EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Jul 26 2010

Membres de l’EUTDH formen part del grup de recerca en turisme TUDISTAR

Posted in Recerca |

A la UAB, hi ha un grup d’investigadors que realitza estudis relacionats amb el turisme i els seus impactes des de múltiples perspectives. El Grup de Recerca en Turisme i Noves Dinàmiques Socioterritorials en Àrees Rurals (Tudistar) està reconegut com a grup de recerca singular (SGR) per la Generalitat de Catalunya.

Es va formar el 1995 amb l’objectiu d’aglutinar investigadors de diferents àmbits relacionats amb el turisme. Està format per professors i investigadors de la UAB, entre ells, diversos membres de l’EUTDH, i també de la Universitat de les Illes Balears, i la seva recerca está marcada per una àmplia transversalitat.

Els seus resultats apareixen publicats periòdicament a revistes universitàries. El grup fa difusió de les seves recerques també a través del seu web: http://tudistar.uab.cat/.

Els membres del grup, a més, mantenen una participació activa als congressos relacionats amb la matèria de la seva recerca.

Els treballs de Tudistar se centren en la història del turisme, la creació del producte turístic, el patrimoni cultural, el paisatge i el patrimoni alimentari o l’evolució de la imatge de Barcelona. També exploren sectors específics, com el turisme rural, el turisme accessible –és a dir, sense barreres, per a persones amb discapacitats– o el turisme industrial i patrimonial, el turisme cultural i els nous productes turístics. A més, estan atents a qüestions com l’impacte de les noves tecnologies i les innovacions en el sector.

El grup defineix nou línies principals de recerca: l’evolució del turisme a Catalunya; el desenvolupament local i les dinàmiques socials; les tecnologies de la informació; la planificació regional; el desenvolupament local; el turisme en espais rurals; el turisme patrimonial; el turisme cultural; i el turisme urbà. Investiga sobre turisme, diversificació rural, patrimoni cultural, creació de productes turístics i diversificació territorial.

Entre les recerques de Tudistar, destaca, per exemple, el projecte realitzat amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat per elaborar una categorització dels nivells de qualitat dels establiments rurals a Catalunya similar a la dels establiments hotelers. Aquest sistema es posarà en marxa al llarg de l’any 2011.

Pel que fa al turisme accessible, el grup està elaborant, mitjançant un conveni amb la Fundació Abertis, un manual de bones pràctiques per fer accessible a les persones amb discapacitat l’accés als museus. Aquesta és una actuació pionera a Catalunya.

El Grup també està desenvolupant un projecte juntament amb les universitats de Santiago de Compostel·la, Múrcia i la Corunya sobre la diversificació i la creació de productes turístics en zones interiors, en què destaca el rellevant paper de les institucions i agents locals.


This entry was posted on Dilluns, 26 Juliol, 2010 at 13:16 and is filed under Recerca. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.