Avaluació exposició als companys

Una vegada finalitzats els treballs de la programació d’Scratch, inicats des de l’inici de l’assignatura, s’han realitzat les exposicions corresponents de cada grup, per tal de poder veure com han enfocat aquest treball interdisciplinar amb l’escola. Es tracta de que cada persona de forma individual avalui una de les exposicions dels companys, reflexionant de forma crítica i transparent d’aquells asepctes més positius com també negatius.

La presentació sobre el treball  col·lectiu que he avaluat a l’aula, ha estat  creada per les companyes: Laia Campanera, Cristina Carbonero, Anna Martínez, Mònica Rosinés i Mireia Vidal.

La  primera diapositiva, tracta sobre l’Scratch, que és i les seves característiques, però en canvi no cita de quin autor han tret la definició. Podrien haver fet una introducció, explicant una mica el primer contacte amb l’Escoleta, com ha anat evolucionant la comunicació amb els professors, si han estat d’acord desde el principi en la realització d’aquesta programació, etcètera.

 

 

Segons el meu criteri, manca de justificació de per què realitzar una programació amb Scratch amb els infants de l’Escoleta, no queda gaire clar l’objectiu.El marc teòric, caldria introduir alguna cita d’on s’ha tret la informació, quin autor diu que s’adquireixen els diferents aprenentatges…

En relació a l’explicació del conte, consta dels diferents punts principals més importants i les característiques de per què realitzar un conte. En relació als materials que han utilitzat, estan ben definits i són clars.

En conjunt, sota el meu punt de vista, faltaria introduir al power point punts importants com ara quins objectius tant generals i específics s’han marcat al treball en relació a la realització de la programació,  com també, finalment, l’avaluació en relació a l’actualització del projecte, l’eficàcia, la coherència…que són factor rellevants per tal de saber si el que s’ha fet ha resultat ser positiu o negatiu i també els instruments com ara el qüestionari, entrevistes als professors i alumnes…

Al final, com a conclusió han resumit el que han après realitzant el treball, si han tingut feedbacks dels professors, les reunions, la cooperació, però en canvi no han posat les dificultats en que s’han trobat, i és una molt bona manera de finalitzar l’exposició, com a forma de reflexió.

 

 

 

Autoavaluació

 

En relació al treball col·lectiu, he après a treballar en grup, en respectar a l’altra persona quan proposa idees com també ajudar-lo en qualsevol situació. En relació a l’assignatura en general, he après noves plataformes 2.0, com ara Tinkercad, el Symbaloo, etcetera, que m’han proporcionat noves eines i materials per estar més actualitzada com a futura professional. He aprofunditzat en la busca de plataformes 2.0, en com aquestes em podien donar una utilitat en el meu dia a dia, i que a més a més, serveixen per organitzar, estructurar i proporcionar diversos aprenentatges, com també, la reflexió de les bones pràctiques, seguint diversos autors que m’han proporcionat la informació necessària per elaborar les diferents entrades.

M’he formulat preguntes com ara, que els infants i adolescents disposen de una massificació d’informació, la qual moltes vegades no permet que siguin persones crítiques, per aquest motiu, estariem davant d’unes persones amb massa informació i que els professionals de l’educació, haurien de potenciar la reflexió, per intentar que ells mateixos puguin ser crítics i fomentin la creativitat. També, com l’aplicació de les TIC a les aules, és un element molt necessari actualment, que ja penso que cada vegada més, les escoles disposen d’espais que permetin l’ús de la tecnologia utilitzant programes informàtics per transmetre els coneixements

 

La forma d’aprenentatge més eficaç, ja que parlem de plataformes, ha estat a partir de la pràctica. El portafoli ha estat el millor mètode d’introducció d’aprenentages, ja que he realitzat molt de treball autònom i a partir de les reflexions de totes les entrades, he pogut veure realment la importància de les TIC a l’educació. A més a més, de la teoria realitzada a classe i el treball amb Scratch dedicat a l’Escoleta.

Segons el meu criteri, penso que els meus punts forts són, la pràctica, ja que a partir d’aquesta sempre és molt més enriquidor la introducció dels coneixements, a més a més, em considero una persona organitzada, com també compromesa en l’elaboració de les tasques. D’altra banda, com a punt feble, ha estat principalment la manca de temps, ja que si hi hagués una dedicació plena, l’elaboració del Bloc hagués estat molt millor.

