El Blog de Gabriel Fernàndez i Díaz

Esta boca es mía / Aquesta boca és meva

Feb 13 2016

Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025: un salt endavant!

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

Des de la regidoria d’Acció Social hem iniciat el procés per elaborar l’eina que considerem essencial per a realitzar un canvi significatiu a la ciutat davant dels reptes socials gegantins que tenim a Sabadell: el Pla Estratègic d’Acció Social.

Presentació davant la premsa del Pla Estratègic d'Acció Social / Imatge: iSabadell

Presentació davant la premsa del Pla Estratègic d’Acció Social / Imatge: iSabadell

Primer de tot hem de ser conscients i partir d’una inequívoca afirmació tots plegats: el paisatge social de la ciutat en els últims 8 anys ha canviat radicalment. I per què faig aquesta afirmació? Perquè les dades i xifres que tenim sobre el canvi que ha patit la ciutat són dramàtiques, i el suport més eficaç i eficient de l’administració local a les més de 12000 famílies ateses enguany per Acció Social ja no és necessari, sinó que és del tot imprescindible. També perquè en aquest any que comencem la taxa de pobresa va passar del 17,6% al 28,8% en majors de 16 anys, la població amb feina precària del 4,6% al 12%, les ajuts pel menjador escolar han passat de 1018 a 3156 enguany. I podria seguir enumerant indicadors que ens marquen la magnitud de la situació que tenim davant nostre al Sabadell del 2016, però crec que amb aquests exemples ja ha quedat clar. Evidentment ha passat una mica això que deia el genial Mario Benedetti: “Cuando creíamos que teniamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”.

Davant d’aquesta situació el govern de la ciutat assumeix el repte, les dificultats, els dèficits i els recursos actuals que tenim, i entomem la feina tenint clar des de l’inici que per fer front a algunes problemàtiques les receptes de sempre ja no funcionen. Fer bé això que ja fem bé és essencial, però per ensortir-nos-en d’aquesta situació la capacitat d’innovació per respondre a les greus problemàtiques socials que patim és imprescindible. Una cosa és l’emergència social i una altra les causes i factors generadors de desigualtat i patiment de la nostra gent. I, si no som capaços de veure correctament la realitat, discernir l’estratègia adequada i actuar en conseqüència haurem fracassat com a societat.

Per això el Pla que es proposa el volem elaborar de forma participativa i consensuada amb els principals actors i professionals del sector a la ciutat; és a dir, entitats, plataformes, investigadors, forces polítiques, etc. Un pla que ens permeti identificar les fites que Sabadell vol assolir en matèria social a llarg termini (10 anys) i les millors polítiques per fer-ho possible, començant des d’ara mateix a materialitzar canvis significatius en la realitat de la ciutat.

I, com el tema és tan seriós i els desafiaments tan grans, des del govern sabem que per a fer possible aquesta empresa col·lectiva de ciutat l’elaboració del Pla ha de partir de 4 premisses i/o elements bàsics:

Viabilitat: ha de ser realitzable amb els recursos, el pressupost, les competències i les estructures de què disposa l’Ajuntament.

Simplicitat: el Pla ha de ser comprensible per part dels diferents agents per tal de facilitar al màxim accions conjuntes que generin canvis significatius i respostes innovadores.

Consens i participació: ha de ser un veritable Pla de Ciutat, viscut i incorporat al funcionament ordinari de l’Ajuntament i d’aquelles entitats que així ho vulguin.

Llarga temporalitat: ha de preveure escenaris a llarg termini, més enllà d’un mandat polític, amb una visió compartida que ens faci mirar cap el 2025. Així mateix, ha de contemplar dinàmiques d’avaluació periòdica i possibilitats d’adaptació a les realitats socials de cada moment.

El procés per elaborar el Pla ja ha començat i té previstes diverses trobades participatives sectorials i diferents mecanismes per facilitar la informació, el debat, la posada en comú i el consens.

El moment del “veure” la realitat ja està en marxa i per això partim d’un document base de prediagnosis que des de la regidoria hem preparat per ser presentat, treballat i enriquit de forma participada i poder així configurar una bona diagnosi social de Sabadell.

Durant el procés es detectaran i “discernirem” els factors prioritaris de desigualtat a la ciutat i els perfils i col·lectius més sensibles. Es formularan les estratègies i metodologies d’intervenció així com les actuacions concretes per a portar-ho a terme, establint calendaris d’actuació, mecanismes que permetin l’execució de les propostes, la seva avaluació i l’adaptació a les necessitats de cada moment.

El Pla Estratègic d’Acció Social Sabadell 2025 esdevindrà en una eina bàsica per transformar les polítiques socials municipals, amb l’objectiu final de lluitar contra les causes que generen desigualtat a la nostra ciutat. Pel seu desplegament comptem amb tothom, també amb tu, perquè tots som necessaris i ens juguem hi el nostre present i futur com a ciutat.

Gabriel Fernàndez i Díaz

Article publicat a iSabadell, Nació Sabadell i Diari de Sabadell

http://www.isabadell.cat/opinio/opinio-de-gabriel-fernandez-regidor-daccio-social-pla-estrategic-daccio-social-sabadell-2025-un-salt-endavant/


No hi ha comentaris

Feb 01 2016

Patria grande! (o una República para todos/as)

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

150414-república_cat2

Me estreno en este espacio –y para serte honesto desde el principio apreciado lector- con una intención muy clara: la de ayudar a conectar a muchos de los ciudadanos catalanes que como yo hemos nacido en otros lugares del planeta, con este momento social y político tan singular que estamos viviendo como país. Razón por la cual escribiré evidentemente pensando en los/as lectores/as habituales de Nació Digital pero dirigiéndome al mismo tiempo y muy especialmente a una parte de la población que aún no lo hace, es decir a vos.

