EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Archive for Setembre, 2009

Set 30 2009

L’EUTDH i el turisme de qualitat

En coherència amb la constant innovació i actitud reflexiva sobre el sector desenvolupada per l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera (UAB) en els últims anys, continuem apostant per la formació i especialització dels professionals en la gestió del turisme per a tothom o del turisme de qualitat; entenent per turisme de qualitat  aquell en que qualsevol esglaó de la cadena turística és accessible a qualsevol membre de la societat, sigui quina sigui la seva condició física, psíquica, social, cultural o religiosa.

Donat que som un país líders en la recepció de turistes, hauríem de conscienciar-nos que s’hauria de prendre el lideratge en oferir infraestructures, transports, destinacions turístiques, i activitats complementaries assequibles a totes i cada una de les persones que volguessin gaudir de la nostra terra, de les nostres platges, de la nostra muntanya, de les nostres rutes culturals, dels nostres pobles i ciutats.

Aquest lideratge només es pot assolir a través de la inquietud, la formació i l’especialització dels actuals i dels futurs professionals vinculats a qualsevol de les activitats abans esmentades, des de membres dels ajuntaments fins als guies turístics, passant pels gestors de les empreses que intervenen directament o indirectament en la cadena turística.

Per donar resposta a aquesta clara necessitat social, l’EUTDH ofereix el nou Mestratge en  Gestió del Turisme per a Tothom que obrirà les seves portes el proper curs acadèmic 2010-2011. Amb motiu de l’obertura d’aquests estudis pioners s’ha creat una pàgina web amb un nivell d’accessibilitat AA de les directrius establertes pel W3C per mitjà de la WAI (Iniciativa per a una Web Accessible, del Consorci World Wide Web),  a través de la qual es gestiona l’aula virtual que dona resposta a les persones discapacitades.

Aquesta iniciativa ha tingut molt bona rebuda tant en el sector del turisme com en el sector de la discapacitat, per la qual cosa, ha estat un projecte en el que s’han implicat de forma activa diferents empreses i organitzacions, com són entre d’altres: Fundación ONCE, Design for All foundation, CAT for All, Polibea Turismo,Direcció General de Turisme i  Turisme de Catalunya.

Visiteu el web del Màster en Gestió del Turisme per a Tothom (Turisme Accessible) impartit per l’EUTDH per obtenir més informació sobre el programa d’aquesta titulació.


No hi ha comentaris

Set 29 2009

L’EUTDH lliura la guia de l’estudiant 2009-2010 en format USB

Posted in alumnes, estudis, General |

Els alumnes d’aquest curs 2009-2010 de cada una de les titulacions que s’imparteixen a l’EUTDH la UAB (Diplomatura i Grau en Turisme i Graduat en Direcció Hotelera) han rebut la Guia de l’estudiant 2009-2010 en una memòria USB en format targeta de crèdit. L’EUTDH  es converteix,  així, en el primer centre català que lliura la Guia de l’estudiant en suport informàtic, adaptant-se al ritme de les noves tecnologies de la informació.

Amb la memòria USB, L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera facilita als seus estudiants la consulta del pla d’estudis i tota la informació del seu Centre, que ara poden gaudir de forma més còmoda, i al mateix temps poden disposar també d’una unitat de memòria per a ús personal. D’altra banda, amb aquest USB s’aconsegueix reduir l’impacte ambiental de la impressió de la Guia i estalviar paper seguint la política mediambiental de la nostra Escola.

A nivell de Campus és la primera vegada que la UAB entrega la Guia de l’estudiant en una memòria USB. D’altra banda, és la primera Facultat de Turisme que lliura la Guia en suport informàtic, una mesura que beneficia el medi ambient i als estudiants.


No hi ha comentaris

Set 25 2009

Preinscripció als Màsters i Postgraus de l’EUTDH. Curs 2009-10

El 30 de setembre de 2009 finalitza el període de preinscripció als cursos de Màsters i Postgraus de l’EUTDH per aquest curs 2009-2010.

Per a més informació sobre els programes d’aquest tipus d’estudis, visiteu  el següent enllaç:

Màsters i Postgraus de l’EUTDH. Curs 2009-2010.


No hi ha comentaris

Set 17 2009

Membres del Professorat de l’EUTDH participen com a experts en un panell sobre indicadors de sostenibilitat i turisme

Posted in professorat, Recerca |

Diversos membres del professorat de l’EUTDH han participat recentment com a experts en matèria turística i de sostenibilitat en un panell d’experts organitzat pel Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la coordinació del Dr. Emili Grifell, Director Acadèmic del programa de Doctorat en Economia, Organització i Gestió.

Aquest projecte ha tingut com a objectiu determinar una ponderació dels Indicadors de sostenibilitat que proposa l’Organització Mundial del Turisme com a base per mesurar el “desenvolupament sostenible” en una destinació turística. Amb la realització d’aquest panell d’experts es pretenia determinar el pes de cada indicador del turisme, i aplicar aquesta ponderació en la integració d’un “índex compost” de turisme sostenible a nivell de país.

