitjos practicant alhora el present i l’imperfet de subjuntiu (m’agradaria que casa meva…/ voldria viure en una ciutat que...)
 • Descobriu com celebrem sant Jordi al Servei de Llengües. I vosaltres? Parlem de llibres i literatura?
 • Ens queda pendent per a la propera classe un repàs sistemàtic de pronoms febles.

 

De l’11 al 25 d’abril; pla de treball de la 7a setmana (llarga ;-)

Activitats amb el Parla.cat

Tasques

 • Gramàtica. Repassa i sistematitza els teus coneixements sobre la morfologia dels verbs regulars i irregulars al Curs de llengua catalana. Nivell B (pàgines 98-111; solucionari pàg. 241).
 • Fes la proposta d’expressió escrita (àrea 1, pàg 3) i les activitats de gramàtica i vocabulari (àrea 3, pàgines 10-15) del model de prova de nivell intermedi de la CIFALC. Les corregirem el proper dia de classe. Pots ser una bona oportunitat per repassar tot el que hem fet fins ara 🙂
 • Expressió escrita complementària. Podeu redactar el perfil de l’heroi o l’heroïna que heu presentat a classe i enviar-me’l per correu electrònic també.