 

App educativa

Una de les apps educatives de moltes que n’hi han , és la app anomenada DottoDot numbers&letters lite per infants de Primària.

Aquesta app, ofereix una educació basada en els números i les lletres, per tal que l’infant pugui practicar d’una forma més interactiva i lúdica i pugui endinsar-se en el món de l’escriptura. L’infant pot aprendre amb gran facilitat, gràcies a la pantalla de la app, que permet moure amb el dit els diferents elements que hi apareixen. A més a més, apareixen diferents nivells de dificultat, d’aquesta manera la app s’adapta a l’edat de l’infant, per tal que aquest, pugui realitzar les diferents activitats segons el seu nivell de dificultat a mida que va realitzant l’aprenentatge. L’aplicació es pot descarregar en qualsevol aparell tecnològic (mòbil, tablet…) i de forma gratuïta i es pot utilitzar tant a l’aula amb el seguiment d’un professor, com també amb els pares com a forma de repàs.

Els infants han d’anar unint els punts seguint un ordre, segons l’abecedari, que es mostraran amb ordre o desordenats. Amb aquestes activitats aprenen a sumar, restar i multiplicar i és una manera de practicar les matemàtiques. Quan s’uneixen els punts, els infants descobreixen imatges molt divertides d’animals, d’objectes, etcètera i els hi serveix de motivació per realitzar l’activitat següent.

A partir de la visualització del següent vídeo, podem veure com un infant interactua amb la tablet realitzant les activitats d’aquesta app en una aula d’una escola:

L’importància de les apps educatives, cada vegada és més frequent, ja que a part de que l’infant pot aprendre d’una manera més eficaç, dinàmica, creativa…els infants adquireixen coneixements cada vegada més amplis en el món de les noves tecnologies 2.0, on les escoles, haurien de fomentar molt més aquest tipus d’aprenentatges. Tal i com es veu en el següent video, s’explica l’importància de les apps en els centres eudcatius i els beneficis que aporta als alumnes, com ara diferents destresses, el desenvolupament de competències…:

Webgrafia consultada:

Educa Apps (2018). Recuperat el dia 09 de gener del 2018 a: http://www.eduapps.es/

La robòtica educativa

La robòtica educativa es concep com un mitjà d’aprenentatge per als infants i adolescents dins de l’aula. Segons una entrevista realitzada a Toni Ferraté, fundador i president de Ro-bòtica, “És un ecosistema molt complet, atractiu, multidisciplinari… i és la millor eina per la promoció de vocacions tecnològiques. Permet aprendre de forma lúdica, amena, divertida, aprenent dels teus propis errors, matèries i competències com les matemàtiques, enginyeria, lògica i programació, explicar històries amb continguts digitals i robots.”

Gràcies a programes informàtics, els robots poden ser programats per realitzar qualsevol tipus de moviments, endavant, endarrere, cap al costat…on els símbols, ajuden als alumnes a entendre el simbolisme d’aquestes màquines tecnològiques.

La iniciativa del Govern de Catalunya STEM.cat, es basa en oferir una educació als infants des d’una manera més tecnològica, avançant-se als nous canvis del context. Es converteix en un recurs per facilitar l’aprenentatge i desenvolupar competències com ara la socialització, la creativitat, la iniciativa… A través dels robots, els alumnes poden desenvolupar de forma més pràctica la teoria explicada a classe per tal que també els alumnes despertin la motivació d’aprendre i sorgeixin nous temes d’interès.

A l’aula, vam realitzar un taller amb robots, on vam poder tenir una idea més realista d’allò que ens van explicar, i veure com els robots estaven programats per realitzar les funcions que nosaltres els hi marquem.

Els beneficis que pot aportar la robòtica a les aules són els següents:
• Potencial educatiu per infants amb necessitats especials.
• Element físic manipulable.
• Es pot utilitzar com a instrument de socialització.
• Adquisició de coneixements informàtics.
• Autoconfiança en el maneig del material.
• Generació i creació de noves idees.

 

Gràcies al programa MBlock, que és un editor d’Scratch, els alumnes hem pogut realitzar diferents activitats , per tal que el robot faci diferents funcions segons els interessos de cada persona. Amb el bloc robots, es pot utilitzar aquest programa i és una eina de fàcil ús, amb bona accessibilitat i gratuïta per tots els usuaris.

