EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'politica'

Feb 11 2014

L’EUTDH torna a superar l’auditoria externa per a la seva certificació de qualitat ISO 9001:2008 i 14001:2004

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. Certificació i acreditació de qualitat

L’empresa ‘Applus’ ha estat l’encarregada, durant el passat mes de gener de 2014, de dur a terme l’auditoria externa del funcionament de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB i del seu ‘Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIGMA)’ per tal d’acreditar i certificar els processos vinculats amb la docència, gestió i organització del Centre.

L’EUTDH ha aconseguit superar satisfactòriament, un any més, l’avaluació per a la renovació del segell de qualitat de les normes ISO 9001:2008 i 14001:2004, assolint tots els objectius marcats en la seva planificació annual per incrementar la qualitat que s’ofereix des de les àrees de formació, administració i gestió de l’Escola.

Recordem que l’EUTDH va ser pionera en tot l’estat espanyol d’aconseguir aquesta important certificació, i actualment, ja porta més de 10 anys reconeguda oficialment per la seva qualitat.


Comentaris tancats a L’EUTDH torna a superar l’auditoria externa per a la seva certificació de qualitat ISO 9001:2008 i 14001:2004

Nov 07 2013

Publicació de l’obra ‘El impacto de China en el mundo iberoamericano’ amb la subvenció de l’EUTDH

El impacto de China en el mundo iberoamericano. Obra subvencionada per l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. EUTDH UAB

Recentment, el Centre d’Estudis i Recerca sobre l’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona ha publicat l’obra “El impacto de China en el mundo iberoamericano”, sota la direcció del Dr. Zhou Minkang, Coordinador del Màster Oficial ‘Unió Europea – Xina: Cultura i Economia’ que l’EUTDH co-organitza juntament amb aquesta institució.

Aquesta obra, en què la nostra Escola hi ha participat subvencionant la seva edició, recull les ponències de diversos experts i acadèmics al voltant de les relacions actuals i futures de la gran potència xinesa amb Espanya i l’Amèrica Llatina des de l’àmbit econòmic, polític, social, cultural i lingüístic. Aquestes comunicacions es van realitzar durant el I Congrés Iberoamericà d’Estudis Xinesos, que es va celebrar a Barcelona, durant els dies 25 i 26 de juny de 2012.

La publicació tracta temes com els canvis de poder mundial i el lloc que ocupa la Xina i els països de l’Amèrica Llatina en el sistema internacional; com el país asiàtic s’està obrint a l’exterior i com està portant a terme el seu creixement econòmic; les relacions de cooperació entre aquestes dues zones geogràfiques; com es desenvolupen les seves relacions diplomàtiques, i com hi ha un interès creixent amb el coneixement de la cultura i l’idioma xinès, entre altres aspectes.

Podeu consultar aquesta obra al Centre de Recursos de l’EUTDH i a les biblioteques de la UAB.


Comentaris tancats a Publicació de l’obra ‘El impacto de China en el mundo iberoamericano’ amb la subvenció de l’EUTDH

Des 04 2010

Política de Qualitat i Medi Ambient de l’EUTDH

Posted in General, qualitat |

L‘EUTDH ha decidit realitzar l’elaboració d’un manual amb l’objectiu de descriure el seu Sistema Integrat de Qualitat i de Medi Ambient i assegurar així el compliment de tots els compromisos de servei adquirits:

 • Mantenir un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels alumnes i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de les normes UNE EN ISO 9001:2000 i UNE EN ISO 14001:2004.

 • Garantir la millora contínua de tots els seus processos docents a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal docent, administratiu i auxiliar.

 • Garantir la personalització de l’orientació laboral de l’alumne, a través del Programa Professional, amb un seguiment individual que ha de permetre recolzar-lo en la consolidació del seu perfil professional detectant les seves actituds i aptituds.

 • La promoció de conductes i comportaments responsables amb el medi ambient.

 • El desenvolupament de les activitats formatives al centre en turisme, hoteleria i oci de forma congruent amb els valors ambientals per tal de que l’exercici professional i laboral dels futurs titulats sigui responsable amb el medi ambient.

 • La col·laboració, cooperació i coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UAB en la seva política ambiental i actuacions derivades en particular en aquelles iniciatives que són impulsades per la UAB atès el conveni d’adscripció i relació de dependència i ubicació al Campus de la UAB.

 • El desenvolupament de les activitats de formació interna necessàries destinades a la comunitat universitària de l’EUTDH (professorat, personal d’administració i serveis i estudiants) per tal de complir els objectius de la política de qualitat i ambiental del centre.

 • La sensibilització pels valors ambientals en tota promoció, planificació, comercialització, gestió i administració de productes, línies d’activitat i projectes turístics, de forma especial als projectes de recerca i consultoria.

 • El desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d’informació, per tal d’afavorir el compliment del sistema integrat de qualitat i de medi ambient.

 • La reducció dels consums de recursos i matèries primeres als mínims possibles, el reciclatge i reutilització de residus i materials i la prevenció de la contaminació.

 • La coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d’utilitzar matèries primeres i productes ecològics.

 • El compliment de la legislació ambiental així com d’altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.


No hi ha comentaris

Oct 22 2010

Èxit de participació en la darrera edició del ‘Curs de Formació en Turisme Accessible’

Posted in alumnes, cursos |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona , juntament amb Polibea Turismo , i amb el patrocini del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social van organitzar durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre el “Curs de Formació en Turisme Accessible” , adreçat a tots els alumnes de 3er i 4rt curs de Turisme, i de 2on i 3er curs de Direcció Hotelera que estaven interessats en adquirir coneixements sobre els turistes amb discapacitats i quina era la seva realitat.

Tant els alumnes assistents en el curs, més d’una trentena, tant com els professionals que hi van participar de Polibea Turismo van manifestar la seva alta satisfacció en com s’havia desenvolupat aquesta formació intensiva. Als estudiants se’ls hi va concedir uns diplomes de certificació d’haver superat aquest curs.

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB continuant amb la seva línia d’innovar i d’oferir un ensenyament de qualitat i adaptat a les demandes del mercat laboral, aposta fermament en realitzar accions formatives d’aquest tipus com a complement als aspectes curriculars dels alumnes, que contribueixen a ajudar-los a crèixer i evolucionar com a futurs professionals de l’àmbit turístic i hoteler.


No hi ha comentaris