La metodología aplicada en aquest panell s’ha recolzat amb la técnica Delphi per arribar al consens en les aportacions dels experts.


No hi ha comentaris

Set 09 2009

Calendari de matriculació del Grau de Turisme, Diplomatura de Turisme i Graduat en Direcció Hotelera (setembre i octubre 2009)

Grau de Turisme i Diplomatura de Turisme

Setembre

• Lliurament de números matrícula de segon, tercer (grau i diplomatura) i quart curs (grau): Dies 16, 17 i 18

• Matrícula de 1er curs (grau): Dies 3, 17 i 18.

• Matrícula de passarel·les : Dies 3, 17 i 18.

• Matrícula de segon, tercer (grau i diplomatura) i quart curs (grau): Dies 21, 22, 23, 25, 28, 29 i 30

Octubre

•Matrícula lliure: Dia 21

Graduat en Direcció Hotelera

 Setembre

• Jornada d’acolliment: Dia 2

• Matrícula de primer curs. Altres preferències: Dia 3

• Lliurament de números matrícula de segon i tercer curs: Dies 16, 17 i 18

• Matrícula de segon i tercer curs: Dies 21, 22, 23, 25, 28, 29 i 30

Octubre

• Matrícula de primer curs (PAAU setembre): Dies 5 i 6

•Matrícula de passarel·les: Dies 5 i 6

•Matrícula lliure: Dia 21


No hi ha comentaris

Set 08 2009

L’EUTDH esdevé membre de l’Associació Europea ATLAS

Posted in General |

Recentment, l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ha esdevingut membre de ple dret de l’Associació Europea ATLAS, formalitzant oficialment la seva inscricpió a aquesta entitat.

Entre d’altres, el seus objectius són promoure l’ensenyament del turisme, el lleure i matèries relacionades, fomentar l’intercanvi de personal i estudiants entre institucions membres, consolidar vincles entre institucions del sector i promoure la recerca internacional. Les principals activitats d’ATLAS són l’organització de conferències, disseny i cordinació de projectes, publicacions i treballs d’investigació.

Per més informació sobre aquesta institució i les activitats que es porten a terme a ATLAS visiteu el seu web.


No hi ha comentaris

Set 07 2009

L’EUTDH UAB formarà experts en Turisme Accessible

Posted in Màsters i Postgraus |

Estaran especialitzats en l’accessibilitat de destinacions i d’establiments turístics per a persones amb discapacitats

La Universitat Autònoma de Barcelona formarà professionals especialitzats en el desenvolupament de serveis, productes i destinacions turístiques accessibles per a tothom independentment de qualsevol tipus de discapacitat o necessitat especial. El Màster en Gestió del Turisme per a Tots (Turisme Accessible) començarà a ser impartit el curs 2010-2011 a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. Es tracta del primer programa d’estudis centrat en aquest àmbit que es realitza a Espanya i vol donar resposta a les mancances d’accessibilitat que existeixen en un sector econòmic estratègic.

L’accessibilitat no només és una necessitat de les persones afectades per una discapacitat física. La gent gran, les dones embarassades, les persones amb lesions transitòries o les que pateixen algun tipus d’al•lèrgia o d’intolerància alimentària també tenen necessitats que estan insuficientment cobertes al sector turístic. Segons el Libro verde: La accesibilidad en España (2002), el percentatge de la població espanyola amb alguna discapacitat legalment reconeguda és del 13,8%, però el percentatge de persones que es beneficiarien de l’accessibilitat universal seria del 39,1%.

Les instal•lacions del sector turístic són un clar exemple de manca d’accessibilitat en el disseny, des de l’entrada dels allotjaments amb esglaons o rampes amb pendents inapropiades fins a la disposició interior dels establiments, passant per sanitaris no adaptats, portes massa estretes, passadissos excessivament llargs, etc.

Les barreres que es troben en la planificació d’un viatge es poden classificar en tres grups:

1. Per formalitzar una reserva:

 • Internet: webs no accessibles.
 • Agències de viatges: entorn no accessible; falta de formació del personal en el tracte amb persones d’aquest col•lectiu.

2. En els transports:

 • Desplaçament al punt de partida d’un viatge des del domicili.
 • Mancances d’accessibilitat a les terminals de transport (estacions, ports, aeroports).
 • Mancances d’accessibilitat a l’interior del medi de transport.
 • Manca de serveis adaptats dins el medi de transport: lavabos, sistemes d’informació, emergències, etc.
 • Accés a l’establiment turístic.

3. A les destinacions turístiques:

 • Manca de serveis adaptats a l’interior dels establiments turístics: habitacions, zones comuns, zones d’oci, instal•lacions esportives, etc.
 • Mancances a les instal•lacions d’oci i culturals (teatre, cinemes, museus…).
 • Accés als recursos turístics (naturals, culturals, etc.) i als genèrics (botigues, supermercats, farmàcies…).
 • Desplaçament per l’entorn físic de la destinació.