 

Bibliografia consultada:

Edukative.Recuperat el dia 2 de desembre del 2017 a: https://edukative.es/ca/que-es-la-robotica-educativa/

Revista de Robotica i Educació. Recuperat el dia 2 de desembre del 2017 a: http://roboticaieducacio.cat/

Revista de Robòtica i Educació. Entrevista fundador i president de Ro-botica. Recuperat el dia 3 de desembre de 2017 a: http://roboticaieducacio.cat/entrevista-a-ton-i-ferrate-fundador-i-president-de-ro-botica/

Sánchez, F. Á. B., & Guzmán, A. F. (2012). La robótica como un recurso para facilitar el aprendizaje y desarrollo de competencias generales. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 13(2), 120-136.

Angulo Bahón, C. (2016). Usos y beneficios de la robótica en las aulas. Suplemento del boletín educaweb, (341).

Altres webs d’interés:

Educación 3.0. Recuperat el dia 20 de desembre del 2017 a: http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/aprender-y-divertirse-con-la-robotica-educativa/26363.html

Llibres de text vs llibres de text digitals

“El potencial que posee la tecnología en el marco de una sociedad digitalizada supone también múltiples oportunidades para el aprendizaje.”

Janaina de Oliveira, Mar Camacho i Mercè Gisbert. Aquesta és una de les frases d’aquests dos autors que posa en èmfasi la tecnologia com a algu innovador i motivador pel present i el futur dels infants a l’aula.

La seguent comparació es basa en trobar punts forts i punts febles dels llibres de text digitals i els llibres de text tradicionals i com marca un abans i un després tant per les opinions dels alumnes com pel professorat:

llibres texts digitals vs llibres de text

El següent video, expliquen com la digitalització ha marcat un abans i un després a l’escola i com les editorials s’han vist afectades davant d’aquest recurs innovador:

 

Web 2.0 (Symbaloo)

“Symbaloo es una antigua palabra griega que significa “recopilar”, “montaje”. Refleja perfectamente la misión de la empresa. Es una idea de Tim Has y tiene la misión de hacer la web más accesible” tal i com expliquen a la pàgina web de SymbalooEDU.

El Symbaloo  és segons la web Educa con TIC, “ una herramienta muy práctica para organizar y clasificar nuestras páginas web preferidas. Con esta aplicación podemos crear un escritorio virtual muy completo y funcional, con diferentes secciones según la temática de los enlaces que queremos tener disponibles.”

Aquesta eina doncs, permet a l’usuari introduir aquelles plataformes que són més d’utilitat per la persona i les que utilitza més freqüentment, per tal d’accedir d’una manera més ràpida des de qualsevol dispositiu, a més a més és gratuït i no necessita cap instal·lació prèvia per fer-lo servir, l’usuari només s’ha de registrar i cada vegada que vulgui entrar haurà de posar el nom d’usuari i la contrasenya.

Tenint en compte els criteris de la web Educa con TIC, les utilitats didàctiques d’aquesta web 2.0 són les següents:

  • Recopilar recursos i organitzar-los temàticament (vídeos, pàgines web, jocs interactius, activitats online…)
  • Realitzar i proposar treballs de busca i classificació de recursos i materials de l’aula
  • Elaborar una pàgina d’inici d’internet amb les pàgines web utilitzades en el treball diari tant professional com personal.

Podem dir que la utilització d’aquesta web aporta a les persones una competència digital, com també els professors i als alumnes on la poden fer servir pel desenvolupament d’activitats, entre d’altres.

Com a apunt final, segons la meva opinió, penso que és una plataforma que destaca per la seva senzillesa i fàcil de fer servir, a més a més, qualsevol perfil de persona pot utilitzar-la i és de fàcil accessibilitat. Marca un disseny molt organitzat i manté una clara visió de tot, cosa que permet a qualsevol usuari que hi accedeixi tenir un control d’allò que s’introdueixi. També té l’opció de compartir els recursos que hi ha i permet una interacció amb els demés usuaris.

El meu Symbaloo:

 https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOhGQ1Ia

 

Bibliografia:

Calles Burgos, M. M. (2015). Symbaloo como puerta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de álgebra. Espiral.

