LLicències d’estudis tutorades per JMR. Fins 2007

Ramon Barlam Aspachs. Curs 2001-2002
La utilització didàctica de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el tractament a la diversitat (Educació Secundària). Desenvolupament de material didàctic i d’estratègies de treball cooperatiu a partir de la participació en el projecte telemàtic El món de Harry Potter
Resum:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/resums/rbarlam.html
Memòria:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200102/memories/Rbarlam.exe

Montserrat Puigpelat Pallarés. Curs 2002-2003
La implementació i avaluació de la tutoria individual o personal en els centres de secundària
Resum:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/resums/mpuigpelat.html
Memòria:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/mpuigpelat.zip

Roldan Riera Serra. Curs 2003-2004
Modelització d’un treball interdisciplinari amb la utilització de les TIC, tenint com a un element de refererència les competències bàsiques
Resum:
http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=822
Memòria:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200304/memories/822m.pdf
Pàgina web:
http://www.xtec.es/~rriera/

Ferran Mas Làzaro. Curs 2005-2006
Aula-laboratori virtual de ciències experimentals. Recursos i eines metodològiques de les TIC a l’abast del professorat
Resum:
http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1095
Memòria
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200506/memories/1095m.pdf
Pàgina web
http://phobos.xtec.net/fmas/

Eduard Garcia Muntané. Curs 2006-2007
Estudi dels procediments instrumentals per obtenir i processar imatges astronòmiques digitals. Ús didàctic de les TIC en l’àmbit de l’observació astronòmica
Resum:
http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1633
Memòria:
http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200607/memories/1633m.pdf

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.