EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Tag Archive 'acces'

Jun 13 2012

Cicles Formatius de Grau Superior del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera de la UAB

El Departament d’Educació i les Universitats Catalanes tenen signat un conveni de col·laboració que possibilita el reconeixement de crèdits entre Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) relacionats amb la formació específica dels estudis universitaris.

En el cas de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, fins al moment, en el cas del Grau en Turisme i el Graduat en Direcció Hotelera (futur Grau) reconeix crèdits dels CFGS següents: ‘Administració i finances’, ‘Animació turística’, ‘Secretariat’, ‘Gestió comercial i màrqueting’, ‘Agències de viatges’, ‘Allotjament’, ‘Informació i comercialització turístiques’, ‘Comerç Internacional’, i ‘Restauració’.

Ja des del darrer curs, la modificació d’alguns CFGS d’un any a dos ha ampliat els Cicles Formatius de Grau Superior que donen accés a les carreres de Turisme i Direcció Hotelera. Aquests nous CFGS són: ‘Agències de viatges i gestió d’esdeveniments’, ‘Gestió d’allotjaments turístics’, ‘Guia, informació i assistència turístiques’, ‘Direcció de cuina’ i ‘Direcció de serveis de restauració’.

Amb aquest canvi, s’ha produït una major reciprocitat entre els continguts i competències dels cicles formatius i els dels estudis universitaris, permetent un major nivell de reconeixement de crèdits.

El nombre de crèdits reconeguts dels diferents CFGS es mou en un ventall entre els 30 crèdits mínims reconeguts i els 60 crèdits reconeguts, en alguns casos.

Per a més informació cliqueu sobre l’enllaç:


No hi ha comentaris

Jun 05 2012

Preinscripció universitària 2012-2013. Convocatòria de Juny.

Els estudiants que desitgin cursar estudis a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, prèviament, hauran de tramitar la preinscripció per a l’ingrés a la oficina d’Orientació Universitària.

Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar per internet al portal Accesnet, a l’apartat ‘Preinscripció Universitària’.

La primera vegada que es vulgui realitzar una gestió a l’aplicació informàtica del portal, únicament s’ha d’introduïr el DNI o el passaport i a continuació s’ha de triar un codi (format per entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics). A partir d’aquest moment l’estudiant ja tindrà el seu codi accesnet secret que necessitarà per a fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (preinscripció, modificació de les preferències, matrícula, consulta de l’assignació, etc.).

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l’estudiant haurà de sol·licitar en primera preferència els nostres estudis: Grau de Turisme (Codi Centre G21059) i/o Graduat en Direcció Hotelera (Codi Centre S20224) .

La nota mitjana d’accés a la Universitat dels estudis de Turisme i de Direcció Hotelera a l’EUTDH del curs 2011-2012 va ser de 5.

La notificació de l’assignació de plaça es fa a través del propi portal, dels llistats exposats a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, les seves seus i en aquest centre en les dates corresponents (entre principis i mitjans de juliol).

Terminis de preinscripció universitària 2012-2013

Convocatòria de juny

Del 5 de juny al 3 de juliol de 2012.

Per a més informació:

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Plaça Bonsuccés 5-6 08001
Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91
E-mail: accesnet.cur@gencat.cat


No hi ha comentaris

Oct 19 2011

Noves sessions informatives a l’inici del curs 2011-2012 del Grau en Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera

El passat 12 de setembre de 2011, i com cada inici de curs, es van realitzar les sessions informatives per als alumnes de nou accés, tant al Grau en Turisme com al Graduat en Direcció Hotelera, i on van participar els càrrecs de gestió més representatius de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB:

 • a) La Direcció del Centre: Presentació de la filosofia EUTDH i UAB que compartiran els alumnes al llarg dels seus anys de formació.

 • b)Administració de L’Escola: Presentació dels serveis del Centre i administratius, així com els sistemes d’informació, pagament i carnet d’estudiant, entre d’altres.

