EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'Agencia de Qualitat del Sistema Universitari'

nov. 06 2015

El 9 i 10 de novembre es realitzaran audiències públiques sobre el procés d’acreditació de l’EUTDH – UAB


Comentaris tancats a El 9 i 10 de novembre es realitzaran audiències públiques sobre el procés d’acreditació de l’EUTDH – UAB

gen. 14 2014

Comença la 5a enquesta d’inserció laboral dels Graduats universitaris catalans

Comença la 5a enquesta d'inserció laboral dels Graduats universitaris catalans. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. EUTDH UAB

Durant el primer trimestre de 2014 gairebé 28.000 graduats i graduades de les universitats catalanes seran enquestats per conèixer la seva inserció laboral.

Del 9 de gener al 31 de març de 2014, totes les universitats catalanes públiques i privades, a través de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU, www.aqu.cat) que gestiona el projecte, inicien la cinquena edició de l’estudi d’inserció laboral dels titulats del sistema universitari català, estudi triennal (2001, 2005, 2008, 2011) que té com a objectiu principal recollir informació significativa a nivell de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per l’ocupació (taxa d’ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si treballen del que van estudiar, funcions que exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Entre les quatre edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 50.000 registres, el que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.

Les promocions objecte d’estudis són, entre d’altres, les de Graduats i Diplomats en Turisme que van finalitzar els estudis l’any 2009. Donat que aquest col·lectiu forma part de la població potencialment enquestable, durant aquest trimestre poden ser contactats telefònicament.

Des de l´Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona es demana la participació dels Graduats i Diplomats en Turisme del Centre, a l’hora de donar resposta a aquesta enquesta donada la seva importància, no només per conèixer les dades d’inserció laboral, sinó també per recollir l’opinió sobre la qualitat i satisfacció amb l’ensenyament, amb l’objectiu de millorar els programes formatius que s’ofereixen al sistema universitari català.


Comentaris tancats a Comença la 5a enquesta d’inserció laboral dels Graduats universitaris catalans

febr. 11 2011

El Grau de Turisme s’estudia a la UAB

Estudia el Grau de Turisme a la UAB :

 • Per conèixer món, aprendre a viatjar i assessorar als altres per fer-ho.

 • Per comunicar-te bé i en diversos idiomes.

 • Per saber organitzar tota mena d’esdeveniments.

 • Per contribuir a crear experiències inoblidables.

 • Per formar-te en gestió i planificació turística.

 • Per tenir un munt d’opcions professionals en el sector econòmic més important i amb més creixement.

L’Escola

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera és el centre d’ensenyament superior de turisme i hoteleria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Situat al Campus de Bellaterra, comparteix espai amb facultats i escoles dels àmbits humanístic, científic i tècnic, així com amb tots els serveis complementaris propis d’una de les universitats més avançades d’Europa, reconeguda com a Campus d’Excel·lència Internacional.

L’EUTDH, l’única escola de turisme universitària adscrita de Catalunya en assolir la màxima puntuació de nivell bàsic en el Programa d’Avaluació Institucional de Centres Adscrits de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), porta més de 15 anys impartint docència universitària en l’àmbit turístic –graus, postgraus, mestratges i cursos d’especialització- en contacte permanent amb el sector turístic i hoteler: els convenis per a la realització de les pràctiques et facilitaran l’accés al món laboral a través de la borsa de treball.

Els Estudis

El Grau de Turisme de la UAB, concebut a partir de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (“Pla Bolonya”) i homologat a nivell europeu, proporciona la formació necessària relacionada amb la gestió del sector turístic, combinant assignatures en administració i direcció d’empreses turístiques amb els coneixements propis i pluridisciplinaris de planificació turística en el sentit més ampli. Una formació integral que t’ajuda a adquirir habilitats i competències per aplicar-les en la teva futura activitat professional.

Les Sortides Professionals

 • Empreses, organitzacions i institucions del sector (agències de viatges, hotels, centres d’oci, etc.).

 • Establiments, serveis, entitats de promoció i oficines de turisme.

 • Empreses relacionades amb l’oferta turística complementària al lloc de destinació i a les activitats de turisme temàtic.

 • Empreses relacionades amb la creació, la distribució, la comercialització de productes i amb les tasques d’assessorament.

 • Investigació turística en institucions públiques i privades.

 • Consultoria.

 • Docència.

Vols saber-ne més?

 • Vine a les Jornades de Portes Obertes de la UAB i a les que organitzem a l’EUTDH al llarg del curs.

 • Passa’t pel nostre estand al Saló de l’Ensenyament (Fira BCN).

 • Demana’ns una sessió informativa personalitzada i visita les nostres instal·lacions.

 • Connecta’t al nostre Facebook i pregunta el què vulguis.

Trobaràs tota la informació a:

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona

Edifici Blanc, Vila Universitària.
Campus de la UAB – Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 592 97 10
E-mail: eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

nov. 27 2009

L’EUTDH serà avaluada pel Comitè d’Avaluació Extern de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari

A principis de setembre de 2008, la Generalitat de Catalunya a través de la Agència de la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) va comunicar el propòsit de la Direcció General d’Universitats d’aplicar el Programa d’Avaluació de Centres Adscrits al nostre Centre, atès la necessitat de passar per aquest programa si es volia impartir els nous Títols de Grau i de Postgrau adaptats a l’EEES i també per tal de millorar i estimular nivells d’excel·lència en les actuacions acadèmiques als centres universitaris. 

A partir de l’inici del procés, al maig del 2009, s’han realitzat tots els requisits formals i administratius necessaris, entre d’altres, la signatura del conveni corresponent entre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l’AQU, el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) de l’EUTDH,  així com diverses gestions i actuacions derivades del procés.

El procés d’avaluació ha comportat seguir una guia específica emesa per l’AQU, diferent d’anteriors, però que conserva moltes característiques comuns a altres processos realitzats d’avaluació per part de l’EUTDH  (formació interna o externa, reunions preparatòries, estudi de la documentació, reunions de treball, elaboració d’un Informe Intern, visita d’un comitè extern, …), cal recordar en el seu moment els casos de les avaluacions de les titulacions de Direcció Hotelera i Turisme.

Entre els mesos de juny i setembre de 2009, s’ha elaborat l’Informe Intern d’Autoavaluació per part del nostre CAI que ha estat lliurat a la AQU, en temps i forma, i que s’ajusta perfectament als criteris de la guia a l’efecte.

La segona part del procés d’avaluació correspon a la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre de 2009 a l’EUTDH. Aquesta visita comportarà reunions i entrevistes amb diferents grups de persones de la comunitat universitària: estudiants, graduats, professorat, personal d’administració i serveis, equip de direcció, membres del CAI, representats de la societat, …A partir de la qual s’elaborarà un informe extern que serà lliurat a la UAB i EUTDH pel seu estudi i presentació de les corresponents al·legacions, si s’escau.
Finalment, s’acabarà el procés amb un Informe Final que es farà públic i hauria d’ajudar a la millora del comportament acadèmic de l’EUTDH.


No hi ha comentaris