EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'presencial'

Jun 15 2012

L’EUTDH impartirà cursos d’especialització en Ecoturisme durant el proper curs 2012-2013

L’EUTDH impartirà cursos d’especialització en Ecoturisme durant el proper curs acadèmic 2012-2013, en dues modalitats: ‘Creació i gestió de productes i empreses ecoturístiques’ i ‘La professió del guia de natura’.  Els cursos han estat dissenyats amb l’objectiu principal de formar professionals que vulguin crear productes i / o empreses ecoturístiques o vulguin dedicar-se al guiatge de natura. També van dirigits a aquelles persones que ja s’hi dediquen però volen millorar la seva formació i garantir una millor projecció professional. Es tracta de dos àmbits que presenten un gran potencial de creixement tant en el context nacional com en l’internacional.

Aquests cursos pretenen omplir el buit existent fins el moment en la formació acadèmica en aquest sector, amb el màxim rigor acadèmic garantit per l’experiència d’un centre amb un llarg bagatge i prestigi en la formació turística com és l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona . En el camp del guiatge de natura, aquesta és una formació pionera tant a l’Estat espanyol com a la resta d’Europa.

Estructura dels cursos

Ambdós cursos presenten una proposta formativa consistent en una estructura de quatre mòduls: dos mòduls comuns per a tots els estudiants en què es fa una introducció a l’ecoturisme, el seu context i marc regulador; un mòdul especialitzador en la matèria corresponent en cada cas; i un mòdul pràctic, consistent en la realització d’unes pràctiques en empreses i institucions o, en el seu defecte, un treball final en forma de creació d’un producte o empresa ecoturística.

La durada de cada curs és de 72 hores de docència presencial (els tres mòduls teòrics consten d’una càrrega docent de 24 hores cadascun d’ells), més 40 hores de dedicació al mòdul pràctic.

En el marc del curs es realitzarà un “Workshop” consistent en una trobada d’entitats i empreses relacionades amb el sector de l’ecoturisme i el turisme de natura amb el propòsit de crear un espai d’intercanvi d’experiències i currículums entre els professionals en actiu i emprenedors i estudiants. Al llarg de la jornada tindran lloc diverses presentacions de productes i serveis així com es faran diversos debats entorn de temes rellevants de l’actualitat. 

Les classes s’iniciaran al novembre de 2012.

Per a més informació sobre el temari, els preus, el calendari acadèmic, etc… d’aquesta formació, i per realitzar les  inscripcions, visiteu la pàgina dels Cursos d’Especialització en Ecoturisme de l’EUTDH (cliqueu sobre l’enllaç).

També us podeu adreçar al Coordinador d’aquesta formació per resoldre els vostres dubtes, al Dr. Francesc Romagosa, a través del telèfon 93 592 97 10 o bé via e-mail: francesc.romagosa@uab.cat

 


No hi ha comentaris

Abr 20 2012

Inici del 2on grup del ‘Curs de Preparació per a les Proves de Guia de Turisme de Catalunya 2012’

L’ESCOTUR (Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Prat, i l’Escola Superior de Turisme de Barcelona) donen l’oportunitat d’assistir a tots els estudiants i professionals interessats en participar en l’edició 2012 del “Curs de preparació de les proves d’habilitació de Guia de Turisme de Catalunya”. Aquestes proves són convocades pel Departament de la Generalitat competent en Turisme. Aquesta és la sisena edició d’aquest curs que ha assolit un gran èxit, ja que compta amb una mitjana d’un 89% d’aprovats en les darreres convocatòries.

Davant de la gran quantitat de peticions d’informació i demanda que hem rebut, s’ha obert un segon grup de la modalitat presencial per seguir el curs. La lliçó inaugural es portarà a terme el 25 d’abril de 2012, i l’inici del curs el 7 de maig.

Encara ets a temps d’apuntar-t’hi!!!