Y seguramente por ello empiezo hablándote de “patria”. Así, claramente, de primera y sin complejos. ¿Qué culpa tengo yo (o vos) que por estas latitudes a la palabra “patria” unos impresentables la hayan secuestrado, primero los de la dictadura franquista y después algunos otros en nombre de un internacionalismo muy curioso… Pero si vos y yo sabemos perfectamente que cuando decimos “patria” estamos hablando de mujer, niño, jubilado, trabajadora, autónomo, maestra, obrero, campesino, parado, familias… De aquel lugar en el mundo donde vivimos, trabajamos, soñamos, estudiamos, gozamos, sufrimos, amamos… Donde nos sentimos parte y depositamos buena parte de nuestras esperanzas e ilusiones para lograr algo tan básico y elemental, pero sin duda lo más importante de nuestra existencia: la posibilidad de ser feliz. Eso sí, una “patria grande” de verdad, inclusiva, donde todos podamos sentirnos convocados a formar parte, y que dé igual donde hayamos nacido o de donde venimos, porque lo verdaderamente importante es hacia dónde vamos. Porque más del 14% de los 7,5 millones de catalanes hemos nacido fuera del actual Estado Español y esto no es un detalle menor. Somos muchos. Tenemos por ello una buena parte de la capacidad de decisión para hacer posible esa “patria grande” que tantos esperamos, la nueva República para todos/as. Seremos también nosotros si así lo queremos, padres y madres fundadores/as de la República Catalana. Ni más ni menos.

Una República de verdad tiene que ser un proyecto vivido, impulsado y desarrollado con, por y para todos/as sus ciudadanos/as. Por ello la participación activa de los catalanes “nouvinguts” en el proceso constituyente es fundamental, necesaria y justa. Y esta implicación solo se hará realidad si la República catalana conquista en buena ley nuestro corazón y consciencia, hayamos nacido en Bogotá o en Mollet.

Vos y yo sabemos que la mayor o menor ilusión y confianza dependerá de que sea un proyecto ocupado y preocupado por la felicidad de su gente. Donde por ejemplo las leyes que regulen la integración de la población “nouvinguda” y de los flujos migratorios no tome como modelo la nefasta Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley 4/2000), conocida popularmente como La Ley de extranjería. Sencillamente porque en este tema tan delicado y sentido para tantos de nosotros el enfoque debería ser realizado desde los Derechos Humanos de las personas. El nacimiento de la Republica catalana nos brinda a todos como sociedad la oportunidad de no seguir pensando en una parte de nuestros ciudadanos/as como meros trabajadores objetos de regularización, sino como personas y por ello sujetos de derecho. Y este enfoque lo cambia todo, porque entre otras cosas da una razón importantísima a miles de compatriotas para que valga la pena involucrarse, participar y defender el desafío que significa hacer realidad nuestra República catalana.

Gabriel Fernàndez i Díaz

No hi ha comentaris

Mai 18 2015

L’atenció a les persones: Qualitat i Dignitat, principis irrenunciables

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

nousabadell

L’Ajuntament és la institució democràtica més propera al conjunt de ciutadans que vivim a Sabadell, i té ara mateix una incidència directa en un conjunt d’aspectes de la nostra vida molt més enllà del que imaginem, molt especialment sobre els drets dels ciutadans i les polítiques de benestar i de cohesió social.

Ens hi juguem molt en aquestes eleccions municipals, on és inajornable la formació d’un nou govern liderat per homes i dones amb un compromís social clar amb les persones que vivim a la ciutat – en especial amb les més vulnerables i amb les que més pateixen – i això ens exigeix implicar-nos-hi a fons, per fer possible aquest #NouSabadell. En paraules de l’Oriol Junqueras, “Sabadell necessita un canvi com l’aire que respira”, i afegim que ha d’estar protagonitzat per tothom qui vol una ciutat on càpiguen totes les diferències, però que al mateix temps tingui un govern disposat aenfrontar-se radicalment a qualsevol desigualtat.

Cal tenir clar a l’hora de les anàlisis que vivim una situació d’emergència social com a conseqüència directa d’un sistema injust de desenvolupament i de redistribució de la riquesa, i que la crisi econòmica dels últims anys ens ha deixat greus seqüeles entre la nostra població més vulnerable. Un panorama que a la nostra ciutat se’ns presenta per exemple en que el nombre de persones que pateixen l’atur a Sabadell sigui de més de 18.300 (17,2%), o que més de 2500 famílies sabadellenques cada mes necessiten ajuda per menjar, o que durant l’any 2014 s’hagin viscut 61 desnonaments a la ciutat, entre d’altres indicadors que ens marquen clarament la gravetat de la situació.

Llavors, el desafiament que tenim és d’una magnitud gegantina, però és essencialment polític. Durant els propers quatre anys l’Ajuntament ha d’estar liderat políticament per persones amb l’experiència professional necessària per a saber articular les respostes i les polítiques en coordinació amb els diferents actors socials. Persones que facin possible una nova articulació i aliança entre l’Ajuntament, Entitats i ciutadania en general per impulsar conjuntament la lluita contra la pobresa i l’exclusió, assegurant la cohesió, integració i benestar a tots els nostres veïns i veïnes, siguin quins siguin els seus ingressos, la seva condició o el seu origen. Un govern que tingui clar que l’atenció a les persones ha d’incorporar la qualitat i la dignitat com a principis irrenunciables.

