EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'socials'

Jul 19 2011

El professor Oriol Miralbell publica l’article ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’

El professor col·laborador de l’EUTDH i docent de l’UOC, Oriol Mirabell Izard ha publicat juntament amb l’investigador Francesc González Reverté un article en el volum 2, nº1 d’aquest any de la prestigiosa revista ‘International Journal of Event and Festival Management’ titulat ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’.

En aquesta publicació els autors estudien en detall l’abast del “capital social” en diversos esdeveniments culturals celebrats a Catalunya i analitzen el seu impacte en l’àmbit turístic local. Concretament, mostren els resultats i conclusions obtinguts d’un estudi on s’han analitzat la presència i rellevància de diversos factors socials en gairebé 300 esdeveniments portats a terme en terres catalanes.

En la recerca es mostra que el capital social juga un rol important en els esdeveniments culturals del país. La presència de factors de cohesió social, xarxes internes i lideratge intervenen en diferent grau i forma en el procés de creació i planificació d’esdeveniments i en els seus impactes en el turisme.

Entre les conclusions, els autors destaquen que la cohesió social esdevé més forta quan l’esdeveniment no té una clara vocació turística, sinó de contribuir a reforçar el sentit d’identitat del col·lectiu que hi participa, tot i que, també se’n beneficia el sector turístic. Els esdeveniments concebuts amb una voluntat més turística, el lideratge intervé de forma més prominent i contribueix a establir xarxes externes d’atracció de visitants i fer-lo més visible a la resta del món.

S’impulsa la idea que els organitzadors han de tenir en compte els factors que composen el capital social a l’hora de planificar un esdeveniment de caire cultural, i copsar les diverses dimensions que intervenen per garantir l’èxit, i com aquests factors interactuen amb altres de tipus econòmic, social i mediambiental.

En el Centre de Recursos de l’EUTDH disposeu d’un exemplar de la publicació amb totes les troballes de la investigació portada a terme per Oriol Miralbell i Francesc González per a la seva consulta.


No hi ha comentaris

Mai 06 2011

VII Debats Turístics de l’EUTDH

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera celebrarà la setena edició dels Debats Turístics de l’EUTDH el proper dijous 12 de maig de 2011 , a partir de les 12:30 h a l’aula 0.2.

Aquest esdeveniment està organitzat pels alumnes de tercer curs de l’assignatura "Organització de convencions", amb el suport dels professors que imparteixen aquesta matèria.

La temàtica d’aquesta edició versarà sobre "Les tendències actuals en l’organització de congressos i esdeveniments: la sostenibilitat, la responsabilitat social i els esdeveniments 2.0.".

Ponents:

 • Mauricio Orozco-Levi. Professor associat de Medicina, CEXS, Universitat Pompeu Fabra. Cap de Recerca de la Unitat Pulmonar, Cap clínic del Departament de Dany i Resposta Immunològica Respiratòria de l’Hospital del Mar de Barcelona.

   

 • Miquel Fortuny Dragó. Director de Tecnologia i Enginyeria de Programes de Softcongres.

   

 • Guy Bigwood. Director de Sostenbilitat de MCI Group. President de Green Meeting Industry Council.

   

Moderadors:

 • Antonio Hermosilla. Professor d’Organització de Congressos i Esdeveniments del Grau en Turisme de l’EUTDH.

   

 • Tommy Gil. Professor d’Organització de Convencions del Graduat en Direcció Hotelera de l’EUTDH.

   

Us hi esperem!


No hi ha comentaris

Des 09 2010

L’EUTDH, present al Twitter

Posted in General, noves tecnologies |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB continua amb la seva filosofia d’incrementar la seva presència a les xarxes socials d’internet per tenir una comunicació més directa i fluïda amb tota la comunitat vinculada amb el nostre Centre de formació.

Després de l’experiència positiva al Facebook, amb la qual el perfil i pàgina de seguidors han assolit més de 2300 contactes i més de 1500 seguidors respectivament, l’EUTDH s’introdueix ara al món del Twitter, una altra de les xarxes socials amb més adeptes.

Els usuaris i usuàries que interactuïn més amb aquesta malla virtual, podran seguir les notícies i informacions sobre els estudis que imparteix l’Escola, convocatòries de beques, novetats sobre la comunitat universitaria, etc. al accedir a seguir el perfil de l’EUTDH, que el podeu trobar en aquesta adreça web: www.twitter.com/eutdh.


No hi ha comentaris

Nov 29 2010

1er any de l’EUTDH al Facebook

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB va començar a estar present a les xarxes socials, tot just fa un any (a finals d’octubre de 2009) amb la creació d’un perfil i pàgina de seguidors a Facebook, la principal teranyina de contactes i relacions virtuals de més èxit al nostre país i a escala internacional.

En tot aquest temps, el Centre ha aconseguit més de 2300 ‘amistats o contactes’ en el seu perfil, i més de 1500 ‘seguidors o admiradors’ de la seva pàgina, que van seguint totes les novetats i informacions referents als estudis que s’ofereixen o les notícies de la nostra institució i la seva comunitat. Aquestes dades posen al capdavant la nostra Escola, com a entitat de formació en turisme i hosteleria, més present en aquesta xarxa social, amb diferència respecte altres escoles catalanes i espanyoles de la mateixa branca d’estudis.

