Programació amb Scratch

Els docents Carmen de Toro, Sergi Robles, Cristina Fernández i Ian Blanes de la facultat d’enginyeria ens han realitzat una sessió magistral envers els conceptes bàsics de programació amb Scratch.

El programa Scratch és un entorn de programació, un dels aspectes que ens han remarcat és que la programació és un art. A través de programes com Scratch els alumnes poden dissenyar, crear, construir i reproduir diverses temàtiques d’animació, per tal que d’aquesta manera treballin la imaginació, la creativitat i el pensament lògic. Permet que els alumnes siguin més que consumidors de la tecnologia, si no que a més a més sàpiguen programar. Fa que els nens siguin més receptius a l’hora d’afrontar problemes i adaptar-se a la societat canviant.

En aquesta sessió s’ha realitat una activitat associada al personatge del gat i el ratolí. Hem posat en pràctica el control de flux, esdeveniments, variables i coordenades per tal d’aconseguir un resultat final.

A continuació, es mostra el procés de la sessió, programant una animació amb control de flux, esdeveniments, variables i coordenades.

Activitat 1: https://scratch.mit.edu/projects/180022837/

 

Activitat 2: https://scratch.mit.edu/projects/180941605/