I per això des d’Esquerra Republicana de Catalunya, sabem i proposem que cal començar a donar respostes immediates al patiment de la nostra gent, assegurant els seus drets bàsics amb un Pla d’Emergència Ciutadana que aplicarem des del primer minut del nou govern, i que doni una resposta efectiva a les situacions d’emergència social:

  • Equip de resposta ràpida a situacions d’emergència social (famílies/persones: desnonades, sense capacitat per a comprar menjar, infants en llars on es pateix situació de pobresa, persones immigrades irregulars que no poden accedir a ajudes de cap tipus, gent gran que viu sola amb situacions complexes, gent sense sostre, etc). La detecció de les situacions es farà amb estreta relació amb les entitats de territori.
  • Impuls de la inserció laboral per a perfils en risc d’exclusió social. Elaboració d’un mapa del volum de persones i perfils amb aquesta necessitat, vehiculant resposta a través dels serveis públics existents, en col·laboració amb agents i entitats especialitzades i el sector empresarial de la ciutat.
  • Promoció del lloguer social d’origen privat, que contribueixi a eixamplar el parc d’habitatges amb aquest destí. Es detectaran pisos buits de privats i es gestionarà la seva posada en el mercat de lloguer social, diversificant l’oferta per atendre la demanda.
  • Potenciar l’envelliment actiu i afavorir l’acompanyament com a resposta a l’aïllament de les persones grans. Gestionat des del Punt del Voluntariat, en col•laboració amb entitats i en conveni amb empreses.

El passat 25 de maig de 2014 vam guanyar les eleccions europees a Sabadell, aquest 24 de maig tenim el repte de fer-ho possible de nou, perquè Sabadell i Catalunya s’hi juguen el seu futur, perquè cadascú de nosaltres ens hi juguem també el nostre futur. I ens anima a fer-ho possible la seguretat de saber que cap de nosaltres confiaria l’administració de les nostres empreses, ni dels llocs on treballem, ni l’administració de la nostra família, ni la gestió dels serveis d’atenció a les persones a una gent que ho ha fet tan malament. I que ho ha fet tan malament durant tant de temps. Si nosaltres no ho fem amb les coses que estimem i ens importen, tampoc ho hauríem de fer amb la nostra ciutat.

Els sabadellencs tenim doncs a les nostres mans, la oportunitat de posar la ciutat en mans de gent que ho sabem fer, que ho volem fer, i que per davant de tot som gent que ens estimem la gent. És la oportunitat històrica de posar el major nombre de regidors/esamb valors, lleialtats i idees clares, que som com la gent i que estem inequívocament disposats a treballar per fer possibles els canvis de caire irreversible per fer de Sabadell una #NovaCiutat en un #NouPaís amb un #NouGovern.

Gabriel Fernàndez i Díaz


No hi ha comentaris

Des 11 2014

La deriva sudamericana que ens cal!

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |
torresgarcia
He detectat que, d’un temps ençà, s’estan fent servir per algunes persones que tenen opinió publicada, la utilització com recurs d’una sèrie d’adjectius pejoratius per fer critica política, tòpics relacionats amb les societats sud-americanes. Potser qui les diu i escrigui ignori que tenen una càrrega ofensiva pels catalans i catalanes que tenim origen en aquelles latituds, i no és que tingui jo “la pell molt fina”, com m’ha dit algú.
Expressions com “populisme d’estil sud americà”, “parole parole sud-americà” “amb el tango de Podemos i el seu gust de coco sud-americà”, “deriva sudamericana”, “risc d’argentinització imparable” són una petita mostra d’aquestes desafortunades expressions.No obstant m’he pres aquest tema amb filosofia i com “una bona excusa” per fer una reflexió i aportació positiva.
Us confesso que una de les coses que voldria que tingués el nou país, la nova Catalunya que construirem entre tots, és una visió no colonialista, generalitzant i/o caricaturitzada de l’Amèrica Llatina. I amb tota la modèstia que cal, però també amb tota la convicció, us dic que ens convindria ser capaços tots plegats de mirar i analitzar aquelles bones pràctiques que des del sud avui s’estan desenvolupant. Sense apriorismes. Per això reivindico positivament això de tenir una certa deriva cap a sud-america, i poder posar una mica d’atenció cap d’alguns d’aquests països. En especial des d’aquelles forces polítiques de l’esquerra europea, que al menys amb sana curiositat s’haurien de preguntar:
Com han fet molts d’aquests països, governats per partits d’esquerres, per preservar la banca pública i els interessos estratègics (aigua, llum, telecomunicacions, petroli, gas i medi ambient), en alguns cas fent ús fins i tot de plebiscits i referèndums, amb economies “ortodoxament” de mercat i amb pressions i opinions adverses com la del FMI?
Com ha fet per exemple el Brasil, per sostenir durant aquests anys la demanda a partir del creixement del salari mínim i la pujada de la despesa pública, i plantejar-ho tot plegat com l’origen de la disminució de les desigualtats, amb baixada documentada de la pobresa i la marginalitat i amb acceleració del creixement?
Com ha fet el petit Uruguai, per situar en els últims quatre anys el creixement mitjà de la seva economia en un 5,5%, baixar la pobresa del 34% (2006) al 11,5% (2013) i l’atur al 6%(mínim històric), amb una inversió exterior que no deixa de créixer, i amb un turisme què ja representa el 10% del seu PIB?
És evident que hi ha moltes qüestions per resoldre en aquests països del sud, on hi ha encara molt a recórrer per poder garantir el benestar de molts dels seus habitants. Però no crec que sigui des de la Catalunya actual on ens convingui pontificar des del pedestal del desconeixement, sobre uns països i societats que, entre d’altres coses, fa 200 any es varen independitzar per poder ser timoners del seu propi destí. Amb els seus encerts i les seves errades, amb els seus avanços, retrocessos i contradiccions.
En tot cas hem de intentar mirar amb obertura i respetuosament per aprendre en totes les direccions, al nord, al sud est i oest, ja que generalment tothom i tots els pobles i cultures tenen alguna cosa interessant que mostrar-nos, ja sigui a ritme de samba, bachata o tango.
Gabriel Fernàndez i Díaz
Article publicat a  http://www.elsingular.cat/cat/notices/2014/12/la_deriva_sudamericana_que_ens_cal_105111.php

