EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'culturals'

Jul 19 2011

El professor Oriol Miralbell publica l’article ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’

El professor col·laborador de l’EUTDH i docent de l’UOC, Oriol Mirabell Izard ha publicat juntament amb l’investigador Francesc González Reverté un article en el volum 2, nº1 d’aquest any de la prestigiosa revista ‘International Journal of Event and Festival Management’ titulat ‘The role of social and intangible factors in cultural event planning in Catalonia’.

En aquesta publicació els autors estudien en detall l’abast del “capital social” en diversos esdeveniments culturals celebrats a Catalunya i analitzen el seu impacte en l’àmbit turístic local. Concretament, mostren els resultats i conclusions obtinguts d’un estudi on s’han analitzat la presència i rellevància de diversos factors socials en gairebé 300 esdeveniments portats a terme en terres catalanes.

En la recerca es mostra que el capital social juga un rol important en els esdeveniments culturals del país. La presència de factors de cohesió social, xarxes internes i lideratge intervenen en diferent grau i forma en el procés de creació i planificació d’esdeveniments i en els seus impactes en el turisme.

Entre les conclusions, els autors destaquen que la cohesió social esdevé més forta quan l’esdeveniment no té una clara vocació turística, sinó de contribuir a reforçar el sentit d’identitat del col·lectiu que hi participa, tot i que, també se’n beneficia el sector turístic. Els esdeveniments concebuts amb una voluntat més turística, el lideratge intervé de forma més prominent i contribueix a establir xarxes externes d’atracció de visitants i fer-lo més visible a la resta del món.

S’impulsa la idea que els organitzadors han de tenir en compte els factors que composen el capital social a l’hora de planificar un esdeveniment de caire cultural, i copsar les diverses dimensions que intervenen per garantir l’èxit, i com aquests factors interactuen amb altres de tipus econòmic, social i mediambiental.

En el Centre de Recursos de l’EUTDH disposeu d’un exemplar de la publicació amb totes les troballes de la investigació portada a terme per Oriol Miralbell i Francesc González per a la seva consulta.


No hi ha comentaris

Mar 17 2010

Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis 2010-11

El Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis impartit per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, forma desde fa més de 10 anys als professionals que han ocupat llocs destacats en empreses i/o institucions líders en el sector, arreu del món o que han emprès el seu propi projecte innovador i competent.

La formació abasta els diferents tipus d’esdeveniments – congressos, convencions, fires, presentacions de producte, reunions socials, culturals, etc. – i els estudia des de les seves diferents perspectives: direcció, màrketing, qualitat, finances, producció… Aportant als coneixements l’experiència de professionals destacats en el sector, no sols en les classes, sinó també amb la realització de la tesis, les pràctiques a empreses i/o institucions, exercint una tutoria individualitzada i adaptada als interessos de cada alumne.

Objectius

  • Proporcionar coneixements, habilitats i tècniques específiques per formar a professionals capaços de gestionar, organitzar i dirigir tot tipus d’esdeveniments.

  • Desenvolupar les capacitats i les habilitats professionals per liderar i dirigir la gestió i organització d’esdeveniments.

  • Proporcionar un coneixement detallat de l’àmplia tipologia d’esdeveniments, així com de les últimes tendències i pràctiques del sector, que guiïn o consolidin una carrera professional en la gestió d’esdeveniments.

  • Adquirir coneixements per a la realització d’estudis d’investigació i de gestió de projectes.

Destinataris

Aquest programa va adreçat a:

  • Llicenciats i Diplomats Universitaris que desitgin especialitzar-se en una activitat econòmica amb unes perspectives de futur excel·lents en el nostre país.

  • Empresaris, directors o responsables d’àrea que actualment desenvolupen exclusiva o parcialment la seva carrera professional organitzant i coordinant reunions, conferències, actes esportius, etc., tant dins el sector públic com privat.

Per a més informació detallada sobre el Màster i Postgrau en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis de l’EUTDH-UAB, cliqueu sobre l’enllaç, o bé contacteu amb:

Formació Continuada
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon: 93 592 97 10
e-mail: fcontinuada.eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris