EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'obtinguts'

Jul 25 2013

Diverses televisions segueixen les previsions de l’Índex UAB d’Activitat Turísticia 2013

Diverses televisions i canals d’internet han seguit de prop les previsions i resultats que es desprenen de l’estudi de l’Índex UAB d’Actititat Turística 2013, que es va presentar davant dels mitjans de comunicació, el passat 26 de juny, a la Casa de Convalescència, en una roda de premsa on hi era present el director tècnic d’aquesta investigació, el Dr. J.A. Duro, juntament amb el Director de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, Francesc Uroz, i el Dr. Francesc Romagosa, Consultor turístic i professor de l’EUTDH UAB.

Aquí us presentem una recopil·lació dels videos emessos per aquestes televisions i difosos també a internet, sobre les previsions per a la temporada turística 2013 per a Catalunya i Espanya, sorgides de les conclusions més rellevants de la recerca portada a terme per un equip d’investigadors del nostre Centre:

Entrevista al Dr. J.A. Duro per a Hosteltur.com (26.06.13):

 

Informació difosa en el programa ‘8 al Dia’ (26.06.13):

 

Video de la Xarxa Notícies TV (26.06.13):

 

Reportatge emès a l’Informatiu del Canal Terrassa Vallès (22.07.13):

 

Video difòs a la Xarxa Notícies TV (19.07.13):

 


Comentaris tancats a Diverses televisions segueixen les previsions de l’Índex UAB d’Activitat Turísticia 2013

Jul 27 2012

Exemplars de l’Índex UAB d’Activitat Turística 2012, a la venda

Posted in estudis, Obres, Publicacions |

L’EUTDH publica anualment l’Índex UAB d’Activitat Turística, estudi que s’ha convertit en un dels principals instruments d’anàlisi de la conjuntura turística a Catalunya. Fins al moment, l’índex ha viscut onze edicions (als anys 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012), amb una constant millora en el seu contingut. L’índex ha esdevingut un element significatiu de debat sobre les perspectives del sector turístic entre tots els agents, com així demostra el seu impacte, clarament creixent, i la naturalesa d’aquest.

L’Índex UAB d’Activitat Turística 2012 ha estat elaborat per un equip de professors, investigadors i col·laboradors de l’Àrea d’Economia Aplicada i Gestió Empresarial de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB), dirigit per l’economista Juan Antonio Duro.

El podeu comprar en format paper al preu de 30 euros (IVA inclòs)*, via online a través del nostre web.

*Si sou una institució acadèmica o alguna entitat vinculada amb el sector turístic i hoteler, us preguem que prèviament ens envieu un e-mail a: eutdh@uab.cat sol·licitant exemplars d’aquesta obra. Podreu gaudir de descomptes interessants.


No hi ha comentaris

Jun 26 2012

Previsió de l’Índex UAB: ‘L’activitat turística dels estrangers a Catalunya augmentarà un 1,4% durant el 2012

Posted in estudis, Publicacions, Recerca |
  • L’increment serà menor que el registrat els anys 2010 i 2011 i es veurà possiblement mitigat per l’evolució menys positiva del turisme intern.

  • Tot i així, aquest augment tindrà un efecte “balsàmic” en l’economia .

  • Espanya rebrà 58,2 milions de turistes, 2,8 % més que el 2011, però faran menys despesa.

L’Índex UAB d’Activitat Turística preveu que el sector continuï creixent durant el 2012 amb un augment de l’1,4% de l’activitat a Catalunya pel que fa al turisme estranger, gràcies en part a l’increment de turistes de mercats emergents com Àsia oriental o Amèrica del Nord. Un cop més, el sector turístic tindrà un paper “balsàmic” en la situació general de l’economia catalana. L’augment és menor que el 2011 degut a factors com una major incertesa econòmica general, l’organització de grans esdeveniments esportius a altres països o la menor davallada conjuntural a alguns mercats competidors com Tunísia o Egipte. D’altra banda, la previsió no inclou els turistes espanyols, que previsiblement poden ser menys que el 2011. Pel que fa al conjunt d’Espanya, s’espera l’arribada de 58,2 milions de turistes estrangers, és a dir, 1,5 milions més que l’any anterior, però faran en conjunt una despesa un 0,2% menor que la del 2011.