No hi ha comentaris

Jul 15 2014

Sabadell: L’ensorrament d’una manera de fer política

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

corrupcio

Fa unes quantes hores que hem tingut notícia de la renúncia de tots els càrrecs institucionals de Manuel Bustos, fins ara regidor i durant més de tretze anys batlle de Sabadell, que actualment es troba encausat per la justícia i és presumptament el principal implicat en la trama de corrupció coneguda públicament amb el nom de ‘cas Mercuri’.

 

Aquesta trama no sols ha esquitxat regidors i càrrecs de confiança de l’actual govern municipal del PSC a Sabadell, sinó que hi ha fins i tot encausats diputats del Parlament de Catalunya i, com hem sabut aquests últims dies, també té derivacions a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). És normal i del tot lògic que a mesura que la societat va prenent coneixement de l’abast d’aquest afer, hi hagi un creixement de la indignació i s’observi amb molta atenció la reacció i el comportament de la resta dels ‘polítics’ i de tots els partits. Evidentment que tot plegat ha fet molt de mal a la imatge de la política en general, i a la de la ciutat de Sabadell en particular, i ha creat encara més desconfiança entre la ciutadania i els seus representants públics.

 

Alguns actors polítics, amb presses, volen veure en la dimissió de Bustos ‘el final d’una etapa’, i tot seguit intentar convèncer-nos que hi ha ‘una altre nova realitat’, segurament perquè els resultats d’alguna enquesta encarregada o els mateixos resultats de les últimes eleccions europees a Sabadell ho recomanen als qui actualment governen aquest municipi o als qui volen governar amb els primers. És clar que no ens diuen la veritat.

 

I no ens diuen la veritat perquè la realitat és la que és, i actualment a la ciutat de Sabadell continuen exercint poder institucional, tant al ple municipal com als càrrecs de confiança, persones implicades directament en la trama del cas Mercuri. Això és així perquè l’actual batlle de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha optat per no demanar (que se sàpiga) l’acta de regidor als encausats. Tot i que aquests podrien no donar-la, Sánchez sempre podria renunciar al seu suport i expulsar-los del grup municipal. Cal dir que té tot el dret del món de fer què ha fet fins ara, però ha de quedar clar que ha estat la seva elecció i és la seva responsabilitat política. Per acabar-ho d’adobar, el PSC local elegeix com a candidat de les eleccions municipals vinents una persona que forma part –i se sent orgullosa de representar i ésser-ne el clar hereu– del denominat ‘bustisme’ i la seva manera particular de governar, tal com ha mostrat inequívocament en declaracions i imatges. És, sense cap mena de dubtes, el garant de la continuïtat.

 

Com es pot sortir d’aquest atzucac? Com es pot recompondre la confiança dels ciutadans i obrir una veritable nova etapa? Deia el filòsof grec Plató (400 aC) que ‘el preu de desentendre’s de la política és ésser governat pels homes pitjors’. I aquí crec que hi ha la clau. Els ciutadans i les ciutadanes hem d’ajudar a fer possible una nova etapa política de canvi i regeneració democràtica, per tal de recuperar la confiança perduda. Una etapa nova encapçalada per homes i dones on el bé comú, la transparència, l’ètica i l’honestedat, juntament amb un recorregut vital coherent, siguin els valors essencials en l’exercici de la gestió pública. El nou país, que es construeix a les nostres ciutats i pobles, com també el moment històric i social que vivim, ens ho reclama i no podem ni com a societat, ni com a individus, girar-nos-hi.

 

Gabriel Fernàndez i Díaz

Article publicat a  http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4202529/lensorrament-manera-politica.html


No hi ha comentaris

Mai 02 2014

Una #EuropaNova: la de les persones i els seus drets

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

cat-eu-destacat-700px

El Parlament Europeu és la institució democràtica que representa un nombre de ciutadans més gran al món i que té ara mateix una incidència directa en la nostra vida molt més enllà del que imaginàvem: gairebé el 70% de les coses que fem quotidianament venen condicionades per decisions que es prenen dins les institucions europees.

Per tant, les seves decisions tenen conseqüències directes sobre les polítiques dels Estats membres en tots els àmbits; repercutint sobre tota la població i, molt especialment, sobre els drets ciutadans i les polítiques de benestar i de cohesió social.

Ens hi juguem molt en aquestes eleccions europees, i emulant les paraules de l’Oriol Junqueras, “Ens hi juguem tant que gairebé ens ho juguem tot”. El nostre compromís social amb les persones que conformem aquest país – en especial amb les més vulnerables – ens exigeix implicar-nos-hi a fons, i promoure alhora la participació de tota la ciutadania per fer possible aquesta Europa nova.