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Coordinador del Curs, Justí Hidalgo a l’e-mail justi.hidalgo@uab.es i/o jhidalgo@fundacioprat.com


No hi ha comentaris

Mar 18 2011

Inicio de la modalidad presencial del ‘Curso de preparación para las pruebas de Guía de Turismo’

Posted in alumnes, cursos, Esdeveniments |

Nota informativa (8 de marzo de 2011)

Bienvenid@s alumn@s del curso de guías. Primero de todo, aprovechar esta nueva nota informativa para invitaros a la sesión inaugural e informativa que tendrá lugar en la Escuela Superior de Turismo, calle Lledó 11 de Barcelona, el próximo 21 de marzo de 2011, a las 19:00 h .

Últimas noticias

Os comunicamos que en fecha de hoy no se ha recibido ninguna notificación por parte del Departamento de Turismo de la Generalitat de Catalunya respecto a una próxima convocatoria del proceso de habiliación para Guías de Turismo. Frente a esto, os notificamos que:

Después de semanas haciendo diferentes acciones encaminadas a provocar la reacción del organismo competente respecto al proceso de habilitación, siempre pensando en vuestro interés, creemos que lo más adiente es iniciar el curso de preparación con una temporización especial.

Inicio del curso y temporización

El curso en la modalidad presencial comenzará el próximo día 21 de mazo de 2011 con la presentación/sesión informativa que se celebrará en la Escuela Superior de Turismo a las 19 horas. La primera clase tendrá lugar el martes día 22 de marzo en la Fundación Prat en el horario normal del curso, de 18 a 21 horas.

Les clases se mantendrán en lunes, martes y miércoles.

Como desconocemos si habrá convocatoria antes del verano y la forma de ésta (nuevos requisitos, modificaciones de temarios, etc.) el calendario del curso se acortará a 28 sesiones, las sesiones pendientes se harán en las semanas previas al examen. La última sesión será el próximo día 1 de junio.

Además de las sesiones pendientes, disfrutaremos de 3 sesiones adicionales de clase y 2 sesiones especiales dónde realizaremos pruebas simuladas sin ningún coste para vosotros .

Contenidos de los temas

Dentro del curso se mantendrán los temas que hasta ahora han definido las pruebas.

En el momento de conocer la convocatoria se realizarán las actualizaciones necesarias en los temarios que se entregarán a los alumnos de este curso también sin ningún coste adicional .

Aprovechamos el campus online del curso para realizar estas actualizaciones y para informar de todas las noticias que nos lleguen sobre el proceso de la convocatoria.

El campus estará activo hasta el próximo 30 de junio . El campus será de nuevo activado a principios de septiembre.

Como siempre se ha informado, los alumnos que ahora realizáis el curso, os podéis volver a matricular, en cualquiera de las modalidades, abonando únicamente el importe de la matrícula de la modalidad escogida.

Modalidad Online

Los alumnos de la modalidad online continuarán su formación y asistencia de los tutores hasta el día 30 de junio, tendrán derecho a actualizaciones de temas, informaciones y pruebas simuladas sin coste adicional. El campus será de nuevo activado a principios de septiembre.

Los alumnos matriculados en la modalidad online también están invitados a la sesión de inauguración/informativa del próximo día 21 de marzo de 2011 .

Cualquier duda o sugerencia podéis dirigiros a justi.hidalgo@uab.cat o jhidalgo@fundacioprat.com

Toda la información que sea de interés general será explicada en la sesión inaugural/informativa.

Justi Hidalgo
Coordinador del curso

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Prat de Barcelona
Escola Superior de Turisme de Barcelona


No hi ha comentaris

Mar 14 2011

Inici de la modalitat presencial del ‘Curs de preparació per les proves de Guia de Turisme’

Nota informativa (8 de març de 2011)

Benvolguts/des alumnes del curs de guies. Primer de tot, aprofitar aquesta nota informativa per convidar-vos a la sessió inaugural i informativa que tindrà lloc a l’Escola Superior de Turisme, carrer Lledó 11 de Barcelona, el proper 21 de març de 2011, a les 19:00 h .

