GI-IDES ABP català

APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

Ago 05 2009

OBJECTIUS I ACTIVITATS

Posted in General by 1139044 |

Elaborar deu manuals “EINES d’Innovació Docent en Educació Superior l’Aprenentatge Basat en Problemes” amb exemples que il·lustrin algunes experiències de l’ús de l’ABP. Un dels manuals, en català, ja està publicat. L’altre manual, bilingüe castellà anglès està en premsa. Més informació

Organitzar Simposis/Tallers internacionals sobre l’ ABP. El 2 de juliol de 2008 es va dur a terme un dels simposis en el V Congrés Internacional de Docència Universitària i d’Innovació (CIDUI), a Lleida. Col•laborant amb la RED-U s’ha organitzat el simposi PBL/EBL que es durà a terme el 22 i 23 de juny de 2009 a la Universitat Autònoma de Madrid. Més informació  veure Reportatge del taller

Organitzar Simposis/Tallers internacionals sobre l’ ABP.   El 2 de juliol de 2008 es va dur a terme un dels simposis en el V Congrés Internacional de Docència Universitària i d’Innovació (CIDUI), a Lleida. Col•laborant amb la RED-U s’ha organitzat el simposi PBL/EBL que es durà a terme el 22 i 23 de juny de 2009 a la Universitat Autònoma de Madrid. Més informació

Participar en les activitats formatives que ofereix l’IDES. Més informació

Desenvolupar projectes d’investigació en educació. La UAB ha donat suport financer per a un projecte d’avaluar la validesa d’un instrument d’avaluació basat en problemes per aplicar a grups grans. Més informació

Oferir consultoria sobre l’aplicació de diverses modalitats de l’ABP. Aquest servei de consultoria està sent utilitzat per grups tan dins de la UAB com d’altres institucions.

Col·laborar amb l’educació secundària.
El grup participa i col•labora en el impuls de la metodologia ABP en l’educació secundaria. Més informació


No hi ha comentaris