Cal tenir clar a l’hora de les anàlisis que el nombre de persones que pateixen la pobresa a la Unió Europea ha crescut en 10 milions en els darrers 5 anys, fins arribar a 124 milions (un europeu de cada quatre, a Catalunya es calcula en 1,6 milions de ciutadans). La desocupació ha passat en poc temps d’una taxa del 7,1% el 2008 al 10,9% el 2013. Això significa que 26 milions d’europeus no tenen feina, i una part molt important d’ells no tenen possibilitats reals d’incorporar-se al mercat de treball. Davant aquesta situació, la Comissió Europea el passat 5 de març 2014, va publicar la seva “Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador”.

Però quan ens parlen de “creixement intel·ligent, sostenible i integrador”, què model de desenvolupament passa pels nostres caps i els dels nostres politics europeus per a poder treure aquests milions de persones de la pobresa que tenim avui a Europa? El model de desenvolupament i de consum actual de les societats que ens autoproclamem riques i desenvolupades? No tindríem de donar-nos alguna altre discussió més filosòfica, més profundament política?

Europa té, entre diferents temes a resoldre amb urgència, una crisis econòmica, és cert, però aquesta no és la causa central de els dificultats que pateix actualment. Europa el que té és una crisi política, ja que com és evident “els fets” estan governant als éssers humans (i als Estats) i no son els éssers humans els que governen els fets.

Hem creat un model de desenvolupament que ens ha portat un progrés material portentós i explosiu, que ha creat “societats de mercat” (que condemnen inexorablement a la pobresa als més febles), i ens ha portat cap aquesta globalització actual. Un model basat en l’hiperconsum, que està agredint i esgotant el planeta, que ha de generar “coses que durin poc” perquè “cal vendre molt”. Aquest model ni és intel·ligent, ni és sostenible i molt menys és integrador, però és el motor i base filosòfica que mou i ordena les nostres societats, perquè ens diuen que “si es paralitza el consum s’atura l’economia”, i si això succeeix arriba el fantasma de l’estancament i la pobresa per a cada un de nosaltres.

Llavors, el desafiament que tenim per davant les forces politiques progressistes i de canvi és d’una magnitud colossal i essencialment polític. Cal lluitar i construir un altre model de desenvolupament, ja que no podem continuar governats indefinidament per un mercat que condemna inexorablement a la pobresa a milions de persones, sinó que hem de governar nosaltres als mercats. La democràcia ha de ser qui governi a l’economia. I el Parlament Europeu, amb les seves limitacions però també amb les seves possibilitats, és un dels àmbits que pot esdevenir clau en aquesta construcció col·lectiva.

I per això des de ERC-NECat-Catalunya Sí, proposem començar a donar respostes immediates al patiment de les persones, assegurant els seus drets i comprometent-nos amb:

Més democràcia i transparència, on els ciutadans decideixin els temes que l’afectaran directament, controlant els poders financers i els lobbies empresarials.

Més prosperitat de forma sostenible, amb un Acord pel Deute i amb un Gran Programa d’Inversions per a crear 10 milions de llocs de treball.

Més justícia per tots els ciutadans europeus, amb un Pacte de Benestar i Cohesió Social per lluitar contra la desigualat, l’atur i la pobresa, i per garantir els drets i les llibertats.

 

No hi ha cap dubte; aquest 25 de maig Europa i Catalunya es juguen el seu futur. A les nostres mans està – i a la nostra participació – el poder enviar al Parlament Europeu el major nombre de representants amb valors i idees clares disposats a treballar per a fer possibles aquells canvis de caire irreversible que facin possible una #EuropaNova.


No hi ha comentaris

Mar 12 2014

Dues vegades que Sí

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

Toni, Gabriel i Pasqual

Segurament per la formació rebuda per part dels meus pares i la transcendència que va tenir a la meva vida l’escoltisme, això d’intentar “deixar el món una mica millor de com me l’he trobat”,  sempre ho he sentit com un aspecte clau de la meva experiència vital. Per això des de sempre m’ha interessat fer coses per transformar la realitat, per contribuir a fer possibles els canvis cap una societat més justa, fraterna, pròspera i solidària. La política, entesa com “l’art de fer possible això que és més necessari per a la felicitat de les persones”, hi ha estat sempre present. La del meu país de naixement (Uruguai) i, des de fa més d’onze anys, la de Catalunya.

 

He tingut i tinc, per diverses circumstancies personals i professionals, l’oportunitat i el privilegi de treballar molt activament i a prop de molts i diversos actors de la vida política de Catalunya. Un d’aquests actors, l’any 1999, em va obsequiar amb el seu llibre titulat Els canvis són possibles”, i des de aquell moment vam compartir ‘trossos fraterns de vida’, experiències personals, pensament, idees, projectes, i per sobre de tot, la confiança d’intentar realitzar ‘nous inèdits viables’. Aquesta persona, Toni Comín, em va ajudar, entre més coses, a conèixer i admirar el pensament i el lideratge del president Pasqual Maragall i a participar activament i professionalment en experiències com ara “Ciutadans pel Canvi” (com a director), o campanyes com “Via Federal” o la “ILP de la Llei Electoral de Catalunya”, en què més de noranta mil persones ens van dipositar la seva confiança.