 • c)Direcció d’Estudis: Presentació tant de la dinàmica acadèmica del Centre (figures acadèmiques, horaris, períodes d’avaluació, règim de permanència, serveis acadèmics, elecció de delegats, programa d’intercanvis, etc.) com el sistema de tutories físiques i electròniques de què gaudiran a partir d’aquest moment.

 • d)Programa Professional: Presentació del programa professional que el Centre els ofereix: Workshop, pràctiques obligatòries i optatives, borsa de treball i serveis de treballs temporal, entre d’altres.

 • e)Tecnologies: Presentació sobre la utilització del campus virtual com una eina imprescindible pel correcte desenvolupament de la seva activitat acadèmica.

Al finalitzar la sessió informativa es van desenvolupar les proves de nivell d’idiomes.


No hi ha comentaris

Set 12 2011

Preinscripció universitària per al curs 2011-12 (PAU de Setembre)

Els estudiants provinents de Batxillerat LOGSE, Formació Professional de Segon Grau o Cicles Formatius de Grau Superior que desitgin cursar estudis al nostre centre, previament, hauran de tramitar la preinscripció per a l’ingrés a la oficina de Preinscripció Universitària.

Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar per internet al portal Accesnet , a l’apartat Preinscripció Universitària.

La primera vegada que es vulgui realitzar una gestió a l’aplicació informàtica del portal, únicament s’ha d’introduïr el DNI o el passaport i a continuació s’ha de triar un codi (format per entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics). A partir d’aquest moment l’estudiant ja tindrà el seu codi accesnet secret que necessitarà per a fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (preinscripció, modificació de les preferències, matrícula, consulta de l’assignació, etc.).

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l’estudiant haurà de sol·licitar en primera preferència els nostres estudis: Grau de Turisme (Codi Centre G21059) i/o Graduat en Direcció Hotelera (Codi Centre S20224) .

La notificació de l’assignació de plaça es fa a través del propi portal, dels llistats exposats a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, les seves seus i en aquest centre en les dates corresponents (entre principis i mitjans de juliol).

Terminis de preinscripció universitària 2011-2012

Convocatòria de setembre

Del 23 al 27 de setembre de 2011 (ambdós inclosos)

Per a més informació:

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Plaça Bonsuccés 5-6 08001
Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91
E-mail: accesnet.cur@gencat.cat


No hi ha comentaris

Jul 09 2011

Calendario de Matriculación para el Curso 2011-2012

Grado de Turismo, Diplomatura de Turismo, Graduado en Dirección Hotelera y Curso Puente de Retitulación al Grado en Turismo. Curso 2011-2012

DIPLOMATURA DE TURISMO

Julio

 • Entrega de números a los alumnos con asignaturas pendientes: Día 25.
 • Matrícula de alumnos con asignatura/s pendientes: Días 26, 27 y 28.

Septiembre

 • Entrega de números a los alumnos con asignatura/s pendientes: Día 16.
 • Matrícula de alumnos con asignatura/s pendientes: Días 19, 20 y 21.

 

GRADO EN TURISMO

Julio

 • Entrega de números de segundo, tercer y cuarto curso: Día 11.
 • Jornada de acogida de primer curso: Día 21.
 • Matrícula de 1er curso (PAU Junio): Días 22 y 25.
 • Matrícula de segundo, tercer y de cuarto curso (alumnos con el primer, segundo y tercer curso superado): Días 12, 13, 14 y 15.

Septiembre

 • Jornada de acogida de primer curso: Día 2
 • Matrícula de primer curso (otras preferencias): Día 5.

Octubre

 • Matrícula de primer curso (PAU Septiembre: Días 5, 6 y 7.

Inicio de Curso

 • Primer curso: 12 de septiembre de 2011.
 • Segundo curso: 14 de septiembre de 2011.
 • Tercer curso: 14 de septiembre de 2011.
 • Cuarto curso: 19 de septiembre de 2011.

