blog de la secció sindical d'ugt

febr. 11 2009

Mesa sectorial d’Universitat del MICINN

Publicat a General |

La negociació de l’estatut de personal docent i investigador

Els sindicats UGT, CCOO, CSI-CSIF, CIG manifesten que:

– Després de gairebé tres mesos de l’inici de la negociació de l’Estatut del PDI, el MICINN s’obstina en no mostrar la memòria econòmica que es van comprometre a presentar a l’inici de la negociació.

– Mantenen una proposta de carrera horitzontal plena d’obstacles i avaluacions desenvolupada sobre el model dels sexennis actuals, establint-se una nova jerarquització superposada a l’actual.

– L’esborrany manté la contractació per obra i servei per a activitats docents, en clara contradicció amb el discurs de l’excel·lència i la qualitat a la docència de la universitat pública espanyola.

– Es pretén implantar uns graus i màsters en aplicació del procés de Bolonya, a cost zero. L’esborrany d’Estatut no reconeix, ni retribueix, ni incentiva totes les variades activitats que el personal de les universitats ha de realitzar per a aconseguir l’objectiu que l’Espai Europeu d’Educació Superior planteja.

– L’Estatut ignora les eines legals que permeten la gestió eficient de plantilles, menyspreant l’estalvi econòmic que suposa la regulació dels trasllats, la promoció interna i la funcionarització del PDI Laboral acreditat.

– La proposta de l’Estatut de jornada laboral no recull que aquesta sigui de dilluns a divendres, ni comptabilitza dintre de les càrregues de treball tots els tipus d’activitats d’interacció amb els alumnes: classes presencials, activitats pràctiques, tutela i direcció de treballs, avaluació contínua considerant com a màxim 240 hores anuals.

– L’esborrany pretén pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu del professorat fomentant la privatització de les seves tasques investigadores a través de l’exagerada importància que es concedeix a la transferència de resultats, que és definida en termes purament mercantilistes.

– L’esborrany permet comptabilitzar la funció pública amb el treball a universitats privades i empreses, el que suposa un atac frontal a la universitat com a servei públic i una desvalorització de les tasques docents i investigadores d’aquells professors que no puguin, o no desitgin, oferir els seus serveis al sector productiu.

– No recull cap de les propostes de millora retributiva: nivell 29 per a TU/CEU, 27 TEU.

– Mentre la Ministra Cristina Garmendia es digna a lliurar personalment la proposta d’Estatut de l’Estudiant als seus representants i aprova mesures econòmiques per a desmobilitzar-los, als representants dels treballadors se’ls lliura una proposta d’esborrany d’Estatut del PDI que empitjora notablement les seves condicions de treball.


Aquesta entrada es va publicar el dimecres, 11 febrer, 2009 a les 20:47 i s'ha arxivat a General. Pots seguir qualsevol de les respostes d'aquesta entrada mitjançant el canal d'informació . Pots deixar una resposta o posar un retroenllaç des del teu web.

Deixa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.