EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'oriol'

Nov 26 2012

El professor Oriol Miralbell es doctora amb una tesi sobre xarxes socials i intercanvi de coneixement en l’àmbit turístic

El professor col·laborador de l’EUTDH i docent de l’UOC, Oriol Mirabell Izard va presentar la seva tesi doctoral el passat dijous 22 de novembre de 2012, a la Sala William Mitchell de MediaTIC a Barcelona. La recerca, amb la qual va assolir el títol de Doctor, portava el títol ‘Webs de xarxes socials i intercanvi de coneixement. Anàlisi de l’adopció i l’ús dels membres de les comunitats virtuals professionals del turisme’.

Aquest treball va ser dirigit pels doctors Francesc González i Jaume Guia.

Tota la comunitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB volem felicitar al professor Miralbell per aquesta important fita acadèmica i professional aconseguida.


No hi ha comentaris

Jul 19 2011

El professor Oriol Miralbell publica l’article ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’

El professor col·laborador de l’EUTDH i docent de l’UOC, Oriol Mirabell Izard ha publicat juntament amb l’investigador Francesc González Reverté un article en el volum 2, nº1 d’aquest any de la prestigiosa revista ‘International Journal of Event and Festival Management’ titulat ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’.

En aquesta publicació els autors estudien en detall l’abast del “capital social” en diversos esdeveniments culturals celebrats a Catalunya i analitzen el seu impacte en l’àmbit turístic local. Concretament, mostren els resultats i conclusions obtinguts d’un estudi on s’han analitzat la presència i rellevància de diversos factors socials en gairebé 300 esdeveniments portats a terme en terres catalanes.

En la recerca es mostra que el capital social juga un rol important en els esdeveniments culturals del país. La presència de factors de cohesió social, xarxes internes i lideratge intervenen en diferent grau i forma en el procés de creació i planificació d’esdeveniments i en els seus impactes en el turisme.

Entre les conclusions, els autors destaquen que la cohesió social esdevé més forta quan l’esdeveniment no té una clara vocació turística, sinó de contribuir a reforçar el sentit d’identitat del col·lectiu que hi participa, tot i que, també se’n beneficia el sector turístic. Els esdeveniments concebuts amb una voluntat més turística, el lideratge intervé de forma més prominent i contribueix a establir xarxes externes d’atracció de visitants i fer-lo més visible a la resta del món.

S’impulsa la idea que els organitzadors han de tenir en compte els factors que composen el capital social a l’hora de planificar un esdeveniment de caire cultural, i copsar les diverses dimensions que intervenen per garantir l’èxit, i com aquests factors interactuen amb altres de tipus econòmic, social i mediambiental.

En el Centre de Recursos de l’EUTDH disposeu d’un exemplar de la publicació amb totes les troballes de la investigació portada a terme per Oriol Miralbell i Francesc González per a la seva consulta.


No hi ha comentaris

Abr 13 2010

El professor Oriol Miralbell publica el llibre ‘Gestión Pública del Turismo’

Posted in professorat, Publicacions |

El professor de l’EUTDH, Oriol Miralbell, presentarà el seu nou llibre “La Gestión Pública del Turismo”, publicat per l’Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya, el proper divendres, 16 d’abril, a la Sala 4 del Pavelló 5 de Fira de Barcelona (Palau de Congresoss, Av. M. Cristina – Barcelona) a les 10.30 h, en el marc del Saló Internacional del Turisme de Catalunya 2010 (SITC).

L’acte comptarà amb la presència del professor Salvador Antón, així com els autors d’aquesta obra, els srs. Josep Capellà, Ramon Arcarons, Josep M. Pallàs i Oriol Miralbell (coordinador).

Es tracta d’una obra que pretén cobrir un buit existent en l’àmbit de la gestió i la planificació de les polítiques turístiques i de les destinacions, per part de l’Administració. Aquest llibre aporta una visió de la gestió pública del turisme contrastada desde l’experiència i coneixement d’un grup d’experts en l’estudi de la política i la planificació turística. L’objectiu és reflexionar sobre el paper i responsabilitat que la gestió pública del turisme té en l’èxit de les destinacions.

S’analitzen les tendències actuals en la gestió de les destinacions turístiques, especialment en relació a la seva capacitat per impulsar iniciatives públiques de desenvolupament local centrades en el turisme, amb exemples pressos de l’experiència espanyola, catalana i europea. Finalment, es repassa la importància de l’anàlisi de la conjuntura i de l’activitat turística, necessàries per dur a terme i per poder planificar el desenvolupament d’un sector tan complex com el turístic.

L’enfocament transdisciplinar escollit permet que els continguts siguin d’interès per un públic ampli de professionals i estudiosos de la planificació turística: el professional de la gestió turística, el tècnic o responsable de política turística, el gestor d’una destinació turística, el consultor especialitzat en la planificació turística, així com, també per als estudiants.

Aquesta obra surt a la venda amb un preu de 27 euros.


No hi ha comentaris