   

GRADUADO EN DIRECCIÓN HOTELERA

Julio

 • Entrega de números de segundo y tercer curso: Día 25.
 • Jornada de acogida de primer curso: Día 21.
 • Matrícula de primer curso (PAU Junio): Días 22 y 25.
 • Matrícula de segundo y tercer curso (alumnos con el primer y segundo curso superado): Días 26 y 27.

Septiembre

 • Jornada de acogida: Día 2.
 • Matrícula de primer curso (otras preferencias): Día 5.
 • Entrega de números matrícula de segundo y tercer curso: Día 16.
 • Matrícula de segundo y tercer curso: Días 19, 20 y 21.

Octubre

 • Matrícula de primer curso (PAU Septiembre): Días 5, 6 y 7.

Inicio de Curso

 • Primer curso: 12 de septiembre de 2011.
 • Segundo curso: 19 de septiembre de 2011.
 • Tercer curso: 19 de septiembre de 2011.

   

CURSO PUENTE DE RETITULACIÓN AL GRADO EN TURISMO

Julio

 • Entrega de números: Día 25.
 • Matrícula: Días 26, 27 y 28.

Septiembre

 • Entrega de números: Día 16.
 • Matrícula: Días 19, 20 y 21.

Inicio de Curso

 • Curso puente para la retitulación al Grado en Turismo: 30 de septiembre de 2011.


No hi ha comentaris

Jul 07 2011

L’EUTDH i la Fundació Kontrast promouen els estudis de postgrau per a alumnes de països en vies de desenvolupament

Recentment l’EUTDH-UAB, que des del 1997 ha tingut una cura especial per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat en la docència universitària i en els seus serveis, a més de facilitar el desenvolupament humà dels estudiants i ajudar-los a formar-se en les millors condicions, juntament amb la Fundació Kontrast (entitat dependent de la consultora BCF Consultors SL) que, d’acord amb els seus estatuts té com a objectiu principal fomentar el desenvolupament social, econòmic i cultural des d’una perspectiva sostenible de col·lectius desfavorits en països en vies de desenvolupament, han signat un conveni de col·laboració per promoure que estudiants graduats procedents de països del Tercer Món puguin cursar estudis de postgrau o màster a Catalunya.

En concret, EUTDH-UAB col·laborarà en aquest projecte per a alumnes de tercer cicle dins del marc del conveni de cooperació que té la UAB amb la Universitat Cadi-AYYAD (UCA) de Marrakech al Marroc amb el suport i assessorament de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB (FAS) que assumiran els costos d’allotjament en el període d’estada i a la vegada els cànons acadèmics, que seran coberts per l’Escola de Postgrau.

La participació de l’EUTDH-UAB consistirà en atorgar una beca per a la matrícula, neta de cànons i despeses, a l’estudiant triat d’aquests països que sigui admès en algun dels seus programes d’estudis i d’acord amb la seva sol·licitud.

La Fundació Kontrast assumirà la totalitat del procés de creació, disseny, difusió, selecció, seguiment i adequació contractual del projecte, així com els costos que generi aquesta actuació. L’alumne/a haurà de complir tots els requeriments administratius, legals, acadèmics i de domini de les llengües espanyola i anglesa.

Aquesta iniciativa producte de la cooperació de dues entitats capdavanteres com són l’EUTDH-UAB i la Fundació Kontrast veurà la seva concreció el proper curs 2011-2012 amb l’inici dels programes de mestratges oferts pel Centre a partir de l’octubre.


No hi ha comentaris

Jul 04 2011

Demà 5 de juliol, últim dia per realitzar la preinscripció universitària del curs 2011-2012 (convocatòria de juny)

Els estudiants que desitgin cursar estudis al nostre centre, previament, hauran de tramitar la preinscripció per a l’ingrés a la oficina d’Orientació Universitària.

Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar per internet al portal Accesnet , a l’apartat Preinscripció Universitària.

La primera vegada que es vulgui realitzar una gestió a l’aplicació informàtica del portal, únicament s’ha d’introduïr el DNI o el passaport i a continuació s’ha de triar un codi (format per entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics). A partir d’aquest moment l’estudiant ja tindrà el seu codi accesnet secret que necessitarà per a fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (preinscripció, modificació de les preferències, matrícula, consulta de l’assignació, etc.).

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l’estudiant haurà de sol·licitar en primera preferència els nostres estudis: Grau de Turisme (Codi Centre G21059) i/o Graduat en Direcció Hotelera (Codi Centre S20224) .

La nota mitjana d’accés a la Universitat dels estudis de Turisme i de Direcció Hotelera a l’EUTDH del curs 2010-2011 va ser de 5.

La notificació de l’assignació de plaça es fa a través del propi portal, dels llistats exposats a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, les seves seus i en aquest centre en les dates corresponents (entre principis i mitjans de juliol).

Terminis de preinscripció universitària 2011-2012

Convocatòria de juny

Del 7 de juny al 5 de juliol de 2011.

Convocatòria de setembre

Del 23 al 27 de setembre de 2011.

Per a més informació:

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Plaça Bonsuccés 5-6 08001
Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91
E-mail: accesnet.cur@gencat.cat


No hi ha comentaris

Jun 18 2011

Preinscripción universitaria 2011-2012. Convocatoria de Junio.

Los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona, previamente, deberán tramitar la preinscripción para el ingreso en la oficina de Orientación Universitaria.

Esta solicitud se tiene que formalizar por internet en el portal Accesnet (podéis encontrar el enlace a este portal a pie de página), en el apartado Preinscripción Universitaria.

La primera vez que se desee realizar una gestión a la aplicación informática del portal, únicamente se tiene que introducir el DNI o pasaporte y a continuación se debe escoger un código (formado por entre 6 y 8 carácteres alfanuméricos). A partir de este momento el estudiante ja tendrá su código de accesnet secreto que necesitará para realizar cualquier gestión relacionada con la preinscripción universitaria (preinscripción, modificación de las preferencias, matrículación, consulta de la asignación, etc.).

En el momento de formalizar la preinscripción universitaria, el estudiante deberá solicitar en primera preferencia nuestros estudios: Grado de Turismo (Código Centro G21059) y/o Graduado en Dirección Hotelera (Código Centro S20224).

La nota media de acceso a la Universidad de los estudios de Turismo y de Dirección Hotelera en la EUTDH del curso 2010-2011 fue de 5.

La notificación de la asignación de plaza se realizará a través del propio portal, de los listados expuestos en la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, sus sedes y en este centro en las fechas correspondientes (entre principios y medianos de julio).

Períodos de preinscripción universitaria 2011-2012

Convocatoria de junio

Del 7 de junio al 5 de julio de 2011.

Convocatoria de septiembre

Del 23 al 27 de septiembre de 2011.

Para más información:

Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad
Plaza Bonsuccés 5-6
08001 Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91
E-mail:accesnet.cur@gencat.cat


No hi ha comentaris

Mar 25 2011

Accés als estudis del Grau en Turisme de la UAB

El Grau de Turisme de la UAB té una orientació acadèmica i professionalitzadora en el coneixement general del turisme i en els àmbits específics de gestió i planificació del turisme pel que fa a organitzacions, destinacions, productes i recursos.

El Pla d’estudis combina aspectes humanístics, habilitats de comunicació, tècniques específiques de treball i eines informàtiques.

L’objectiu del grau es defineix a partir del caràcter dinàmic d’un sector en constant evolució i a partir d’exigències de qualitat, competitivitat i sostenibilitat, així com d’una creixent internacionalització.

