EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'AQU'

Nov 06 2015

El 9 i 10 de novembre es realitzaran audiències públiques sobre el procés d’acreditació de l’EUTDH – UAB


Comentaris tancats a El 9 i 10 de novembre es realitzaran audiències públiques sobre el procés d’acreditació de l’EUTDH – UAB

Oct 08 2014

El Dr. David Urbano obté diverses acreditacions de l’ANECA i de l’AQU

El Dr. David Urbano obté acreditacions de l'ANECA i de l'AQU. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra. EUTDH UAB

El Dr. David Urbano, professor i responsable del Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU) de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, va obtenir, el passat mes de setembre de 2014, l’acreditació de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) per formar part del cos de professors catedràtics i, també, l’acreditació de Recerca Avançada atorgada per l’Agència Catalana del Sistema Universitari de Catalunya.

El professor David Urbano, és doctor en Administració i Direcció d’Empreses (European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management UAB – Växjö University- Suècia) i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Antropologia Social i Cultural per la UAB.

La seva recerca es centra principalment en la creació d’empreses, concretament en l’anàlisi dels factors que condicionen l’activitat emprenedora des d’una perspectiva institucional, utilitzant tant metodología quantitativa com qualitativa. Té publicacions en diferents revistes internacionals d’impacte relacionades amb l’esmentat àmbit (Small Business Economics; Entrepreneurship and Regional Development, International Small Business Journal, Journal of Technology Transfer, etc.) i a més, participa en diferents projectes competitius de recerca tant a Espanya com internacionalment.

Tota la comunitat de l’EUTDH – UAB felicitem al Dr. David Urbano per aquests prestigiosos reconeixements obtinguts.

 


Comentaris tancats a El Dr. David Urbano obté diverses acreditacions de l’ANECA i de l’AQU

Gen 14 2014

Comença la 5a enquesta d’inserció laboral dels Graduats universitaris catalans

Comença la 5a enquesta d'inserció laboral dels Graduats universitaris catalans. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. EUTDH UAB

Durant el primer trimestre de 2014 gairebé 28.000 graduats i graduades de les universitats catalanes seran enquestats per conèixer la seva inserció laboral.

Del 9 de gener al 31 de març de 2014, totes les universitats catalanes públiques i privades, a través de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU, www.aqu.cat) que gestiona el projecte, inicien la cinquena edició de l’estudi d’inserció laboral dels titulats del sistema universitari català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011) que té com a objectiu principal recollir informació significativa a nivell de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per l’ocupació (taxa d’ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si treballen del que van estudiar, funcions que exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les quatre edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 50.000 registres, el que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.

Les promocions objecte d’estudis són, entre d’altres, les de Graduats i Diplomats en Turisme que van finalitzar els estudis l’any 2009. Donat que aquest col·lectiu forma part de la població potencialment enquestable, durant aquest trimestre poden ser contactats telefònicament.

Des de l´Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona es demana la participació dels Graduats i Diplomats en Turisme del Centre, a l’hora de donar resposta a aquesta enquesta donada la seva importància, no només per conèixer les dades d’inserció laboral, sinó també per recollir l’opinió sobre la qualitat i satisfacció amb l’ensenyament, amb l’objectiu de millorar els programes formatius que s’ofereixen al sistema universitari català.


Comentaris tancats a Comença la 5a enquesta d’inserció laboral dels Graduats universitaris catalans

Oct 28 2010

El Dr. Víctor Giménez, professor acreditat per l’AQU i l’ANECA

El Dr. Víctor Giménez, professor i Coordinador del ‘MBA en Gestió Hotelera’ i del ‘Postgrau en Màrketing i Finances Hoteleres’ de l’EUTDH, ha obtingut recentment, l’acreditació com a Professor Titular d’Universitat concedida per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). També Giménez anteriorment havia estat avaluat molt favorablement per aquesta institució i havia rebut la certificació corresponent a la categoria de Professor Doctor Contractat.

A més, cal esmentar que aquestes dues acreditacions s’afegeixen a l’obtinguda per aquest professor procedent de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) al reconeixement dels seus mèrits en el camp de la recerca econòmica i turística.

Aquestes acreditacions mostren l’alta qualitat en la docència i investigació dels professors que són avaluats satisfactòriament per aquestes institucions, i esdevenen un element distintiu de la seva trajectòria professional i acadèmica. A la vegada, aquest reconeixement també afavoreix la millora de la qualitat de l’ensenyament i de la recerca en els centres on desenvolupen les seves activitats.


