Filologia Anglesa i Germanística: Internal Blog

Mar 03 2011

Documents Interns

Posted in |

This section contains a series of documents pertaining to various aspects of the Department’s work, with the exception of minutes to meetings that have a dedicated, separate section. The documents are grouped thematically.

Normatives i reglaments

Reglament Departament Filologia Anglesa – NOU

Model de dedicació acadèmica

Reglament de professorat

Normativa investigació

Còmput de la docència amb els graus i amb els màsters

Normativa avaluació 2010

Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres

Normativa permanència

Informació per a professorat nou

Permisos i llicències

Recerca

Informació sobre el Currículum Vítae Normalizado (CVN)

Memoria de la recerca_Dept Filologia Anglesa i Germanistica_2013-2015

Informacions diverses

Autoinforme per l’Acreditació del doctorat

Deixalleria

Destrucció d’exàmens