S’ofereixen tres especialitats (mencions): Gestió d’Empresa Turística, Planificació Turística i Comercialització, i Gestió Hotelera , que responen a la demanda de professionals del sector i als perfils i sortides laborals en els diversos àmbits, la diversitat d’entitats turístiques, els múltiples subsectors del turisme, la segmentació en nivells de responsabilitat professional, la gestió de les empreses i la planificació del turisme.

Tipus d’accés
Opció

Nota de Tall 2009-10*
Des de Batxillerat+PAU

Assignatures de modalitat vinculades a la mateixa branca:

 • Anàlisi Musical.
 • Biologia (0,2).
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient.
 • Cultura Audiovisual.
 • Dibuix Artístic.
 • Dibuix Tècnic.
 • Disseny.
 • Economia de l’Empresa.
 • Electrotècnia.
 • Física (0,2).
 • Geografia (0,2).
 • Grec.
 • Història de l’Art (0,2).
 • Literatura Catalana.
 • Literatura Castellana.
 • Llatí (0,2).
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2).
 • Matemàtiques (0,2).
 • Química (0,2).
 • Tecnologia Industrial.
5,00
Des de CFGS
 • Administració i Finances.
 • Agències de Viatges.
 • Allotjament.
 • Animació d’Activitats Físiques i Esportives.
 • Animació Sociocultural.
 • Animació Turística.
 • Assessoria d’Imatge Personal.
 • Comerç Internacional.
 • Disseny i Producció Editorial.
 • Educació Infantil.
 • Estètica.
 • Gestió Comercial i Màrqueting.
 • Gestió del Transport.
 • Imatge.
 • Informació i Comercialització Turístiques.
 • Integració Social.
 • Interpretació del Llenguatge dels Signes.
 • Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles.
 • Producció en Indústries d’Arts Gràfiques.
 • Realització d’Audiovisuals i Espectacles.
 • Restauració.
 • Secretariat.
 • Serveis al Consumidor.
 • So.
 • Títol de Tècnic Superior d’Esport.
 • Art Floral.
 • Edició d’Art.
 • Enquadernació Artística.
 • Fotografía Artística.

 • Gràfica Publicitària.
 • Gravat i Tècniques d’Estampació.
 • Il·lustració
5,00
Proves d’accés per a
més grans de 25 anys
 • Opció de Ciències Socials i Jurídiques.
5,00
Altres
 • Proves per a més grans de 45 anys.
 • Títols universitaris.
 • Estudis estrangers.
 • Més de 40 anys.
 

* La nota de tall és sobre 14.

CODI DE PREINSCRIPCIÓ: 21059

Per a més informació:
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Tel: 93 592 97 10
e-mail:euth@uab.cat
Web: www.eutdh.cat


No hi ha comentaris

Feb 18 2011

Matrícula a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys (nova via d’accés)

La reforma de la normativa d’accés a la universitat contempla una nova via d’accés a la universitat per a les persones majors de 45 anys que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent.

Tot i això, els majors de 45 anys que ho desitgin, poden també accedir a la universitat cursant la prova per a majors de 25 anys.

El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 45 anys és del 23 de febrer al 7 de març de 2011 a http://accesnet.gencat.cat, per a qualsevol de les universitats públiques de Catalunya o la Universitat de Vic.

Data de l’examen: 7 de maig

Resultats: 1 de juny

Entrevista personal: podran sol·licitar l’entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L’entrevista només es podrà sol·licitar per a un únic estudi / centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa on s’hagi realitzat la part general.

Data de l’entrevista: pendent de definir per la universitat (prèvia citació personal).

Per a l’accés de majors de 45 anys es reserven un 1% de les places de cada titulació de grau.

Per conèixer els requisits de les persones que s’hi poden presentar i la descripció de les proves, visiteu aquest web: http://www.gencat.cat/universitats

O visiteu la següent pàgina del nostre web on hi trobareu tota la informació.


No hi ha comentaris

« Prev - Next »