L’Índex UAB arriba enguany a l’onzena edició. Es tracta d’un indicador de l’evolució de l’activitat turística estrangera. Sempre es presenta a finals de juny, a les portes de l’estiu. La temporada turística d’enguany es considera molt important degut a la situació de l’economia en general, que fa més necessari que mai l’impuls del sector turístic.

L’Índex preveu que el sector, que ja va començar a recuperar-se el 2010 i el 2011 després d’un bienni de retrocés, continuarà creixent al llarg del 2012, assolint un augment global de l’1,4%. Són ja, doncs, tres anys consecutius de creixement, fet que mostra la fortalesa del sector turístic català i el seu important paper per contrarestar els efectes de la crisi econòmica general.

Aquest creixement, però, serà menor que els dels dos anys anteriors, que van ser d’un 6,5% el 2010 i d’un 3,5% el 2011. Aquesta desacceleració del creixement es considera una conseqüència de factors com ara:

  • la incertesa econòmica que pesa sobre els ciutadans europeus (principals mercats emissors de turistes a Catalunya);
  • la menor intensitat de“l’efecte rebot” que va beneficiar durant el 2011 el sector català en rebre part de la quota de mercat que van perdre altres països com Tunísia o Egipte, afectats per la situació d’inestabilitat política;
  • l’organització de grans esdeveniments esportius com l’Eurocopa de futbol o, sobretot, els jocs olímpics de Londres, que poden afectar els hàbits turístics dels europeus durant el període de vacances d’estiu.

D’altra banda, cal matisar que l’increment de l’activitat prevista per l’Índex es refereix als turistes estrangers. Pel que fa al mercat nacional, altres indicadors mostren un declivi clar durant el 2012 i, per tant, el més probable és que la xifra de demanda global turística mostri uns resultats menys positius.

 

Catalunya: més turistes estrangers, però menys despesa

Segons les previsions de la UAB, el nombre de turistes estrangers podria créixer un 3,2% i arribar als 15,5 milions de persones, és a dir, unes 477.000 més que el 2011 . Pel que fa als cinc principals mercats emissors, s’espera un augment lleuger de turistes francesos (un 0,7% més que el 2011) i italians (0,4%), una disminució molt lleu de turistes alemanys (-0,1%) i un retrocés més significatiu pel que fa als britànics (-5,5%) i als visitants procedents de Bèlgica i els Països Baixos (-2,8%). En paral•lel, guanya molt pes l’increment de turistes procedents dels considerats mercats emergents, com ara Àsia oriental (especialment xinesos) i Amèrica del Nord. El conjunt dels mercats que no són els més tradicionals pujarà un 10,1%.

A més, segons les dades obtingudes des del 2001, el pes dels mercats emergents ha augmentat sensiblement durant aquests anys en el conjunt de la demanda turística, passant del 26,4% al 38,5%.

La despesa real dels turistes estrangers a Catalunya creixerà, segons l’Índex, un 1,6% respecte del 2011, situant-se en 11.500 milions d’euros . En aquest sentit, de nou juguen un paper important els mercats emergents, que augmentaran la seva despesa en un 7,6%, mentre que disminuirà la despesa dels turistes italians, britànics i, en menor mesura, dels francesos, belgues i holandesos.

No obstant això, es preveu un descens de la despesa per turista de l’1,6% (situant-se enguany en 741 euros), fet que es considera conseqüència de la major incertesa econòmica. És el segon anys consecutiu que la despesa per turista retrocedeix.

 

Espanya: 2,8% més de turistes estrangers

El sector turístic al conjunt d’Espanya també registrarà un creixement i representarà, com a Catalunya, una ajuda important per al rumb general de l’economia. El nombre de turistes estrangers se situarà en 58,2 milions, és a dir, 1,5 milions més que l’any 2011 , que representen un augment del 2,8%. És, però, un increment inferior a l’assolit l’any passat, que va ser d’un 7,6%. Aquesta desacceleració del creixement es pot explicar pels mateixos factors que a Catalunya: menor intensitat de “l’efecte rebot”, més incertesa i grans esdeveniments esportius d’estiu. No obstant, el sector mostra una gran resistència, sobretot tenint en compte la conjuntura econòmica general.