 

Per això, quan vaig prendre coneixement de l’oferiment d’anar a les llistes europees d’Esquerra Republicana de Catalunya com a independent, primer per part d’en Toni i després per part d’ERC, no vaig dubtar a dir “dues vegades que sí”. No m’hi motiva cap càlcul personal. El lloc? El que es consideri oportú i adient a partir del cinquè. Posant-me a disposició per a contribuir, en tot allò que pugui ser útil, que la llista encapçalada pel company Josep-Maria Terricabras compti amb la màxima confiança ciutadana. Perquè crec que en aquest moment clau i històric del país, i de reconfiguració del mapa polític i de les esquerres, els gests polítics tenen un gran valor i cal ser coherent, amb tota la generositat i vocació de servei que ens sigui possible.

 

Aquest gest que faig amb total convicció i felicitat és sobretot un gest de confiança, perquè, com va dir Salvador Cardús, sé que “només la confiança obliga al compromís”. Confiança –cap a ERC i les persones que la integren, liderades per Oriol Junqueras— que junts serem capaços de proposar als nostres conciutadans i conciutadanes una alternativa creïble i il·lusionadora per a generar el canvi i transformació que Catalunya necessita i es mereix.

 

Que aquestes eleccions al Parlament Europeu es facin l’any de la consulta i de l’exercici sobirà del dret d’autodeterminació de Catalunya, fa que ambdós esdeveniments no puguin aïllar-se l’un de l’altre, sinó que vagin íntimament lligats. Encara que alguns vulguin fer-nos creure el contrari. Caldrà, doncs, treballar per a assegurar la màxima participació el dia 25 de maig i fer veure al món la importància que Catalunya pot tenir a Europa i la seva vocació europeista. És una oportunitat clau, per a fer evident que som “un antic país nou, per una nova Europa”; ens hi juguem molt i estic segur que no la desaprofitarem.

Moltes gràcies per la vostra confiança.

 

Gabriel Fernàndez, membre de Socialisme, Catalunya i Llibertat; Catalunya Sí, i candidat a la llista d’ERC a les eleccions europees.


No hi ha comentaris

Gen 16 2014

La confiança i el compromís

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

ciudadSBD 2

Vol començar aquestes línies expressant el meu clar suport a tots/es els/les diputats/es que avui han protagonitzat una altre històrica votació al Parlament de Catalunya. Però molt especialment als socialistes que s’han situat junt a la clara e inqüestionable majoria que treballa per fer possible la celebració d’un referèndum i que s’han negat a votar en contra del seu compromís electoral. Gràcies Núria, Marina i Natius.

Aquells que em coneixen, saben que des de la meva modesta trajectòria i aportació personal, com ciutadà i des de diferents espais, intento, entre altres coses, contribuir i treballar amb tothom que propugni amb honestedat intel·lectual la celebració del referèndum, sigui quina sigui la posició de cadascú pel que fa a la resposta. Evidentment que jo en aquests moments tinc la meva, no sóc neutre. Tinc a més la convicció que una empresa d’aquestes característiques requereix de la màxima generositat i unitat nacional, ja que aquesta és la força més gran de què disposem com poble.

Sóc un més de tots aquells homes i totes aquelles dones que se senten essencialment progressistes i que assumeixen el ric llegat del valors del socialisme i de progrés, perquè han marcat sempre la meva conducta a la vida, i perquè representen els meus ideals. Però des de la llibertat absoluta de consciencia, sense cap obediència que no sigui la de la coherència i la fidelitat a la confiança que em sigui dipositada. Evidentment no sóc un “home de partit tradicional”, i “no sóc apte” per a militar en aquest tipus d’estructures. I això no significa renunciar a fer política, entesa i interpretada com voluntat de servei i contribució a “deixar aquest món una mica millor de com m’ho he trobat”.

Per això a l’àmbit local dono suport a la plataforma “Catalunya Sí-Sabadell”, plataforma formada per un conjunt de persones compromeses amb el país i la nostra ciutat. Ciutadans i ciutadanes de Sabadell, que sense cap vinculació orgànica a cap partit polític, sí que volem servir i col·laborar en el canvi que la nostra ciutat reclama.

Com que només la confiança fa al compromís”, treballaré per a que els veïns i veïnes de Sabadell donin aquesta confiança cap ERC-Sabadell i el seu equip de persones, liderades per Juli Fernàndez, i de que junt a la complicitats de les persones de “Catalunya Sí-Sabadell” serem capaços de proposar una alternativa creïble per a generar el canvi i transformació que Sabadell necessita i es mereix.

 

Sabadell, 16 de gener de 2014 .


No hi ha comentaris

Nov 25 2013

Intervenció acte presentació plataforma “Catalunya Sí-Sabadell”

Posted in General by Gabriel Fernàndez i Díaz |

catalunya Si

Benvolguts amics, benvolgudes amigues,

Moltes gràcies a tots i totes per ser-hi aquí en aquest vespre-nit tan especial per a nosaltres. Ens acompanyen en aquest acte de presentació de la plataforma “Catalunya Sí-Sabadell”, la companya diputada al Parlament per Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya Sí, GemmaCalvet, i el company Juli Fernàndez alcaldable d’Esquerra Republicana de Catalunya per  Sabadell. Moltes gràcies per la vostra presencia i suport.

 

Començo la meva intervenció recordant que va ser-hi a l’any 2011 quan esva constituir la plataforma “CatalunyaSí”, a nivell nacional, per part d’un conjunt de persones desensibilitats i orígens diversos. Un any més tard, i davant d’unes eleccions transcendentals, aquestes persones vam fer públic a traves d’un Manifest, el nostre suport al projecte polític que defensava ERC, encapçalat per l’Oriol Junqueras. “Catalunya Sí” es presenta conjuntament amb ERC en coalició, a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 25 de novembre. El resultat parla per si mateix: ERC es transforma en al segona força del país i primer partit del’esquerra nacional al nostre Parlament.

