FALSOS AMICS / FALSE FRIENDS

Català / English

abr. 13 2015

OFERTA / OFFER

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

OFERTA

ofertademanda

Exemple

Les ofertes laborals a Alemanya fan créixer els cursos en aquest idioma.

Pregunta

 Esperes per comprar productes quan estan d’oferta?

OFFER

Example
These shoes are the best! Get them while they are on offer.

Question

Where do you find the best offers when you want to buy clothes?


No hi ha comentaris

abr. 13 2015

EDUCAT / EDUCATED

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

EDUCAT

Exemple

A Internet també hem de ser educats i cordials amb qui ens relacionem, tant si són familiars o amics com desconeguts.

 

Pregunta

 Penses que ser educat depèn de les paraules que fem servir?

EDUCATED

Example

People are well educated when they have been to university.

 

Question

Do you think that being highly educated is related to being polite?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

ADVERTIR / ADVERTISE

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

ADVERTIR

Exemple

El vaig advertir de les conseqüències que podia tenir el seu acte.

 

Pregunta

– Creus que és útil advertir les persones de possibles perills?

ADVERTISE

Example

I decided to advertise my business on line. I believe it is the most effective way.

 

Question

– Do you think it is easier to find a job if you advertise yourself on the internet?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

PARTICULAR / PARTICULAR

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

PARTICULAR

Domicili particular

Exemple

S’ha organitzat un congrés sobre l’associacionisme català en general i el veïnal en particular.

Pregunta

– Has fet o rebut alguna vegada classes particulars?

PARTICULAR

 

 

Example

She is very particular in what she wears.

Question

– Do you like any type of footwear in particular? Which?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

OPERAR / OPERATE

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

OPERAR

Exemple

Li va costar molt aprendre a operar amb nombres decimals.

Pregunta

– T’han hagut d’operar alguna vegada?

OPERATE

 

Example

They learned to operate the new machine in just a few hours.

Question

– Which tools or machines do you find most difficult to operate?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

REALITZAR / REALISE

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

REALITZAR

  

Exemple

Vam necessitar molts mesos per realitzar el projecte, però al final vam acomplir els nostres objectius.

Pregunta

– De quin projecte o treball que has realitzat estàs més satisfet/a? Per què?

REALISE

Example

I was surrounded by people in the underground and suddenly realised I could hardly breathe.

Question

– Have you ever suddenly realised you were wrong?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

OCCASION / OCASIÓ

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

OCASIÓ

Exemple

Aquest noi és molt educat, però en aquella ocasió el malhumor el va fer ser desagradable.

 

Pregunta

– Has tingut ocasió de menjar insectes o rèptils?

OCCASION

Example

I like to play sports on occasion.

 

Question

– Is there any special food you eat on occasion?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

GENTIL / GENTLE

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

GENTIL

Exemple

El record d’aquella noia tan gentil em retorna als dies passats.

 

Pregunta

– Per què creus que és típic parlar de noies gentils en poesia?

 

GENTLE

Example

He is so gentle and compassionate. Of all the doctors I visit, I find him the most caring.

 

Question

– Do you think being gentle with other people has any drawbacks? Why?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

DOMÈSTIC / DOMESTIC

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

DOMÈSTIC

Exemple

Quan comences a viure pel teu compte, és difícil administrar correctament l’economia domèstica.

 

Pregunta

– T’agraden els animals domèstics?  Quin t’agrada més per tenir-lo a casa?

DOMESTIC

 

Example

Domestic flights take place within one particular country.

 

Question

– Are you more interested in international or in domestic politics? Why?


No hi ha comentaris

gen. 26 2015

SEVERE / SEVER

Posted in General by Eulàlia Torras Oliveras |

SEVER

 

Exemple

El president Macià era un home de mirada i comportament severs.

Pregunta

– Creus que ets una persona severa, estricta amb les normes?

SEVERE

Example

She suffers from severe depression. She hardly gets out of bed.

Question

– What’s the most severe pain you have ever suffered from?


No hi ha comentaris

Next »