Per mercats, l’evolució presenta diferències respecte la de Catalunya: segons la previsió de l’Índex, creixeria el nombre de turistes francesos (1,2% més que el 2011), italians (1,0%), alemanys (1,7%) i, sobretot, britànics (5,4%). Els mercats emergents creixerien també un 2,6%, jugant així, al conjunt d’Espanya, un paper comparativament més modest que al sector turístic català.

L’augment del nombre de turistes contrastarà amb un lleuger descens de la despesa del 0,2% (en total, 52.700 milions d’euros) , i amb un descens de la despesa per turista del 2,9% (904 euros). Aquests descensos reflecteixen l’impacte de la crisi econòmica més que no pas l’evolució del nombre de turistes. Per mercats, els turistes francesos i els mercats emergents augmentaran la seva despesa, mentre que es reduirà la dels britànics, alemanys i italians.

A més, s’espera que els hotels espanyols allotgin un 1,2% menys de turistes i que el nombre de pernoctacions baixi un 0,3% (situant-se en 286 milions). En aquest sentit, cal destacar la dualitat entre la davallada dels turistes espanyols (que seran un 2,4% menys als hotels i faran un 1,7% menys de pernoctacions) i l’augment dels turistes estrangers (un 0,2% més, que faran un 0,6% més de pernoctacions).

 

Podeu consultar totes les previsions i resultats obtinguts en l’estudi de l’Índex UAB d’Activitat Turística 2012, clicant sobre l’enllaç (format pdf).

 

L’Índex UAB d’Activitat Turística 2012 ha estat elaborat per un equip de professors, investigadors i col·laboradors de l’Àrea d’Economia Aplicada i Gestió Empresarial de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB), dirigit per l’economista Juan Antonio Duro.


No hi ha comentaris

Abr 26 2012

Anàlisi de les previsions de l’Índex UAB per a l’any 2011 i expectatives per al 2012. Una síntesi.

1. Anàlisi de les desviacions del 2011

En aquest text pretenem portar a terme una valoració global sobre les previsions generals realitzades per l’Índex UAB d’Activitat Turística del 2011 (IUAB 2011) i incloure alguns comentaris sobre les expectatives per al 2012.

Aquesta anàlisi de contrast i comparació entre prediccions i realitat es fonamenta amb els principals indicadors turístics per a Catalunya i Espanya que realitza periódicament el CInERT de l’EUTDH .

En el Quadre 1 es sintetitzen les principals previsions per a Catalunya a l’any 2011 per l’Índex UAB 2011 junt a les realitzacions, el que ens permet examinar les desviacions globals ocorregudes.
La valoració global sobre les desviacions en relació al previst és generalment positiva, sobretot, tenint en compte la tipología de dades manejada. Així en els quatre indicadors de demanda globals disponibles a l’Índex UAB es va encertar la tendència. En tot cas, les realitzacions s’han demostrat quelcom més optimistes que les previsions de l’Índex. L’encert més precís s’ha produït en l’estimació del nombre de turistes estrangers rebuts per Catalunya i que l’elegeixen com a destinació principal. Específicament, l’Índex UAB va preveure un augment d’aquest indicador del 4,2%, que finalment ha estat del 4,7%. El volum de les pernoctacions d’estrangers ha experimentat una millora en la realització amb un creixement del 5,9%, quan s’havia estimat un augment del 2,6%. Els resultats reals han estat també més positius que les nostres previsions dels indicadors de despesa, despesa per turista a l’Índex UAB. En el cas de despesa real realitzada per turistes estrangers la previsió va ser d’un augment del 2%, mentre que al final ha estat del 4,1%. Com a resultat, el declivi previst en la despesa per turista ha estat menor del 0,6%, enfront al 2,1%. La combinació d’un millor comportament en les xifres de turistes i pernoctacions ha portat una despesa per turista més benigne que l’estimat.

Quadre 1: Previsions de creixement de l’Índex UAB 2011 en base a les principals magnituds turístiques per Catalunya versus realitzacions

Percentatges

 

Previsió Índex UAB 2011 (p)

Realització (R)

Desviació Absoluta (P-R)

Turistes estrangers

+4,2%

+4,7%

-0,5%

Pernocatacions estrangers

+2,6%

+5,9%

-3,3%

Despesa total

+2,0%

+4,1%

-2,1%

Despesa per turista

-2,1%

-0,6%

-1,5%

Índex UAB

+1,9%

+3,9%

-2,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Índex UAB 2011, Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i Instituto Nacional de Estadística.