 

Avui engeguem la plataforma local “Catalunya Sí-Sabadell”, plataforma formada per un conjunt de persones compromeses amb el país i la nostra ciutat. Veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes de Sabadell, que sense cap vinculació orgànica a cap partitpolític, sí que volem servir i col·laborar, en el canvi que la nostraciutat reclama, proporcionant a nivell local una opció coherent per tots aquells que som partidaris del progrés i la transformació social, i que votarem Sí en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya el proper any.

 

I per això el principal objectiu que tenim és poder ajudar i contribuir a fer possible una proposta de canvi i transformació a Sabadell, coherent amb els valors de la millor esquerra. Fent i exigint que es torni a fer de l’acció política a la nostra ciutat, un instrument de servei i al servei de la nostra comunitat.

Per què el canvi a Sabadell?

Per què som “gent normal que volem un país i una ciutatnormal”

Evidentment que en el Projecte Nacional, Sabadell es clau, i ha de poder ser-hi un dels motors del nou país. Vivimmoments històrics, Catalunya està fent passos de gegant encaminats a assolir la plena llibertat, cap a un nou país i molta gent de la nostra ciutat està sent protagonista d’aquest procés.

Dintre d’uns dies el Parlament fixarà la data i la pregunta del referèndum, estarem davant d’un escenari històric i emocionant, i on Sabadell, comuna de les poblacions més grans del país tindrà un pes específic i simbòlic determinant. Tenim molta feina de pedagogia per davant, necessitem incloure tots els dies a nous ciutadans/es a favor de sí, i explicar molt bé el “relat”. No podem caure en la ximpleria de pensar que “tots els nostres problemes es resoldran quan siguem independents”, clar què no, només haurem arribat a conquerit el dret i les eines adients per  a poder resoldre aquests problemes com la resta nacions amb estat del món. Ni més ni menys.

I per tot això, les properes eleccions municipals de 2015 seran claus, perquè de realitzar-se el referèndum i guanyar el Sí, caldrà també un Govern Municipal alservei i disposat a sumar-se  lleialment ala tasca de construcció del nou estat català amb una clara i única obediència.

Necessitem llavors un nou Projectede ciutat. Un projecte de ciutat que esborri aquesta sensació de que “les noves idees sempre son aplaçades i on veiem massa gent al govern inhabilitada para redissenyar Sabadell, però molt preparada per a l’ ineptitud, on hi ha molt acatament, molta obediència, i demesiades cosses queden entre amics, on comencem a veure barris deteriorats, pobresa palpable i carrers descuidats…”

Volem un projecte de ciutat per a Sabadell que ens proposi jugar en “primera divisió”, meditat, discutit, on hi hagi un repte. On Sabadell sigui una marca que ens ompli d’orgull, on sumem i impliquem, amb un lideratge municipal responsable, amb un equip de govern municipal i el seu alcalde explicant, implicant, comunicant, obrin la mà al talent, vingui d’on vingui.

Deia Simone de Beauvoir que “No hi ha res més escandalós que acostumar-se al escàndol”, i nosaltres des de “Catalunya Sí-Sabadell” no estem disposats a acostumar-nos.

Però no ens podem confondre: l’arrel del problema a la nostra ciutat, en relació als temes de corrupció descoberts, es troba a l’absència i/o dèficit de la qualitat democràtica, i per arevertir-ho cal començar amb un procés creïble i seriós de regeneració, amb un canvi d’actors i partits al cap davant del govern de la ciutat. Només es pot tenir bona salut democràtica, a Sabadell o a “Mart”, si l’alternança democràtica a l’exercici del poder està garantida. La millor “vacuna” (no l’única) contra xacres i vicis com la corrupció, l’impunitat, les xarxes clientelars, etc.

Mesures de transparència,proximitat, participació, rendició de comptes, consultes ciutadanes i fins i tot la limitació demandats, haurien de ser “components normals” i signes d’identitat d’aquest procés de regeneració democràtica a Sabadell i del nou projecte de ciutat, liderat pel grup municipal d’ERC. 

Per tant el Projectede País com el Projecte de ciutat, necessiten avui més que mai de veritables Politiques d’esquerres, transversalsi creïbles que connectin de debò amb la ciutadania.

  • Polítiques que donin solucions eficients i reals als problemes del dia a dia dels nostres veïns i veïnes, en aquest  marc de penúria creixent que estem patint.
  • Polítiques que ajudin a mantenir i conquerir drets socials, davant d’una asfíxia econòmica i un espoli que ens impedeixen desenvolupar l’estat del benestar tal com l’entenem i com el volem.
  • Polítiques de cohesió social i d’identitat col·lectiva que tinguin en la llenguai cultura catalana els seus instruments essencials, i on altres llengües i cultures enriqueixin la nostra diversitat social com ciutat i com poble.
  • Politiques que ajudin a generar prosperitat i desenvolupament en els àmbits social, cultural i econòmic, liderades per una administració propera i accessible.


Amics, amigues, per a finalitzar  permeteu-me dirigir-li, unes paraules a en Juli, que estic segur, en bona part, que representen molt bé a tots i totes els que formem part de “Catalunya Sí-Sabadell”

Des de que tinc ús de raó que m’interessa la política, la del meu país de naixement (Uruguai) i des de fa més de 10 anys la de Catalunya. He tingut i tinc, per diverses circumstancies personals i professionals, l’oportunitat i el privilegi de treballar molt activament i a prop de molts actors de la vida política de Catalunya.