Urbina, S., Arrabal, M., Conde, M. i Ordinas, C. (2013). Las páginas de inicio como herramientas de ayuda para organizar el ple. Un análisis comparativo. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa.  Recuperat el 19 de noviembre del 2017 de: http://edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/336/72

Webgrafia:

Educa con TIC. El uso de las TIC  en las aulas. Recuperat el  11 de desembre del 2017 a: http://www.educacontic.es/blog/organiza-tus-favoritos-con-symbaloo

 

 

Les meves competències digitals

Les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement), als centres educatius avui en dia és clau per donar a conèixer als infants d’una manera més àmplia el món de les noves tecnologies que ens envolten i que en fem ús diàriament.

El més important és oferir les eines, per tal que els infants puguin ser capaços d’analitzar la informació que reben i organitzar-la de forma coherent, per aquest motiu es necessita l’educació i establir una sèrie de competències per tal que en un futur puguin ser  reflexius en una societat 2.0.

El video tracta sobre una reflexió de quines són les meves competències digitals actualment i com em veig davant d’aquestes. Tenir assegurades unes competències bàsiques són un estímul per adequar-nos a nous successos tecnològics.

Les meves competències digitals

(Cal clickar a iniciar presentació de diapositives)

Resultat d'imatges de competencies tecnologiques

Per tal d’aprofundir una mica més, he recollit un seguit d’idees de les següents lectures i també del video penjat al blog http://alejandrabosco.net/  sobre les competències digitals de Jordi Adell.

Anàlisi projecte d’utilització de tecnologies digitals

 

“L’evolució de les tecnologies…” és així com comença el següent anàlisi sobre les TIC. Aquest anàlisi parla sobre l’introducció de les plataformes digitals, quins materials han estat elaborats amb el Projecte FAB EDU realitzat a la UAB, sobre Fabricació digital DIY en projectes educatius fins a poder veure, citant diversos professionals si els materials elaborats han estat creats per ser un bon ús.

L’enllaç :

ANÀLISI PROJECTE D’UTILITZACIÓ DE TECNOLOGIES DIGITALS

En el següent video,  els professors de les escoles de Primària i Secundària es formen en l’era digital per tal de treballar-ho a les escoles mitjançant un programa i poder potenciar la tecnologia, aplicant els coneixements que els infants ja saben i poder produir un producte final de forma directe:

Tinkercad

 A l’aula hem utilitzat una pàgina web anomenada Tinkercad i l’hem utilitzat com un recurs d’aprenentatge. Hem aprés a realizar una figura 3D, on cada alumne ha realitzat el dibuix que més l’hi ha agradat.

Però què és el Tinkercad? Segons la web consultada Educoteca “es un software gratuito online creado por la empresa Autodesk, una de las empresas punteras en el software de diseño 3D de la mano de su programa estrella para tal fin, Inventor.”

Com a ventatge:

  • Fàcil d’utilitzar
  • Atractiu i motivador
  • Adquisició de destresa

Com a desventatge:

  • Tenir una compte de correo per accedir i registrar-se
  • Versió online
  • Accedir a través d’internet i un dispositiu a l’abast

La figura que he creat és la següent:

      

Animació en Scratch

Resultado de imagen de imagen scratch

L’Scratch és un poprgrama  digital educatiu per tal de  potenciar la creativitat i l’aprenentatge dels infants mitjançant les TIC i entendre tot el llenguatge de programació que els hi servirà per un futur.

Els beneficis de fer Scratch ponder ser: aprendre de forma simple a escriure el llenguatge de programació generant còdis,  pot ser utilitzat per tot el món, ja que compta amb tots els idiomes i a més de forma gratuita, motiva als usuaris a seguir utilitzant-lo, entre d’altres.

De cara als infants, els beneficis que els hi poden aportar són: la creativitat i l’autonomia, la lògica i el càlcul, resolució de problemes i la capacitat d’atenció.

El Scratch de l’enllaç que hi ha a continuació, ha estat creat per mi amb la seguent pàgina web: https://scratch.mit.edu/ , que és accessible per tothom que vulgui probar de fer-ho o també a través de l’aplicació del ordinador.

https://scratch.mit.edu/projects/184686743/

Exemple d’Scratch:

Webs de consulta:

  • CEF NAC (2015). ¿Qué es Scratch y qué beneficios tiene para el aprendizaje? Learn to Program with Scratch. Recuperat el 20 d’octubre del 2017 de: http://ceformativos.com/que-es-scratch-y-que-beneficios-tiene-para-el-aprendizaje/

 

Resultat d'imatges de scratch