En referència a les previsions relatives als fluxos turístics a Espanya, generalment, no s’han donat discrepàncies molt substancials amb els fluxos reals, excepte en el número de les pernoctacions hoteleres d’estrangers, com així mostra el Quadre 2 . En tot cas, cal observar que aquest indicador va crèixer a tota Espanya en un 14%, espectacular xifra que difícilment poden encertar els models de previsió utilitzats1 . Igualment, les previsions de l’Índex UAB ja apuntaven una acceleració del creixement d’aquestes fins una taxa del 8,3%, contrastant amb la previsió de creixement per al turismo nacional, d’un tènue 0,2%, que s’ha convertit en un declivi del -1,9%. Pel que fa al número de viatgers hotelers, les previsions no s’han allunyat molt de la realitat, encara que cal ressenyar que la lleu baixada de la xifra de viatgers hotelers nacionals no va ser capturada. En el cas del volum de turistes estrangers la previsió alcista ha estat superada per la realització, que ha portat la taxa fins el 7,6%.

Quadre 2: Previsions de creixement de l’Índex UAB 2011 en base a les principals magnituds turístiques per Espanya versus realitzacions.

Percentatges

 

Previsió Índex UAB 2011 (P)

Realització (R)

Desviació Absoluta (P-R)

Turistes estrangers

+4,0%

+7,6%

-3,6%

Total viatgers hotelers:

4,8%

4,3%

+0,5%

– Viatgers espanyols

1,0%

-1,1%

+2,1%

– Viatgers estrangers

9,7%

11,3%

-1,6%

Total de Pernoctacions hoteleres:

4,9%

7,3%

-2,4%

– Pernoctacions espanyols

0,2%

-1,9%

+2,1%

Despesa estrangers

2,1%

+4,7%

-2,6%

Despesa estrangers per turista

-1,9%

-2,9%

+1,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Índex UAB 2011, Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estudios Turísticos.

Per tant, en termes generals l’Índex UAB 2011 va capturar raonablemente bé els patrons qualitatius dels diferents indicadors de demanda i activitat encara que, en el gruix de les magnituds, les previsions van pecar de menys optimistes que les realitzacions. En tot cas; cal manifestar que les alces materialitzades són molt elevades, capturant un efecte rebot que, en la seva quantitat final, no era senzill de copsar.

2. Expectatives per al 2012.

Les expectatives turístiques per a tot l’any 2012 podrien ser positives, en la mesura en què la incertesa actual sobre l’economia espanyola no afecti al procés de decisió. La fortalesa del producte espanyol i català, la promoció realitzada i la prevista política de contenció de preus2 podrien permetre entreveure un creixement de l’activitat, tant a Espanya com a Catalunya, basat primordialment en el turisme receptor. En contrast, la crisi econòmica a Espanya, l’elevadíssima incidència de l’atur i la incertesa sobre l’economia espanyola haurien de provocar una forta afectació en la demanda turística nacional, en particular en els indicadors que reflecteixen en major mesura la capacitat de despesa. Les dades fins febrer (que han de ser presses amb molta precaució donat el limitat pes d’aquestes en el còmput anual) indiquen un creixement en el mercat exterior i reducció o dèbil augment en el nacional. Per exemple, el montant de viatgers hotelers a Espanya (i a Catalunya) fins febrer de 2012 hauria augmentat un 0,6% (1,1% a Catalunya), per un 1,3% (1,1% a Catalunya) de les xifres de les pernoctacions. Prenent, per exemple, el número de les pernoctacions dels turistes estrangers a Espanya (i Catalunya), aquest hauria crescut un 3,6% (2,8% a Catalunya), mentre que el de les pernoctacions de turistes nacionals ha sofert una baixada d’un –1,7% (-1,2% a Catalunya). En el que fa referencia a les xifres de turistes estrangers, format FRONTUR, aquestes haurien augmentat a Espanya a un ritme del 2,7%, per un 8,2% en el cas de Catalunya. En termes de despesa real aquestes taxes s’aproparien al 2,7% y 7,5%, respectivament.

1És oportú ressenyar que les estimacions es realitzen entre finals d’abril i principis de maig de cada any, sense procedir a cap revisió posterior. En aquestes dates, les dades turístiques es refereixen, com a molt, fins març de cada any.

