Equip ICE – UAB

L’Equip de formació i d’innovació de Tecnologies i Competència Digital d’educació secundària de l’ICE de la UAB està format per…

 • Núria Galceran
 • Jose Antonio Pascual
 • Xavier Rosell
 • Joseba Zubiaurre

– Coordinació: Xavier Rosell
– Responsables ICE: Marta Simon i Josep Masalles

.
Quatre línies per situar-nos…

L’equip ICE de Tecnologia es va formar a principis de l’any 1990 amb la implantació de l’assignatura de tecnologia en el nou disseny educatiu dels alumnes de secundària.

Les activitats que es realitzaven anaven des de l’intercanvi d’experiències, anàlisi del primer nivell de concreció i com portar-ho a la pràctica a l’aula, cursos de formació dels membres de l’equip i finalment la realització de cursos de formació per professors.

Amb la consolidació de l’àrea de tecnologia l’equip ha continuat la tasca de formació de professors i també la de reflexió i anàlisi de diferents metodologies i aplicacions per l’aula de Tecnologies.

En l’actualitat, i amb el nou decret de desplegament del Currículum per competències, l’equip adreça el seu treball a les competències digitals.

.

En aquesta nova etapa, l’Equip es planteja els següents objectius…

 • Analitzar el nou currículum de Tecnologies
 • Posar èmfasi en l’aprenentatge i desenvolupament de competències de l’alumnat, en línia amb l’aplicació del nova ordenació del sistema educatiu.
 • Promoure l’ús a l’aula de recursos TIC
 • Donar pautes al professorat per a l’ús eficaç de les TIC en la seva activitat professional
 • Impulsar les bones pràctiques educatives

.

Temes de treball

 • Reflexió i anàlisi del currículum de Tecnologies
 • Reflexió en relació al desplegament del currículum per competències
 • Reflexió en relació a les metodologies didàctiques i la seva aplicació
 • Elaboració de materials d’aula per a l’alumnat i experimentació
 • Elaboració de materials per a la formació del professorat
 • Realització d’activitats de formació per al professorat
 • Participació en trobades, congressos i jornades
 • Formació de formadors