blog de la secció sindical d'ugt

febr. 11 2009

El col·lectiu oblidat

Posted in General |

El col·lectiu oblidat

Ángel Sanjuán – Tècnic especialista laboral  Planta de Tecnologia dels Aliments

Els tècnics especialistes de laboratori formen el col·lectiu més ampli dins del PAS laboral.

Els treballadors, que inicialment van començar a donar suport a la docència i a la investigació des de la mateixa fundació de la UAB, han anat, amb el pas dels anys, experimentant una evolució, lògica i paral·lela a la mateixa evolució de la investigació i la docència: nous objectius, noves eines tecnològiques, més competitivitat, etc.

La idiosincràsia d’aquest col·lectiu professional, respecte a d’altres de la UAB, es podria resumir en els següents aspectes principals:

Les necessitats formatives especials i específiques, tantes com àrees d’investigació hi ha a la UAB.

La polivalència, dins de cada àrea de coneixement, demostrada per aquests treballadors pel que fa a les tasques a realitzar, que en gran mesura ha possibilitat l’actual desenvolupament docent i investigador de la UAB.

La participació en projectes, de transferència tecnològica, docents i de qualsevol activitat plantejada per cada unitat o departament que redunda en el finançament de la UAB.

El que ara demanda aquest col·lectiu és una verdadera actualització i dignificació professional dins de la UAB.

El reconeixement curricular del treball realitzat durant tots aquests anys, la responsabilitat, l’especialització i en general la dedicació d’aquests treballadors no poden continuar sent recompensades amb el nepotisme que en ocasions assenyala a uns sobre altres en els processos de reclassificació professional sense existència de criteris objectius, sense informació al col·lectiu, el que acaba provocant una severa desmotivació personal.

Necessitem, la UAB necessita, l’establiment d’una carrera professional, d’un itinerari laboral pel que formi i motivi. En definitiva, la UAB necessita una política de personal.This entry was posted on dimecres, 11 febrer, 2009 at 1:35 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.