Física per a estudiants de Biociències
Blogs de la UAB | Altre lloc Blogs.uab.cat

Bioetanol de segona generació

Fins ara, el bioetanol ha estat produit directament a partir de plantacions de blat o blat de moro. Això ha fet que entrin en competència el sector de l’energia amb el de l’alimentació amb els conflictes que això genera. En els darrers anys s’ha estat investigant per produir bioetanol a partir dels residus que s’obtenen en el tractament d’aquests cultius. Se’ls anomena bioetanol de segona generació.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/second-generation-bioethanol


La llei de Kleibert

La llei de Kleibert relaciona la massa d’un a nimal amb la taxa metabòlica d’aquest (el seu consum d’energia en un dia). Aquesta llei, tot i que àmpliament acceptada a dia d’avui, no està lliure de crítiques. Aquesta imatge és una reproducció del gràfic original publicat a

Kleiber M. (1947) Body size and metabolic rate. Physiological Reviews 27 (4): 511–541. (enllaç)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Kleiber1947.jpg


Hola, món!

Aquest es un bloc de proves durant aquest any