Equip de música

ICE – Música – Educació Secundària

Archive for the category innovació

Oct 29 2011

1era Sessió dels curs “Expressar, crear, transformar”

Educació musical a l’ESO-2011: Expressar, crear, transformar. El dissabte 22 d’octubre de 2011 l’equip de música de l’ICE de la UAB ha iniciat el curs Educació Musical a l’ESO: Expressar, crear, transformar.

Després de la presentació de la nostra coordinadora Begonya Folch, Jordi Raventós ha començat una primera part dedicada al que anomenem text, context i pretext musicals.

 

A la segona part, Begonya Folch ha presentat Innovar, per què? i ha demanat als assistents que indiquessin quins eren els seus nodes d’interès per a innovar a l’aula.

Així ha quedat la pissarra, després d’enganxar els post-its segons els nostres interessos.

Finalment s’han fer tres grans grups:

  • creació
  • interdisciplinarietat
  • escenari

A partir d’aquí, i de cara a la propera sessió es tractarà d’anar pensant idees embrionàries d’innovació per a dur a l’aula.

 


No hi ha comentaris