2En aquesta política no està considerat l’impacte de la pujada de taxes aeroportuàries si s’aplica la mesura continguda en els pressupostos generals de l’Estat, ja que podria afectar al preu dels bitllets aeris i suposar unes pèrdues de competitivitat de les destinacions espanyoles.


No hi ha comentaris

Mai 21 2011

Análisis de las previsiones del Índice UAB para el año 2010 y expectativas para el 2011. Una síntesis.

1. Análisis de las desviaciones de 2010.

Pretendemos en este texto llevar a cabo una valoración global inicial, sintética, sobre las previsiones realizadas por el Índice UAB de Actividad Turística para el año 2010 (IUAB 2010) y realizar algunos comentarios sobre las expectativas para el 2011. Por la disponibilidad de los datos y la tipología utilizada en las previsiones del IUAB, el grueso de las comparaciones pueden ser hechas para el caso español. Para el caso catalán disponemos ya de un par de indicadores que nos permiten ver qué ha pasado.

Centrándonos, primero, en la experiencia trazada por Cataluña, hemos de recordar que el Índice 2010 preveía una ralentización (razonable) del ajuste de los flujos de demanda, respecto a la intensa detracción experimentada en 2009. En todo caso, la imagen general era de reducción. Así, por ejemplo, se preveía un descenso del número de turistas extranjeros del 4%, lejos, en todo caso, de la caída del 9,5% experimentada en el año 2009. Los datos ya disponibles, procedentes de la encuesta FRONTUR, revelan que, por el contrario, el número de turistas extranjeros habría crecido en el 2010 un 3,7%. Asimismo, el IUAB 2010 estimaba un ajuste del gasto real del 3,4% en Cataluña, cuando la realización ha sido de un incremento del 7,8%. No disponemos todavía de los datos segmentados por mercados emisores.

El error en la tendencia, en todo caso, ha sido claro. Previsiblemente, pueden haber dos razones técnicas que expliquen el grueso de esta desviación: en primer lugar, el efecto del ajuste en los precios de los productos turísticos ante la crisis sobre la demanda, evidente en el sector del alojamiento, ya que los modelos manejados no daban un efecto muy significativo en este sentido, y el tema de fondo radica en las dificultades inherentes al manejo de series de precios más próximas a la realidad. En segundo lugar, la existencia de una especie de suelo en la demanda de ciertos mercados que provoque, a partir de cierto nivel, dificultades para nuevos descensos. Obviamente, estas situaciones serán mejor precisadas en las estimaciones para el 2011.

En lo que respecta al análisis de las desviaciones para el caso español, -para el que disponemos de más información en estos momentos-, aunque en el sentido de la evolución no se acertó, las desviaciones absolutas de las variaciones no son elevadas; por ejemplo, en cuanto al flujo de turistas y gasto. Específicamente, el IUAB 2010 predijo una caída del número de turistas extranjeros del 0,2% mientras que al final éste ha aumentado un 1%. Cuantitativamente, la desviación no es elevada. En el caso del gasto de los extranjeros, nuestras previsiones apuntaban a un descenso real del 1,3%, cuando al final se ha mantenido estable. Los errores son, sin embargo, mayores para la demanda en establecimientos hoteleros. Relevante es la desviación en el caso concreto de los mercados extranjeros.

Cuadro 1. Previsiones del crecimiento del Índice UAB 2010 en base a las principales magnitudes turísticas para España versus realizaciones (porcentajes)

 

Previsión IUAB 2010 (P)

Realización (R)

Desviación Absoluta (P-R)

Turistas Extranjeros

-0.2%

1%

-1.2%

Total Viajeros Hoteleros

-0.8%

6.4%

-7.2%

Viajeros Españoles

-0.7%

2.6%

-3.3%

Viajeros Extranjeros

-0.9%

11.9%

-12.8%

Total Pernoctaciones Hoteleras

-2.5%

6.7%

-9.2%

Pernoctaciones Españoles

-2.8%

3,2%

-6%

Pernoctaciones Extranjeros

-2.2%

9,5%

-11.7%

Gasto Extranjeros

-1.3%

0%

-1.3%

Gasto Extranjeros por Turista

-1.1%

1%

-2.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Índice UAB 2010, Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional de Estadística.

