blog de la secció sindical d'ugt

febr. 11 2009

Mesa sectorial d’Universitat del MICINN

Posted in General |

La negociació de l’estatut de personal docent i investigador

Els sindicats UGT, CCOO, CSI-CSIF, CIG manifesten que:

– Després de gairebé tres mesos de l’inici de la negociació de l’Estatut del PDI, el MICINN s’obstina en no mostrar la memòria econòmica que es van comprometre a presentar a l’inici de la negociació.

– Mantenen una proposta de carrera horitzontal plena d’obstacles i avaluacions desenvolupada sobre el model dels sexennis actuals, establint-se una nova jerarquització superposada a l’actual.

– L’esborrany manté la contractació per obra i servei per a activitats docents, en clara contradicció amb el discurs de l’excel·lència i la qualitat a la docència de la universitat pública espanyola.

– Es pretén implantar uns graus i màsters en aplicació del procés de Bolonya, a cost zero. L’esborrany d’Estatut no reconeix, ni retribueix, ni incentiva totes les variades activitats que el personal de les universitats ha de realitzar per a aconseguir l’objectiu que l’Espai Europeu d’Educació Superior planteja.

– L’Estatut ignora les eines legals que permeten la gestió eficient de plantilles, menyspreant l’estalvi econòmic que suposa la regulació dels trasllats, la promoció interna i la funcionarització del PDI Laboral acreditat.

– La proposta de l’Estatut de jornada laboral no recull que aquesta sigui de dilluns a divendres, ni comptabilitza dintre de les càrregues de treball tots els tipus d’activitats d’interacció amb els alumnes: classes presencials, activitats pràctiques, tutela i direcció de treballs, avaluació contínua considerant com a màxim 240 hores anuals.

– L’esborrany pretén pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu del professorat fomentant la privatització de les seves tasques investigadores a través de l’exagerada importància que es concedeix a la transferència de resultats, que és definida en termes purament mercantilistes.

– L’esborrany permet comptabilitzar la funció pública amb el treball a universitats privades i empreses, el que suposa un atac frontal a la universitat com a servei públic i una desvalorització de les tasques docents i investigadores d’aquells professors que no puguin, o no desitgin, oferir els seus serveis al sector productiu.

– No recull cap de les propostes de millora retributiva: nivell 29 per a TU/CEU, 27 TEU.

– Mentre la Ministra Cristina Garmendia es digna a lliurar personalment la proposta d’Estatut de l’Estudiant als seus representants i aprova mesures econòmiques per a desmobilitzar-los, als representants dels treballadors se’ls lliura una proposta d’esborrany d’Estatut del PDI que empitjora notablement les seves condicions de treball.


This entry was posted on dimecres, 11 febrer, 2009 at 20:47 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.