Organització i coordinació d’IES
Blogs de la UAB |

Llicència d’estudis tutorada. Curs 2008-2009

Francesc López Circuns

Projecte d’avaluació i millora d’eines TIC per a l’organització i gestió de centres docents

Tutor: Josep Masalles Román

Resum ubicat al document que recull totes les llicències de 2008-2009
http://www.xtec.cat/sire/200809/document_resums.pdf

Enllaç amb blog de llicències d’estudis
http://blogs.uab.cat/icellicenciesjmr/2008/10/19/llicencia-destudis-tutorada-per-jmr-curs-2008-2009/