A pesar de las desviaciones ocurridas en el 2010, y que nos obligan a intensificar más, si cabe, los trabajos para precisar las estimaciones correspondientes al 2011, creemos que éstas son fuertemente atípicas en la historia del Índice UAB, el cual, generalmente, ha adelantado bien las tendencias globales y del grueso de mercados. Debemos puntualizar, además, que lo que se pretende precisar no son tanto los niveles de los indicadores, sino su evolución, lo que comporta un más alto nivel de exigencia al estudio.

Los aprendizajes para aplicar en el 2011 son: en primer lugar, mejorar las series de precios; en segundo lugar, considerar la distinción de los valores de los parámetros estimados (efectos-precios y renta) por mercados; y, en tercer lugar, revisar las series de base.

 

2. Expectativas para el 2011

Las previsiones para el 2011, al menos a estas alturas, parecen ser moderadamente optimistas. Por ejemplo, según un sondeo llevado a cabo en la WTM de enero, el grueso de los profesionales encuestados revela una mejora de la actividad para este año en el mundo. La OMT prevé un crecimiento del número de turistas internacionales de entre el 4 y el 5%, con casi 1.000 millones de turistas en todo el mundo, un incremento fuertemente empujado por la demanda en el mercado asiático y americano.

En el caso español, las previsiones de recuperación de los flujos se ven favorecidas, en primer lugar, por las de crecimiento económico en los principales mercados emisores: así, y según las expectativas de la Comisión Europea a principios de marzo, se espera que la economía alemana crezca a un ritmo del 2,4%, la francesa al 1,7% y la británica al 2%. En segundo lugar, hay que citar las previsiones de aumento en los mercados emergentes, por su buen funcionamiento económico y por las medidas de oferta llevadas a cabo (i.e. Rusia, China). Y, en tercer lugar, la apertura de nuevas perspectivas favorables para el 2011 a tenor de los problemas de inestabilidad socio-política en los destinos competidores del Norte de África. Ante los temores y/o las incertidumbres que la situación genera en países como Túnez, Libia o Egipto, los turistas, ya a principios del año 2011, han iniciado procesos de sustitución del consumo turístico que, entre otros destinos, han favorecido a España y, en particular, a Canarias (con una aumento en los dos primeros meses del 13,5%).

Por lo que respecta al mercado español, éste podría mostrar una debilidad mayor que el extranjero, fuertemente condicionada por el débil crecimiento, las elevadas tasas de paro y los impactos sobre la demanda de las medidas de ajuste públicas, en particular, desarrolladas en ciertas CCAA. Esta disparidad, de hecho, ya se observa con suma claridad en la evolución de la demanda hotelera en Cataluña correspondiente al primer bimestre del año.

En todo caso, la situación es vista con cautela por los operadores, como muestra el último boletín de coyuntura elaborado por CEHAT (OHE) o las previsiones de crecimiento moderado del PIB turístico elaboradas por Exceltur (crecimiento del PIB turístico del 1%).

A finales del próximo mes de junio tenemos previsto presentar el nuevo IUAB 2011, con las predicciones para Cataluña y España, tarea en la que ya se está trabajando, junto a un monográfico sobre la evolución y perspectivas del turismo de cruceros en España y Cataluña.

 

Cuadro 2. Evolución de la demanda turística para España y Cataluña para el período enero-febrero 2011 y 2010 (porcentajes)

 

2011

2010

España

   
Turistas Extranjeros

4.5%

-1.6%

Total Viajeros Hoteleros

4.3%

2.6%

Viajeros Españoles

0.6%

1.4%

Viajeros Extranjeros

10.6%

4.9%

Total Pernoctaciones Hoteleras

8,1%

2.9%

Pernoctaciones Españoles

0.5%

2.9%

Pernoctaciones Extranjeras

14.8%

2.9%

Gasto Extranjeros

4.9%

0.1%

Cataluña

   
Turistas Extranjeros

0.6%

-4.4%

Total Viajeros Hoteleros

2.7%

11.6%

Viajeros Españoles

-4.7%

11%

Viajeros Extranjeros

10.8%

12.2%

Total Pernoctaciones Hoteleras

3%

16.1%

Pernoctaciones Españoles

-3.7%

12.2%

Pernoctaciones Extranjeros

8.9%

19.7%

Gasto Extranjeros

2.2%

0.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional de Estadística.

Equipo del CInERT
EUTDH-UAB


No hi ha comentaris