EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Jun 15 2010

Els ‘VI Debats Turístics’ de l’EUTDH van tractar la crisi econòmica i els seus efectes en el sector dels esdeveniments, un any després

Prop de cent persones van assistir el passat dia 20 de maig a la sisena edició dels Debats Turístics de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH UAB), certamen que aquest centre organitza cada any. El tema tractat enguany ha estat: “La crisi econòmica i els seus efectes en el sector dels esdeveniments, un any després”. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Serhs Campus, ubicat en el campus universitari de la UAB.

Aquests Debats els organitzen, amb la coordinació dels professors, els diferents alumnes de l’assignatura “Organització de Congressos i Esdeveniments”, que s’imparteix al quart curs del nou Grau en Turisme de l’EUTDH. També poden cursar aquesta matèria i participar en l’organització del certamen els estudiants de tercer de la Diplomatura de Turisme i del Graduat en Direcció Hotelera. D’aquesta forma, els alumnes poden posar en pràctica els coneixements apresos a l’aula, tot apropant-los a la mateixa la realitat del sector.

Els participants en la present edició han estat: Mercedes Garcia, cap de Màrketing del Barcelona Convention Bureau; Sílvia Navarrete, directora comercial de l’Hotel Barcelona Princess; Sandrine Castres, directora general de MCI-Group a España i professora de la matèria a l’EUTDH; Frank Garcia, director de vendes del Mercat Associatiu del CCIB, i Jaume Pross, del Departament d’Organització de Congressos del MCI-Group. El certamen va estar presentat i moderat pel professor de l’assignatura “Organització de Congressos i Esdeveniments”, Philip Cross.

Amb relació a com es veu la situació del sector de Congressos i Convencions un any després de l’inici de la crisi econòmica, Sandrine Castres va afirmar que l’esmentada crisi no està afectant tan sols als clients, sinó també als proveïdors. En aquest sentit, comentà que els congressos s’han seguit realitzant, sobretot els de caire científic i que, més que una minva en el nombre d’esdeveniments, el que s’ha produït és una retallada en la despesa dels mateixos.

De la seva banda, Sílvia Navarrete va voler analitzar el tema des de l’òptica dels hotelers i, en aquest sentit, va confirmar la tendència apuntada per Castres en el que fa referència a què el que realment ha disminuït és el nombre de participants a cada congrés, així com la mitjana en les nits d’estada. Tanmateix, va afirmar que les reserves a l’actualitat es fan amb molt poca antelació.

Mercè Garcia va comentar que tampoc cal oblidar que els preus dels hotels eren molt cars, ja que el sector s’aprofitava de què Barcelona “està de moda”, per la qual cosa, afegí, si ara els hotels han de baixar preus, tenen prou marge per poder-ho fer, tot i que cal reconèixer que els clients també s’aprofiten de la crisi per “estrènyer-nos a tots plegats”.

Frank Garcia considera que, amb la situació actual, el client utilitza uns paràmetres diferents als d’antuvi per mesurar l’èxit de l’esdeveniment. Afirma que ara dóna prioritat a la qualitat formativa (aquells continguts que no es poden trobar per Internet) abans que al menjar o el confort. És a dir, que d’alguna manera, cerca obtenir el retorn de la seva inversió, ja sigui mitjançant l’acció educativa o pels contactes que sempre es desprenen d’aquest tipus d’esdeveniments.

Finalment, Jaume Pros va fer al·lusió al seu vessant creatiu i, des d’aquesta òptica, va afirmar que el que cal sobretot és fer promoció del destí ja que, tot i que el client no pot influir en el lloc on s’haurà de realitzar el congrés, els atractius de l’indret sí que poden ajudar a què els organitzadors es decideixin per una ciutat o una altra.


This entry was posted on Dimarts, 15 Juny, 2010 at 0:08 and is filed under alumnes, Esdeveniments, Ponències. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.