Equip de música

ICE – Música – Educació Secundària

Tag Archive 'educació'

Mai 06 2008

Redacció de les conclusions de la Jornada

Posted in formació, Grup de treball |

Benvolguts amics,

Tal com vam acordar al final de la trobada, el grup de música de l’ICE ha redactat les conclusions que vam elaborar entre tots. Aquesta síntesi ha estat presentada al Segon Congrés Internacional de Música a Catalunya en forma de comunicació.

Aquesta comunicació ha estat acceptada i formarà part de les comunicacions que tindran lloc el dijous 8 de maig, en la franja de 20 h a 21 h en el Paranimf de la Universitat de Barcelona.

Si ningú hi té cap inconvenient, incorporarem els noms de totes les persones que vam assistir a la trobada en les actes escrites que sorgiran del Congrés. Si algú de vosaltres no vol constar-hi, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres.

Naturalment, també us animem a ser-hi presents!

Afegim també a aquest post un recull d’imatges de la nostra trobada que molt amablement ha elaborat en Josep Masalles, responsable ICE del nostre grup que també va assistir-hi. Gràcies, Josep!

BubbleShare: Share photos – .


No hi ha comentaris