No hi ha comentaris

Mai 28 2010

L’EUTDH, líder en qualitat segons l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

És l’única escola de turisme universitària adscrita de Catalunya en assolir la màxima puntuació de nivell bàsic

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB) ha estat l’única escola de turisme universitària adscrita de Catalunya en assolir la màxima puntuació de nivell bàsic en el Programa d’Avaluació Institucional de Centres Adscrits de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU, els resultats del qual han estat donats a conèixer el passat mes d’abril.
Aquest Programa, elaborat en col·laboració amb la Direcció General d’Universitats i les universitats catalanes, respon a la necessitat, expressada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, de dur a terme una avaluació institucional dels centres adscrits que hagin presentat propostes de titulacions adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Ensenyament Superior) de grau i postgrau.

Avaluació en dos nivells

El nivell bàsic , obligatori per a tots els centres, fixa un conjunt d’estàndards i de criteris específics de qualitat en relació amb els programes de formació, el govern del centre i els recursos humans i materials , categories que l’EUTDH satisfà plenament com a única escola de turisme a Catalunya. Els altres 3 centres que obtenen la mateixa i més alta valoració són tots escoles de disseny: Eina, també de la UAB, l’Escola Superior de Disseny, de la URL, i Bau, de la UVic.
A més, l’EUTDH ha estat avaluada també en el nivell avançat , opcional i que té com a objectiu estimular els centres a millorar la seva qualitat fins a nivells d’excel·lència , i on es considera un ventall més ampli d’àmbits d’actuació, incloent-hi la recerca i la transferència de coneixement i la implicació en la comunitat.
L’escola ha assolit uns resultats molt positius en aquest nivell, que la distancien amb diferència de la resta d’escoles avaluades que imparteixen estudis de turisme.

Adaptació integral a l’EEES

Aquesta valoració serveix de reconeixement a l’esforç fet per l’escola, que en l’actual curs acadèmic ha implementat el pla d’estudis del Grau de Turisme, del primer al quart curs, per adaptar la titulació d’una forma integral als requisits de l’EEES segons un pla dissenyat al 2008. Així, els estudiants de quart curs de Turisme de l’EUTDH que es graduïn al juny de 2010 gaudiran ja de la nova titulació de Grau per la UAB. Amb l’inici del curs acadèmic 2010-11, l’EUTDH engegarà també el curs pont, que permetrà als diplomats en Turisme accedir al títol de Grau en Turisme.

Per a més informació:

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Tel. 93 592 97 10
Fax 93 581 74 95
eutdh@uab.cat
www.eutdh.cat

 


No hi ha comentaris

Nov 27 2009

L’EUTDH serà avaluada pel Comitè d’Avaluació Extern de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari

A principis de setembre de 2008, la Generalitat de Catalunya a través de la Agència de la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) va comunicar el propòsit de la Direcció General d’Universitats d’aplicar el Programa d’Avaluació de Centres Adscrits al nostre Centre, atès la necessitat de passar per aquest programa si es volia impartir els nous Títols de Grau i de Postgrau adaptats a l’EEES i també per tal de millorar i estimular nivells d’excel·lència en les actuacions acadèmiques als centres universitaris. 

A partir de l’inici del procés, al maig del 2009, s’han realitzat tots els requisits formals i administratius necessaris, entre d’altres, la signatura del conveni corresponent entre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l’AQU, el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) de l’EUTDH,  així com diverses gestions i actuacions derivades del procés.

El procés d’avaluació ha comportat seguir una guia específica emesa per l’AQU, diferent d’anteriors, però que conserva moltes característiques comuns a altres processos realitzats d’avaluació per part de l’EUTDH  (formació interna o externa, reunions preparatòries, estudi de la documentació, reunions de treball, elaboració d’un Informe Intern, visita d’un comitè extern, …), cal recordar en el seu moment els casos de les avaluacions de les titulacions de Direcció Hotelera i Turisme.

Entre els mesos de juny i setembre de 2009, s’ha elaborat l’Informe Intern d’Autoavaluació per part del nostre CAI que ha estat lliurat a la AQU, en temps i forma, i que s’ajusta perfectament als criteris de la guia a l’efecte.

La segona part del procés d’avaluació correspon a la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre de 2009 a l’EUTDH. Aquesta visita comportarà reunions i entrevistes amb diferents grups de persones de la comunitat universitària: estudiants, graduats, professorat, personal d’administració i serveis, equip de direcció, membres del CAI, representats de la societat, …A partir de la qual s’elaborarà un informe extern que serà lliurat a la UAB i EUTDH pel seu estudi i presentació de les corresponents al·legacions, si s’escau.
Finalment, s’acabarà el procés amb un Informe Final que es farà públic i hauria d’ajudar a la millora del comportament acadèmic de l’EUTDH.


No hi ha comentaris