Vaig arribar a la conclusió comtants altres, després d’haver treballat activament per un federalisme des de la llibertat amb la resta de territoris de l’Estat espanyol, que això no és possible, i que s’obria una nova etapa pel país.

I sóc aquí en aquesta taula, Juli, representant a un grup d’homes i dones de la nostra ciutat que hem posat la nostra confiança en que ERC-Sabadell i les persones que formem part de “CatalunyaSi-Sabadell”, sabrem protagonitzar junts el canvi necessari.

 

Per això, aquí no faig un gest d’adhesió a un partit, perquè l’adhesió relaxa el compromís. El que faig i fem avui, és un gest deconfiança, perquè, com deia Salvador Cardús, “només la confiança obliga al compromís”. Confiança, cap ERC-Sabadell i el seu equip de persones, liderats per tu Juli, i de que junts serem capaços de proposar-li als nostres veïns i veïnes una alternativa creïble per a generar el canvi i transformació que Sabadell necessita i es mereix.

Juli, companys, companyes, avui 22 de novembre al vespre, des de “Catalunya Sí-Sabadell” també hem salpat!

Moltes gràcies.

Gabriel Fernàndez i Díaz

Sabadell, 22 de novembre.


No hi ha comentaris

Set 05 2013

Tercer Sector: el caràcter transformador no pot ser segrestat

Posted in Catalunya, General by Gabriel Fernàndez i Díaz |
TS
El tercer sector no sempre ha desenvolupat el paper central en la implementació de les polítiques socials que coneixem actualment. Molt resumidament, durant les dècades de 1940 i 1950, el tercer sector tenia a Catalunya un caràcter bàsicament voluntari que podríem definir com un associacionisme de resistència. Els canvis socials experimentats als anys 1960 i 1970 van dotar al moviment d’un caràcter reivindicatiu, el qual, amb l’adveniment de la democràcia impulsa un gran salt de les entitats del tercer sector – majori tàriament fundacions i associacions – a la dècada de 1980.
Durant aquesta etapa, la bona situació socioeconòmica va afavorir l’accés de les entitats al sistema de subvencions, generant, d’una banda, una lògica de dependència envers l’Administració que avui persisteix, i d’una altra banda, una clara transferència o delegació de responsabilitats socials per part de l’Administració cap al tercer sector. Als anys 1990 el paradigma de la gestió i la lògica empresarial transforma moltes d’aquestes entitats en prestadores de serveis a una administració pública entesa com a principal consumidor.
Actualment, i producte de la crisi econòmica i de les polítiques d’austeritat, una part molt important del tercer sector pateix les conseqüències de la seva dependència financera envers els recursos públics. I amb ells, es posa en dubte la pròpia continuïtat de l’estat del benestar. D’aquí que s’imposa i és pertinent preguntar-se quin paper ha de jugar el tercer sector en el desenvolupament de les polítiques socials a la Catalunya. Tots el nivells de govern es troben abocats a desenvolupar clares estratègies de descentralització o terciarització de moltes de les seves funcions, responsabilitats i programes socials. I justament per això es fa imprescindible i del tot necessari el compromís en la creació d’un espai per a valorar, pensar i desenvolupar estratègies nacionals – verdaderes polítiques d’estat –, amb tota la profunditat que mereix el tema.
Des d’aquest punt de vista, l’aportació del tercer sector és insubstituïble. Alhora, podem identificar quatre actituds del tercer sector envers l’Administració que configuren el seu caràcter:
a) una actitud productiva amb una màxima cooperació però que al mateix temps deriva en una dependència financera molt marcada;
b) una actitud basada en l’expertesa que desenvolupa una cooperació crítica amb l’administració;
c) una actitud crítica, prenent distància moderada amb l’Administració gràcies a l’autonomia econòmica;
d) una funció reivindicativa que deriva amb una confrontació i independència completa envers el sector públic.
Com és evident, si el tercer sector no disposa d’independència financera, no pot assumir com cal el rol que li correspon en el desenvolupament d’unes polítiques que depenen principalment del sector públic. I és que cal revisar conceptualment el funcionament de l’anomenat sistema de subvencions per a corregir diferents anomalies i disfuncions que actualment posen en evident perill al tercer sector.
El tercer sector pot jugar, i és desitjable que jugui, diferents rols en el desenvolupament de les polítiques socials com a part de la seva evolució històrica en el progrés de la nostra societat. Cadascuna d’aquestes actituds aporta un valor propi del tot necessari. Però per a poder exercir adequadament i oportunament aquestes funcions cal que el tercer sector pugui adoptar totes aquestes actituds lliurement, amb tota ndependència, i fins i tot de forma simultània. Les entitats del tercer sector i la societat en el seu conjunt tenim el repte de resoldre la contradicció entre actituds necessàries i alhora oposades entre elles.
En altres paraules, com trobar la manera per tal que el tercer sector pugui prestar serveis públics – perquè aporta un valor de qualitat que el servei privat no té – sense que la dependència econòmica envers l’Administració coarti la seva voluntat de transformació social. (Article publicat Revista EINES de la Fundació Josep Irla – estiu 2013 -).

 

Referències:

Curs de formació especialitzada en voluntariat de la UIB – Mòdul: “La Dimensió personal i social al Tercer Sector, cap a la transformació social”-, Gabriel Fernàndez i Díaz.

Articulo revista RTS Nº 193 “Cómo ser juez y parte y no morir en el intento”. El paper del Tercer Sector en les polítiques socials, Antoni Comín i Oliveres.


No hi ha comentaris

Next »