LLEGIR PER ESCRIURE I ESCRIURE PER LLEGIR Parlem de com avaluar-ho?

La motivació lectora i els problemes de lectura i escriptura dels nostres alumnes adolescents són eixos de preocupació habitual entre els professors i les professores de llengua i literatura. L’estat d’opinió generalitzat és que encara es continuen detectant molts dèficits en un i altre camp tot i el temps (i l’esforç) que els dediquem a les nostres classes.
Hi ha, a més, una dificultat afegida: encara que els nous currículums ofereixen la possibilitat d’integrar llengua i literatura en els programes de la nostra matèria, és ben cert que encara continuem lluitant per integrar-los adequadament en les nostres programacions (sovint molt marcades per la divisió parcel•lada que encara ofereixen molts llibres de text) i, a més, continuem plantejant-nos molts dubtes a l’hora d’avaluar-los de forma adient.
L’avaluació esdevé, així, com una mena de cavall de batalla, com un camí ple d’esculls fets de dubtes realment difícils de resoldre per a tots nosaltres quan volem avaluar les tasques que es plantegen de forma “poc convencional” per treballar les lectures, l’escriptura, la formació literària i l’ensenyament de la gramàtica. I és d’això del que volem parlar i debatre en un espai com aquest, cosa que no sempre ens és possible de fer en els nostres centres educatius, la idiosincràsia de funcionament i de gestió dels quals sovint ens porta a fer molta feina però a tenir poc temps i espai d’intercanvi de pràctiques reals.
Aquesta II Trobada és la continuació de la que vam realitzar el curs passat i neix d’un seminari organitzat pel Grup de Recerca GREAL de la UAB en col•laboració amb l’ICE de la UAB, que ha estat dut a terme al llarg de dos cursos ( 2008-09 i 2009-10). Enguany aquest seminari s’ha constituït com a grup de llengües de l’ICE de la UAB, tot i que segueix vinculat amb el Grup de Recerca GREAL. Continuem mantenint l’essència dels seus inicis: un espai de treball col•laboratiu i un pont de diàleg entre les pràctiques reals del professorat a les aules de secundària i les aportacions de la recerca sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la composició escrita, de la gramàtica i de la literatura. Tot plegat ha propiciat experiències de treball a l’aula, viscudes com a molt satisfactòries per part del professorat participant, que volem compartir amb tothom que hi estigui interessat.

II trobada programa