Darreres notícies

Us fem saber que a data d’avui no s’ha rebut cap notificació per part del Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya respecte a una propera convocatòria del procés d’habilitació per a Guies de Turisme. Davant d’això, us notifiquem que:

Després de setmanes fent diferents accions encaminades a provocar la reacció de l’organisme competent respecte al procés d’habilitació, sempre prensant en el vostre interés, pensem que el més adient és iniciar el curs de preparació amb una temporització especial.

Inici del curs i temporització

El curs en la modalitat presencial començarà el proper dia 21 de març de 2011 amb la presentació/sessió informativa que es celebrarà a l’Escola Superior de Turisme a les 19 hores. La primera classe tindrà lloc el dimarts dia 22 de març a la Fundació Prat en l’horari normal del curs, de 18 a 21 hores.

Les classes es mantindran en dilluns, dimarts i dimecres.

Com desconeixem si hi haurà convocatòria abans de l’estiu i la forma d’aquesta (nous requisits, modificacions de temaris, etc.) el calendari del curs s’escurçarà a 28 sessions, les sessions pendents es faran en les setmanes prèvies a l’examen. La darrera sessió serà el proper dia 1 de juny.

A més a més de les sesions pendents, gaudireu de 3 sessions addicionals de classe i 2 sessions especials on farem les proves simulades sense cap cost per a vosaltres .

Continguts dels temes

Dins del curs es mantindran els temes que fins ara han definit les proves.

En el moment de conèixer la convocatòria es realitzaran les actualitzacions necessàries en els temaris que es lliuraran als alumnes d’aquest curs també sense cap cost addicional .

Aprofitem el campus online del curs per realitzar aquestes actualitzacions i per informar de totes les notícies que ens arribin sobre el procés de convocatòria.

El campus restarà actiu fins al proper 30 de juny . El campus serà de nou activat a principis de setembre.

Com sempre s’ha informat, els alumnes que ara feu el curs, us podeu tornar a matricular, en qualsevol de les modalitats, abonant únicament l’import de la matrícula de la modalitat triada.

Modalitat Online

Els alumnes de la modalitat online continuaran la seva formació i assistència dels tutors fins al dia 30 de juny, tenint dret a actualitzacions de temes, informacions i proves simulades sense cost addicional. El campus serà de nou activat a principis de setembre.

Els alumnes matriculats en la modalitat online també estan convidats a la sessió d’inauguració/informativa del proper dia 21 de març de 2011 .

Qualsevol dubte o suggeriment podeu dirigiu-vos a justi.hidalgo@uab.cat o jhidalgo@fundacioprat.com

Tota la informació que sigui d’interès general serà explicada en la sessió inaugural/informativa.

Justi Hidalgo
Coordinador del curs

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Prat de Barcelona
Escola Superior de Turisme de Barcelona


No hi ha comentaris

Gen 21 2011

Nova convocatòria del ‘Curs de preparació de les proves de Guia de Turisme de Catalunya 2011’

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Prat, i l’Escola Superior de Turisme de Barcelona donen l’oportunitat d’assistir a tots els estudiants i professionals interessats en participar en la cinquena edició del “Curs de preparació de les proves d’habilitació de Guia de Turisme de Catalunya”. Aquestes proves són convocades anualment pel Departament de la Generalitat competent en Turisme. Aquesta serà la cinquena edició d’aquest curs que ha assolit un gran èxit, ja que compta amb una mitjana d’un 86% d’aprovats en les darreres convocatòries.

  • La propera reunió informativa sobre el curs es realitzarà el dilluns 24 de gener de 2011, a les 19:00 h a la Fundació Prat (C/ Roger de Llúria, 97). Confirmeu la vostra assistència al tel. 93 215 58 52.

El curs en la seva modalitat presencial començarà el proper dilluns 7 de febrer de 2011, a les 19:00 h., a les instal·lacions de l’Escola Superior de Turisme de Barcelona (Palau Mercader. C/Lledó, 11 de Barcelona).

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el Coordinador del Curs, Justí Hidalgo a l’e-mail justi.hidalgo@uab.es i/o jhidalgo@fundacioprat.com


No hi ha comentaris