EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'bon'

Nov 06 2012

L’alumna Mireia Planas, becada amb el 2on ajut a l’estudi ‘Félix Martínez Touriño’

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH-UAB) juntament amb el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) van crear, a l’inici del passat curs 2010-2011, la beca d’ajut a l’estudiant ‘Félix Martínez Touriño’ per aquell alumne/a de nou ingrés que iniciés el Grau en Turisme o el Graduat en Direcció Hotelera a la nostra Escola, i que tingués un expedient acadèmic preuniversitari excel·lent. També es tenia en consideració en la selecció del candidat/a, la renda econòmica personal o familiar, i el lloc de residència habitual. Enguany, s’ha tornat a convocar la segona edició d’aquesta beca per al curs 2012-2013.

La comissió de selecció i avaluació dels candidats/des, formada per Francesc Uroz, Director General de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB; juntament amb Marc Rodríguez, Director General de GL Events de CCIB; Maria Noguera, Directora d’Estudis i Coordinadora del Grau en Turisme; Meritxell Vime, Administradora de l’EUTDH; i Beatriz Santolalla, Coordinadora del Graduat en Direcció Hotelera, va decidir atorgar aquest ajut a Mireia Planas Sucarrat, alumna de primer curs de Direcció Hotelera.

Aquesta beca consisteix en el pagament íntegre de la matrícula de cada curs acadèmic de l’alumna beneficiària, renovant-se per a cada any de formació, en funció de la superació total de cada curs, fins a obtenir, finalment, la titulació; i a més, la beca cobreix tot el cost d’allotjament de l’estudiant a Vila Universitària.

Aquest ajut pretén també honorar la figura del que va ser professor col·laborador de l’EUTDH-UAB i director general del CCIB fins a l’any 2009.


No hi ha comentaris

Mar 11 2011

Formació pràctica remunerada en Hotel de Nova York per alumnes d’últim curs de l’EUTDH

Hotel a Nova York ofereix la possibilitat de fer un període de formació pràctica d’un any (inici juliol 2011/octubre 2011 i/o febrer 2012 aproximadament) amb rotació departamental, allotjament i remuneració incloses, als alumnes de l’últim curs de Direcció Hotelera i Turisme de l’EUTDH amb un bon coneixement d’anglès (acreditat pel professor d’idioma).

Els interessats hauran d’enviar a la Coordinadora de Stage el seu CV en anglès amb fotografia actual inclosa via e-mail (beatriz.santolalla@uab.cat), passant posteriorment pel despatx D 1.01 (horari de tutories: Dilluns i dijous, de 10:30 a 12:30 h. i Dijous tarda, a les 15:00 h. ).

Les entrevistes de selecció amb idioma anglès, es faran a principis d’abril a càrrec d’una responsable de l’hotel i haureu de portar el mateix CV (anglès).

Data límit de presentació de sol·licituds:
25 de març de 2011.

Abstenir-se persones que no reuneixin les condicions requerides, no es donarà resposta.


No hi ha comentaris

Feb 14 2011

Concessió dels Premis Extraordinaris de la Titulació 2009-2010 pels Graduats i Graduades de l’EUTDH

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera com cada curs acadèmic atorga els premis extraordinaris de titulació als alumnes que hagin finalitzat els seus estudis al curs 2009-2010, i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadèmic igual o superior a 2,3.

A través de la constitució d’un tribunal format per tres professors doctors que imparteixen docència a la titulació es presenta la proposta de concessió de premi extraordinari que és aprovada pel Centre.

Aquest curs acadèmic s’atorgaran els premis extraordinaris a dos alumnes del Grau de Turisme (Maria Florencia Pascual i Marina Giner) i a una alumna de la Diplomatura en Turisme (Meritxell Costa), quedant deserta la convocatòria pels alumnes del Graduat en Direcció Hotelera, al no haver cap alumne que arribi al barem mínim per a la seva concessió.

Felicitem a les titulades que han aconseguit aquest important reconeixement en el seu pas per la nostra Escola i la nostra Universitat.


No hi ha comentaris

Nov 09 2010

Formació orientada a la pràctica en el servei de sala per a futurs Graduats en Turisme

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB seguint amb el seu tarannà fidel a adaptar-se constantment a les necessitats del sector i de l’alumnat, ha posat en funcionament, recentment, dos cursos de formació per assolir uns coneixements adequats i de qualitat per a la pràctica en el servei de sala, destinat als estudiants del Grau en Turisme que han sol·licitat poder treballar fent serveis-extres a l’Hotel-Escola Campus.

Amb aquests cursos intensius, celebrats els dies 4 i 5 d’octubre, i 2 i 3 de novembre de 2010, i on hi han participat dos grups d’alumnes, s’han impartit els coneixements necessaris per oferir un bon servei d’atenció al client. Tots els participants que han seguit els cursos (16 alumnes) han superat completament la formació.


No hi ha comentaris