Aquests usuaris abarquen, principalment, tot el contingent d’alumnes i ex-alumnes tant de primer cicle, com de màsters i postgraus, professorat, investigadors, personal d’administració i serveis, i també col·lectius rellevants vinculats amb l’àmbit turístic i hoteler (gremis, associacions, cadenes hoteleres, establiments particulars de restauració, allotjament o agències de viatges, serveis d’equipaments a la indústria hotelera, administracions, oficines i patronats de turisme, professionals del Sector…) i, fins i tot, altres contactes, alguns directament no afins a aquest camp d’estudi, però que també estan interessats en les ofertes formatives de l’EUTDH.

L’Escola té previst incrementar encara més la seva presència a les xarxes socials, ja que s’han convertit en eines indispensables per estar en contacte permanent amb tota la comunitat universitària i amb les institucions i professionals del Sector per continuar establint vincles de relació, interacció i cooperació.


No hi ha comentaris

Nov 24 2010

L’EUTDH crea el Consell Assessor d’Entitats i Professionals del Sector

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona va donar inici, el passat mes d’octubre, a la creació del Consell Assessor d’Entitats i Empreses EUTDH-UAB (CAE), que neix amb l’objectiu principal d’esdevenir un òrgan de connexió entre la Universitat i la Societat, des de les dues vessants possibles:

 • tant amb l’apropament de les empreses i institucions turístiques al procés formatiu dels estudiants del Centre, establint vies de comunicació continuades per tal d’adequar plenament els plans d’estudis i la docència a les necessitats i objectius requerits per la societat en general i pel sector turístic en particular;

 • com amb la creació d’acords estratègics i/o col·laboracions en l’àmbit de la comunicació, la formació y la recerca obrint línies d’investigació que siguin d’interès comú tant per l’Escola com per les empreses i institucions turístiques.

El Consell Assessor estarà constituït tant per empreses com entitats públiques de reconegut prestigi en el seu àmbit d’actuació i que abasten els diferents àmbits dels que consta els sector turístic (representació d’organismes públics de l’àmbit turístic, gremis, associacions, principals cadenes hoteleres, principals grups d’agències de viatges i d’empreses de restauració, OPC i centres de negocis, entre d’altres).

Aquest òrgan tindrà com a funcions principals les d’assessorar i realitzar propostes d’actuació per tal d’impulsar la implicació del Sector en el procés de formació universitari, ajudant a identificar les sinèrgies existents entre la Universitat i l’Empresa. També és té com a objectiu planejar accions per tal de projectar el sector i la seva formació com a indicadors de qualitat i innovació, col·laborant per afavorir l’atracció de recursos humans qualificats en el sector turístic, així com ajudant a l’assoliment de qualsevol altre objectiu o activitat que impliqui una millora del Sector.


No hi ha comentaris

Mai 04 2010

Sessió formativa sobre les xarxes socials pels alumnes del Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments-Turisme de Negocis

Els alumnes que estan cursant enguany el Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis’ tenen la possibilitat d’assistir a la sessió de formació titulada “¿Son las redes sociales una herramienta eficaz para la captación de clientes? Impartida per Genís Roca, especialista en les lògiques socials del Web 2.0 i en incorporar la xarxa i les tècniques a l’estratègia de les organitzacions.

Aquesta activitat està organitzada per Meeting Professionals Internacional Spain (MPI-Spain), i es portarà a terme aquest dijous 6 de maig, a les 17:00 h. a l’Hotel Barceló Sants. La inscripció és gratuïta pels alumnes del MGOE-TN de l’EUTDH.

Per confirmar la vostra assistència, envieu un correu a: info@mpi-spain.org


No hi ha comentaris

Mar 17 2010

Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis 2010-11

El Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis impartit per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, forma desde fa més de 10 anys als professionals que han ocupat llocs destacats en empreses i/o institucions líders en el sector, arreu del món o que han emprès el seu propi projecte innovador i competent.

La formació abasta els diferents tipus d’esdeveniments – congressos, convencions, fires, presentacions de producte, reunions socials, culturals, etc. – i els estudia des de les seves diferents perspectives: direcció, màrketing, qualitat, finances, producció… Aportant als coneixements l’experiència de professionals destacats en el sector, no sols en les classes, sinó també amb la realització de la tesis, les pràctiques a empreses i/o institucions, exercint una tutoria individualitzada i adaptada als interessos de cada alumne.

Objectius

 • Proporcionar coneixements, habilitats i tècniques específiques per formar a professionals capaços de gestionar, organitzar i dirigir tot tipus d’esdeveniments.

 • Desenvolupar les capacitats i les habilitats professionals per liderar i dirigir la gestió i organització d’esdeveniments.

 • Proporcionar un coneixement detallat de l’àmplia tipologia d’esdeveniments, així com de les últimes tendències i pràctiques del sector, que guiïn o consolidin una carrera professional en la gestió d’esdeveniments.

 • Adquirir coneixements per a la realització d’estudis d’investigació i de gestió de projectes.

Destinataris

Aquest programa va adreçat a:

 • Llicenciats i Diplomats Universitaris que desitgin especialitzar-se en una activitat econòmica amb unes perspectives de futur excel·lents en el nostre país.

 • Empresaris, directors o responsables d’àrea que actualment desenvolupen exclusiva o parcialment la seva carrera professional organitzant i coordinant reunions, conferències, actes esportius, etc., tant dins el sector públic com privat.

Per a més informació detallada sobre el Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis de l’EUTDH-UAB, cliqueu sobre l’enllaç, o bé contacteu amb:

Formació Continuada
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon: 93 592 97 10
e-mail: fcontinuada.eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

« Prev