EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'nou'

Set 04 2014

Sessió de benvinguda per als alumnes de 1er curs dels Graus en Turisme i en Direcció Hotelera de l’EUTDH UAB

Sessió de benvinguda per als alumnes de 1er curs dels Graus en Turisme i en Direcció Hotelera de l'EUTDH UAB. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra

El proper dilluns 8 de setembre, s’iniciarà el curs 2014-2015 per als alumnes de nou ingrès del Grau en Turisme i del Grau en Direcció Hotelera de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest mateix dia, es celebrarà una sessió de benvinguda per als alumnes de primer curs d’aquestes titulacions on se’ls orientarà en els aspectes més rellavants de la seva carrera, i del funcionament i organització de la nostra Escola i de la UAB. Aquesta jornada l’impartirà els coordinadors i tutors dels estudis, a més de diversos responsables de les diferents àrees del Centre, i es té previst que al final d’aquesta sessió, els nous alumnes realitzin les proves de nivell d’idiomes, per tal d’establir els diferents grups de nivell.

És important que els estudiants de nou ingrés no faltin a aquesta sessió.

Els horaris en que s’iniciaran són:

 • Alumnes de 1er del Grau en Direcció Hotelera: A les 9 hores.

 • Alumnes de 1er del Grau en Turisme: A les 9:30 hores.

Per a més informació, contacteu amb:

Gestió Acadèmica
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
tel. 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat


Comentaris tancats a Sessió de benvinguda per als alumnes de 1er curs dels Graus en Turisme i en Direcció Hotelera de l’EUTDH UAB

Nov 06 2012

L’alumna Mireia Planas, becada amb el 2on ajut a l’estudi ‘Félix Martínez Touriño’

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH-UAB) juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) van crear, a l’inici del passat curs 2010-2011, la beca d’ajut a l’estudiant ‘Félix Martínez Touriño’ per aquell alumne/a de nou ingrés que iniciés el Grau en Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tingués un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tenia en consideració en la selecció del candidat/a, la renda econòmica personal o familiar, i el lloc de residència habitual. Enguany, s’ha tornat a convocar la segona edició d’aquesta beca per al curs 2012-2013.

La comissió de selecció i avaluació dels candidats/des, formada per Francesc Uroz, Director General de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB; juntament amb Marc Rodríguez, Director General de GL Events de CCIB; Maria Noguera, Directora d’Estudis i Coordinadora del Grau en Turisme; Meritxell Vime, Administradora de l’EUTDH; i Beatriz Santolalla, Coordinadora del Graduat en Direcció Hotelera, va decidir atorgar aquest ajut a Mireia Planas Sucarrat, alumna de primer curs de Direcció Hotelera.

Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l’alumna beneficiària, renovant-se per a cada any de formació, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació; i a més, la beca cobreix tot el cost d’allotjament de l’estudiant a Vila Universitària.

Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l’EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l’any 2009.


No hi ha comentaris

Set 05 2012

2a edició de les Beques ‘Felix Martínez Touriño’ d’Ajut a l’Estudiant 2012-2013

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH-UAB) juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Catalunya (CCIB) convoquen la segona edició de les Beques d’Ajut a l’Estudiant ‘Félix Martínez Touriño’ per aquells alumnes de nou ingrés que iniciïn el Grau en Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tinguin un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tindrà en consideració en la selecció dels candidats, la renda econòmica personal o familiar. Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l’EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l’any 2009.

Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l’estudiant beneficiari, renovant-se per a cada any de formació, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació; i a més, si s’escau, també la beca pot cobrir tot el cost de la manutenció i allotjament de l’alumne a Vila Universitària. Per aquest curs 2012-2013 es convoca una beca.

Les sol·licituds per aquesta segona convocatòria de beques s’hauran de lliurar a la Secretaria de l’EUTDH del 12 al 25 de setembre de 2012.

Consulteu les bases de les Beques d’Ajut a l’Estudiant ‘´Félix Martínez Touriño’ 2012-2013 clicant sobre aquest enllaç.

Per optar a la beca, heu d’omplir i lliurar la següent sol·licitud i adjuntar els documents que s’indiquen a les bases de la convocatòria.

Per a més informació:

Secretaria de l’EUTDH

Tel. 93 592 97 10

E-mail: eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

Oct 20 2011

El nou règim de permanència dels estudiants als estudis oficials de Grau i Màster de la UAB

Per al curs 2011-2012 s’ha modificat la normativa acadèmica de permanència als estudis de Grau i de Postgrau organitzats d’acord amb el Real Decret 1393/2007. L’objectiu d’aquesta normativa és la d’establir les normes de permanència i regular la progressió acadèmica dels estudiants de la UAB.

