EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'perfil'

Nov 29 2010

1er any de l’EUTDH al Facebook

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB va començar a estar present a les xarxes socials, tot just fa un any (a finals d’octubre de 2009) amb la creació d’un perfil i pàgina de seguidors a Facebook, la principal teranyina de contactes i relacions virtuals de més èxit al nostre país i a escala internacional.

En tot aquest temps, el Centre ha aconseguit més de 2300 ‘amistats o contactes’ en el seu perfil, i més de 1500 ‘seguidors o admiradors’ de la seva pàgina, que van seguint totes les novetats i informacions referents als estudis que s’ofereixen o les notícies de la nostra institució i la seva comunitat. Aquestes dades posen al capdavant la nostra Escola, com a entitat de formació en turisme i hosteleria, més present en aquesta xarxa social, amb diferència respecte altres escoles catalanes i espanyoles de la mateixa branca d’estudis.

Aquests usuaris abarquen, principalment, tot el contingent d’alumnes i ex-alumnes tant de primer cicle, com de màsters i postgraus, professorat, investigadors, personal d’administració i serveis, i també col·lectius rellevants vinculats amb l’àmbit turístic i hoteler (gremis, associacions, cadenes hoteleres, establiments particulars de restauració, allotjament o agències de viatges, serveis d’equipaments a la indústria hotelera, administracions, oficines i patronats de turisme, professionals del Sector…) i, fins i tot, altres contactes, alguns directament no afins a aquest camp d’estudi, però que també estan interessats en les ofertes formatives de l’EUTDH.

L’Escola té previst incrementar encara més la seva presència a les xarxes socials, ja que s’han convertit en eines indispensables per estar en contacte permanent amb tota la comunitat universitària i amb les institucions i professionals del Sector per continuar establint vincles de relació, interacció i cooperació.


No hi ha comentaris

Feb 19 2010

A partir del març s’iniciaran els cursos d’Amadeus a l’EUTDH homologats per Amadeus España

Posted in cursos, estudis |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, com a centre reconegut i homologat oficialment per AMADEUS ESPAÑA, organitzarà cursos de formació sobre el sistema AMADEUS. Aquest és el programa de reserva líder en el sector de les agències de viatge i companyies aèries, fet que fa que el coneixement sobre el seu funcionament i les seves actualitzacions sigui imprescindible per tots aquells professionals que vulguin desenvolupar-se professionalment en qualsevol d’aquestes empreses. L’objectiu d’aquests cursos serà aprendre el funcionament del programa, assolint-ne els coneixements necessaris per poder realitzar i gestionar les reserves aèries, hoteleres i de cotxe de lloguer a través del sistema AMADEUS.

Aquests cursos van adreçats a:

  • Professionals de les agències de viatge en actiu.

  • Professionals de companyies aèries en actiu.

  • Futurs professionals d’agències de viatge o companyies aèries.

  • Diplomats en Turisme.

  • Estudiants d’últim any de Turisme.

  • Persones amb CFGS en Agència de Viatges.

  • Persones cursant el CFGS en Agència de Viatges.

  • Persones interessades en assolir coneixements especialitzats i actualitzats en el sistema de reserves AMADEUS.

Els cursos s’impartiran a l’aula virtual d’Amadeus de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB situada en el Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el següent calendari:

Curs

Durada

Dates d’Impartició*

Horari

Amadeus Nivell I

20 h.

11, 18 i 25 de març i 8 d’abril de 2010
7, 14,21 i 28 de maig de 2010
1, 8, 15 i 22 d’octubre de 2010

De 16:00 a 21:00 h
De 16:00 a 21:00 h
De 15:30 a 20:30 h

Amadeus Nivell II

25 h.

9, 15, 23, 29 i 30 d’abril de 2010
3, 4, 10, 11 i 18 de juny de 2010
4, 5, 11, 12 i 18 de novembre de 2010

De 16:00 a 21:00 h
De 16:00 a 21:00 h
De 15:30 a 20:30 h

Reserves hoteleres i de lloguer de cotxes

8 h.

6 i 13 de març de 2010
8 i 15 de maig de 2010
2 i 9 d’octubre de 2010*

De 10:00 a 14:00 h
De 10:00 a 14:00 h
*De 9:30 a 13:30 h

Perfils de clients

4 h.

27 de març de 2010
22 de maig de 2010
18 de setembre de 2010

De 10:00 a 14:00 h.

Remissions

4 h.

24 d’abril de 2010
29 de maig de 2010
16 d’octubre de 2010*

De 10:00 a 14:00 h
De 10:00 a 14:00 h
*De 9:30 a 13:30 h

ASP

4 h.

10 d’abril de 2010
5 de juny de 2010
23 d’octubre de 2010*

De 10:00 a 14:00 h
De 10:00 a 14:00 h
*De 9:30 a 13:30 h

Per a més informació, visiteu la pàgina web dels Cursos d’Amadeus de l’EUTDH-UAB.


No hi ha comentaris