Llicència d’estudis tutorada per JMR. Curs 2008-2009

Francesc López Circuns

Projecte d’avaluació i millora d’eines TIC per a l’organització igestió de centres docents

Resum ubicat al document que recull totes les llicències de 2008-2009
http://www.xtec.cat/sire/200809/document_resums.pdf

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.