Les modificacions més rellevants a aplicar tant als alumnes de nou accés com als estudiants que s’hagin incorporat als estudis abans del curs acadèmic 2011-2012 es poden resumir en els següents punts:

 • 1) La qualificació final es consigna en una única acta d’avaluació per assignatura i curs acadèmic (cada assignatura només tindrà una única nota a l’expedient acadèmic).

 • 2) El nombre de matrícules que es podrà realitzar per assignatura serà de 4 ( 3 matrícules normals + 1 extraordinària que haurà de ser demanada i concedida per la Direcció del Centre).

 • 3) Cal matricular les assignatures no superades abans de matricular assignatures noves.

 • 4) La qualificació de No Presentat implica exhaurir els drets corresponents a una matrícula (de les 4 possibilitats que es tenen per aprovar una assignatura, si l’alumne no es presenta a un examen perd una convocatòria igual que si la suspengués).

 • 5) Es poden sol·licitar anul·lacions o modificacions de matrícula dins els terminis que s’estableix en el calendari administratiu.

 • 6) Les assignatures optatives són abandonables, no és obligatori tornar-les a matricular quan no s’hagin superat, es pot escollir una altra.

 • 7) Pels alumnes incorporats als estudis abans del curs acadèmic 2011-2012 i als efectes del còmput de matrícula a què té dret l’estudiant, no es tindran en compte les matrícules exhaurides fins a l’entrada en vigor de l’actual normativa (per tant, els alumnes partiran amb totes les convocatòries, independentment de que ja haguessin suspès o no presentat a alguna convocatòria abans del curs 2011-2012).

La Direcció d’Estudis ha realitzat reunions informatives per tal de donar a conèixer aquest canvi de normativa als alumnes, tant de primer curs ( al dia 12 de setembre de 2011) com de segon, tercer i quart ( dies 22 i 29 de setembre de 2011).

Si voleu disposar de més informació podeu consultar la Normativa de Permanència dels estudis reglats clicant sobre l’enllaç.


No hi ha comentaris

Oct 19 2011

Noves sessions informatives a l’inici del curs 2011-2012 del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera

El passat 12 de setembre de 2011, i com cada inici de curs, es van realitzar les sessions informatives per als alumnes de nou accés, tant al Grau en Turisme com al Graduat en Direcció Hotelera, i on van participar els càrrecs de gestió més representatius de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB:

 • a) La Direcció del Centre: Presentació de la filosofia EUTDH i UAB que compartiran els alumnes al llarg dels seus anys de formació.

 • b)Administració de L’Escola: Presentació dels serveis del Centre i administratius, així com els sistemes d’informació, pagament i carnet d’estudiant, entre d’altres.

 • c)Direcció d’Estudis: Presentació tant de la dinàmica acadèmica del Centre (figures acadèmiques, horaris, períodes d’avaluació, règim de permanència, serveis acadèmics, elecció de delegats, programa d’intercanvis, etc.) com el sistema de tutories físiques i electròniques de què gaudiran a partir d’aquest moment.

 • d)Programa Professional: Presentació del programa professional que el Centre els ofereix: Workshop, pràctiques obligatòries i optatives, borsa de treball i serveis de treballs temporal, entre d’altres.

 • e)Tecnologies: Presentació sobre la utilització del campus virtual com una eina imprescindible pel correcte desenvolupament de la seva activitat acadèmica.

Al finalitzar la sessió informativa es van desenvolupar les proves de nivell d’idiomes.


No hi ha comentaris

Jul 29 2011

Jornada d’Acolliment per alumnes de 1er curs (Setembre)

El divendres 2 de setembre de 2011 se celebrarà la Jornada d’Acolliment per als alumnes de primer curs del Grau de Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera . Els horaris són els següents:

 • Alumnes de Turisme: a les 10 hores. Aula: 2.9.
 • Alumnes de Direcció Hotelera: a les 12 hores. Aula: 2.9.

 Per a més informació:

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
tel: 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat

 


No hi ha comentaris

Jul 12 2011

Jornada d’Acolliment per alumnes de 1er curs del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera

El dijous 21 de juliol de 2011 se celebrarà la Jornada d’Acolliment per als alumnes de primer curs del Grau de Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera de l’EUTDH. Els horaris són els següents:

 

 • Alumnes de Turisme: a les 10 hores. Aula 0.2.

 • Alumnes de Direcció Hotelera: a les 12 hores. Aula 0.2.