Actualment l’oferta de turisme accessible pel conjunt de les persones amb discapacitat és pràcticament insignificant en relació amb el conjunt de l’oferta general. Així ho demostra un estudi de la Generalitat sobre el turisme accessible a Catalunya (Catalunya per a un turisme accessible. “Turisme per a tothom” . Turisme de Catalunya. [2007] Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. http://www.turismeperatothom.com).

Segons la publicació European Concept for Accessibility (ECA) 2003, un entorn accessible ha de ser:

 • Respectuós amb la diversitat dels usuaris. Cap persona s’ha de sentir marginada i tothom ha de poder accedir-hi.
 • Segur: no pot suposar cap risc pels usuaris.
 • Saludable: no pot suposar cap risc per la salut ni ocasionar inconvenients a les persones que tinguin alguna malaltia o al•lèrgia.
 • Funcional: han d’estar dissenyats de manera que es puguin portar a terme aquelles funcions per les quals han estat creats sense cap barrera.
 • Comprensible: qualsevol usuari ha de poder orientar-se sense dificultat dins d’un determinat espai. La informació ha de ser clara i la distribució dels espais ha de ser coherent i funcional.
 • Estèticament agradable, ja que això contribueix a una millor acceptació per part de tothom.

Els estudiants del Màster en Gestió del Turisme per a Tots (Turisme Accessible) es formaran en la implementació d’entorns turístics que responguin a aquests criteris. L’adopció d’aquesta filosofia contribuirà a enfortir un sector econòmic estratègic tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat com és el turisme.

Més informació:
Magdalena Cayón
Departament d’Economia de l’Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona
Telèfon: 93 581 43 02
A/e: magda.cayon@uab.cat

Web del Màster en Gestió del Turisme per a Tots (Turisme Accessible)


No hi ha comentaris

Set 04 2009

Preinscripció Universitària 2009 (Convocatòria de Setembre)

Els estudiants provinents de Batxillerat LOGSE, Formació Professional de Segon Grau o Cicles Formatius de Grau Superior que desitgin cursar estudis al nostre centre, previament, hauran de tramitar la preinscripció per a l’ingrés a la oficina de Preinscripció Universitària.

Aquesta sol·licitud s’ha de formalitzar per internet al portal Accesnet, a l’apartat Preinscripció Universitària.

La primera vegada que es vulgui realitzar una gestió a l’aplicació informàtica del portal, únicament s’ha d’introduïr el DNI o el passaport i a continuació s’ha de triar un codi (format per entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics). A partir d’aquest moment l’estudiant ja tindrà el seu codi accesnet secret que necessitarà per a fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (preinscripció, modificació de les preferències, matrícula, consulta de l’assignació, etc.).

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l’estudiant haurà de sol·licitar en primera preferència els nostres estudis: Grau de Turisme (Codi Centre G21059) i/o Graduat en Direcció Hotelera (Codi Centre S20224).

La notificació de l’assignació de plaça es fa a través del propi portal, dels llistats exposats a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, les seves seus i en aquest centre en les dates corresponents).

Terminis de preinscripció universitària 2009

Convocatòria de setembre

Del 24 al 28 de setembre de 2009 (ambdós inclosos)

Per més informació

Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat
Plaça Bonsuccés 5-6
08001 Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91


No hi ha comentaris

Set 03 2009

Calendari d’inici de Curs 2009-2010

Posted in alumnes |

El calendari d’inici de curs és el següent:

 • 14 de setembre de 2009
  • 1er curs de Grau de Turisme
  • 1er curs de Graduat en Direcció Hotelera
 • 21 de setembre de 2009
  • 2on, 3er i 4art curs de Grau de Turisme
  • 2on i 3er curs de Diplomatura de Turisme
  • 2on i 3er curs de Graduat en Direcció Hotelera


No hi ha comentaris

Set 02 2009

Sortides de camp dels estudiants de l’EUTDH del curs 2008-09

Posted in alumnes |

Al llarg del curs, s’han realitzat diverses sortides de camp emmarcades dins de diferents assignatures que s’han impartit durant el curs 2008-09, que han enriquit l’aprenentatge dels alumnes en les àrees respectives.

Des de les sortides realitzades en el marc de l’assignatura “Patrimoni Cultural II” a:

 • L’Hospital de Sant Pau (Patrimoni de la Humanitat).
 • Gran Teatre del Liceu.
 • Visita a l’exposició “A la ciutat xinesa: mirades sobre les transformacions d’un imperi”.

En el marc de l’assignatura de “Gestió d’oficines de turisme”:

 • Visita a l’Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

En el marc de l’assignatura “Organització de congressos i convencions”:

 • Visita al Centre Internacional de Convencions de Barcelona (CCIB).


No hi ha comentaris