Com ho fem

El desenvolupament de la activitat es realitza seguint els tres passos que s’exposen a continuació:

1. Iniciació – Exploració

(1a sessió) El professorat presenta el context històric i el conjunt de les activitats del bloc. Es dóna als alumnes mapes per representar l’itinerari que faran, la situació del poblat ibèric a visitar i la
localització de les restes que cada petit grup ha d’estudiar. A més, cal iniciar els alumnes perquè s’apiguen diferenciar les restes ibèriques de les que no ho són, i explicar-los el que s’espera que trobin i les mesures que han de prendre.

2. Desenvolupament – Contrastació de significats.

La recollida de dades durant la sortida, es fa en petits grups i cada grup s’ocupa d’una o dues restes (casa, edifici) sense descuidar prendre mides de l’edifici públic de les muralles i de les torres de defensa. Han de realitzar un croquis on han de fer constar les mides de la resta que se’ls ha assignat i situar la resta en el mapa. Per acabar la visita, els alumnes han de preparar un petit reportatge fotogràfic.

3. Aprofundiment – Construcció de significats compartits.

Els alumnes realitzen les activitats 1 fins a la 4 del dossier, treballant en grups petits per trobar raons de proporcionalitat a cada gruix de murs. És d’especial interès la tasca 2. A continuació posen en comú els resultats obtinguts.

Per què ho fem

Amb les tasques d’aquest bloc els alumnes treballaran la interpretació d’un planol, faran estimacions raonades de les alçades de les cases, torres, i muralles. També hauran de formular i conjectures i comprovar-les. Els alumnes hauran de reconèixer relacions entre objectes reals i continguts matemàtics.
També hauran de trobar, representar i aplicar raons de proporcionalitat en situacions reals.
Hauran de fer estimacions de quina és la relació que existeix entre el gruix i l’alçada de la casa que han mesurat i buscar fons d’informació per contrastar-les. També s’inclou la resolució de problemes reals, ús de models matemàtics per a interpretar la realitat i l’ús de les TIC.

Anàlisi de les tasques

En aquest bloc es treballen les tasques 1 a 4 dels íbers que estan al dossier de l’alumne.

Possibles dficultats en el desenvolupament de l’activitat

Es tracta d’una activitat que es desenvolupa a la realitat ja que han de sortir a prendre mides de les restes de cases i altres ruines del jaciment íber de Cabrera de Mar. Les principals dificultats estan en que els alumnes s’assegurin del que medeixen i ho facin amb molta exactitud. A l’activitat 1 cal que el professor recordi el significat de la raó de proporcionalitat treballada al curs anterior i que els alumnes la sàpiguen aplicar a la tasca 2 del dossier de l’alumne. La millor manera de resoldre els dubtes es fen una posada en comú dels resultats que han trobat.

Materials per l’alumnat

El material pels alumnes el pots trobar en aquest enllaç Bloc 4 Ibers

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.