 

Per a més informació:

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
tel: 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

Jul 09 2011

Calendario de Matriculación para el Curso 2011-2012

Grado de Turismo, Diplomatura de Turismo, Graduado en Dirección Hotelera y Curso Puente de Retitulación al Grado en Turismo. Curso 2011-2012

DIPLOMATURA DE TURISMO

Julio

 • Entrega de números a los alumnos con asignaturas pendientes: Día 25.
 • Matrícula de alumnos con asignatura/s pendientes: Días 26, 27 y 28.

Septiembre

 • Entrega de números a los alumnos con asignatura/s pendientes: Día 16.
 • Matrícula de alumnos con asignatura/s pendientes: Días 19, 20 y 21.

 

GRADO EN TURISMO

Julio

 • Entrega de números de segundo, tercer y cuarto curso: Día 11.
 • Jornada de acogida de primer curso: Día 21.
 • Matrícula de 1er curso (PAU Junio): Días 22 y 25.
 • Matrícula de segundo, tercer y de cuarto curso (alumnos con el primer, segundo y tercer curso superado): Días 12, 13, 14 y 15.

Septiembre

 • Jornada de acogida de primer curso: Día 2
 • Matrícula de primer curso (otras preferencias): Día 5.

Octubre

 • Matrícula de primer curso (PAU Septiembre: Días 5, 6 y 7.

Inicio de Curso

 • Primer curso: 12 de septiembre de 2011.
 • Segundo curso: 14 de septiembre de 2011.
 • Tercer curso: 14 de septiembre de 2011.
 • Cuarto curso: 19 de septiembre de 2011.

   

GRADUADO EN DIRECCIÓN HOTELERA

Julio

 • Entrega de números de segundo y tercer curso: Día 25.
 • Jornada de acogida de primer curso: Día 21.
 • Matrícula de primer curso (PAU Junio): Días 22 y 25.
 • Matrícula de segundo y tercer curso (alumnos con el primer y segundo curso superado): Días 26 y 27.

Septiembre

 • Jornada de acogida: Día 2.
 • Matrícula de primer curso (otras preferencias): Día 5.
 • Entrega de números matrícula de segundo y tercer curso: Día 16.
 • Matrícula de segundo y tercer curso: Días 19, 20 y 21.

Octubre

 • Matrícula de primer curso (PAU Septiembre): Días 5, 6 y 7.

Inicio de Curso

 • Primer curso: 12 de septiembre de 2011.
 • Segundo curso: 19 de septiembre de 2011.
 • Tercer curso: 19 de septiembre de 2011.

   

CURSO PUENTE DE RETITULACIÓN AL GRADO EN TURISMO

Julio

 • Entrega de números: Día 25.
 • Matrícula: Días 26, 27 y 28.

Septiembre

 • Entrega de números: Día 16.
 • Matrícula: Días 19, 20 y 21.

Inicio de Curso

 • Curso puente para la retitulación al Grado en Turismo: 30 de septiembre de 2011.


No hi ha comentaris

Set 10 2010

1a edició de les Beques d’Ajut a l’Estudiant ‘Félix Martínez Touriño’ 2010-2011

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH-UAB) juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Catalunya (CCIB) convoquen la primera edició de les Beques d’Ajut a l’Estudiant ‘Félix Martínez Touriño’ per aquells alumnes de nou ingrés que iniciïn el Grau en Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tinguin un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tindrà en consideració en la selecció dels candidats, la renda econòmica personal o familiar. Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l’EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l’any 2009.

Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l’estudiant beneficiari, renovant-se per a cada any de formació, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació; i a més, si s’escau, també la beca pot cobrir tot el cost de la manutenció i allotjament de l’alumne a Vila Universitària. Per aquest curs 2010-2011 es convoca una beca.

Les sol·licituds per aquesta primera convocatòria de beques s’hauran de lliurar a la Secretaria de l’EUTDH del 13 al 23 de setembre de 2010.

Consulteu les bases de les Beques d’Ajut a l’Estudiant ‘´Félix Martínez Touriño’ 2010-2011 clicant sobre aquest enllaç.

Per a més informació:

Secretaria de l’EUTDH

Tel. 93 592 97 10

E-mail: eutdh@uab.cat  


No hi ha comentaris

Jul 27 2010

Jornada d’Acolliment per alumnes de 1er curs (Setembre)

El dimecres 1 de setembre de 2010 se celebrarà la Jornada d’Acolliment per als alumnes de primer curs del Grau de Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera . Els horaris són els següents:

– Alumnes de Turisme: a les 10 hores.

– Alumnes de Direcció Hotelera: a les 12 hores.

Per a més informació:

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
tel: 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

Next »