F.-AVISOS DOCENTES.

 

AVISOS PER AL MES D’OCTUBRE: TFG I DRET ADMINISTRATIU III.

1.-Reunió general TFG: 31 d’octubre, dimarts, 12’15 hores. Duració: quinze minuts. Despatx B2-115.-

2.-Dret Administratiu III: 24 d’octubre, dimarts, 10,15 hores: no hi ha classe. Assistència al Congrés “Las nuevas fronteras en la gestión del sector público: empleo público, organización administrativa y gestión de servicios públicos”.

PER A LA CLASSE DEL 31 D’OCTUBRE, ESTAN CONVOCATS TOTS ELS ESTUDIANTS.

 

“View of Manhattan from Staten Island Ferry”, 2008. PINTURA DE RICHARD ESTÉS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho Administrativo III (dos grupos en el Grado en Derecho). NOVETAT: DRET ADMINISTRATIU III.-VISIÓ GENERAL.

Legislación (en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Derecho Administrativo III.-ADE+Derecho (año 2018).

Monasterio de El Escorial (Madrid). Visión parcial.

***

.-DRET ADMINISTRATIU III.-ADE+DRET (2017).:

.-Bloc.

.-Nota metodològica per a la preparació dels exàmens.

Tema VIII.-El domini públic. Materials complementaris. Alienació de béns immobles o drets reals desafectats a través de concurs públic.

Tema VIII.-El domini públic. Materials complementaris. Cap a la convergència internacional del règim dels béns públics.

Tema VIII.-El domini públic. Un possible esquema.

Tema VII.-La responsabilitat administrativa. Materials complementaris. Una nota bibliogràfica.

Tema VII.-La responsabilitat administrativa. Un possible esquema.

Tema VI.-L’expropiació forçosa. Materials complementaris. “La inicua expropiación urgente”.

Tema VI.-l’expropiació forçosa. Materials complementaris. “Tambores expropiatorios”.

Tema VI.-L’expropiació forçosa. Un possible esquema.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. La sorpresa de David.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. Jurisprudència: modificació de contracte i revisió de preus (nota docent) (I) (i II).

Tema V.-Esquemes sobre els contractes del sector públic. Consulteu el “material docent” del campus virtual.També es poden consultar aquí (és el mateix text): ***.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Un possible esquema.

Tema IV.-Un exemple problemàtic: reflexions sobre la sentència de 9 de març del 2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre els acords relatius a l’establiment i prestació del servei metropolità del cicle integral de l’aigua, amb adjudicació de la gestió indirecta a una societat d’economia mixta. (I), (II), (III)  (i IV).

Tema IV.-El servei públic. Un possible esquema.

Tema III.-Un exemple problemàtic: ajuts d’Estat i reestructuració bancària (I i II)..

Tema III.-L’activitat administrativa de foment. En especial, la subvenció.Un possible índex.

Esquema sobre les sancions administratives: ***

Sancions administratives. Aportació als punts II.1.-I II.2.- Sancions administratives i reclusió al CIES: ***.

.-Programa.

Paris. Gare de Lyon. Avec le temps..., avec le temps, va, tout s'en va...

Paris. Gare de Lyon.
Avec le temps…, avec le temps, va, tout s’en va…

 

 

 

 

 

 

 

 

.-14 de noviembre 2016 : participación como miembro en el Tribunal del “Màster d’electes“, relativo a trabajos de investigación de los alumnos.

DSCN0711

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA ASIGNADA 2016-2017

.-Derecho Administrativo en Grado de Derecho (grupos 2 y 3).

Madrid, Gran Vía.

.-Derecho Administrativo en Veterinaria (Ciencia y Tecnología de los Alimentos: “Legislación alimentaria“).

.-Derecho Administrativo III.-ADE + DRET.

 

DOCENCIA ASIGNADA 2015-2016.

.-Derecho Administrativo III.-ADE + DRET.

.-Conferencia del abogado Dr. Fausto Sánchez Martínez de Pinillos sobre “Problemas actuales de la expropiación forzosa“, en la licenciatura de ADE+DERECHO, 25 de mayo de 2016.

Conferencia del abogado Dr. Fausto Sánchez Martínez de Pinillos 25.3.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

.-Servicio público: esquemas.

Pou per a l'extracció d'aigües subterrànies del Llobregat, situat al lloc indicat a la fotografia anterior (Cornellà de Llobregat). És de fabricació francesa, de principis del segle XX i amb una curiosa influència de l'Art Déco.

Pozo para la extracción  de aguas subterráneas del río Llobregat, situado   en Cornellà. Es de fabricación francesa, de principios del siglo XX  y  con  una curiosa influencia del  Art Déco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

NOTA IMPORTANTE:

Notas docentes para la sesión en el curso de acceso a la Abogacía.

En este enlace pueden encontrar información complementaria de nuestra explicación de clase:

AQUÍ ***.

En el artículo citado aparecen diversos enlaces y se incluyen los ejercicios entregados a los asistentes.

 

 

Església de S.Miquel (Cardona)

Església de S.Miquel (Cardona)

Derecho Administrativo  III (grupo 2) con Montse Vendrell

1r.semestre: martes de 12 a 13.30 y  jueves de 13:45 a 15:15

Bitácora: Blog de Derecho Administrativo III.2015-2016.-Matí.

Derecho Administrativo III (grupo 51) con, el Dr. Ferran Pons.

1r.sem: martes de 17:45 a 19:15 y los jueves de 16 a 17:30.

Bitácora: Blog de Derecho administrativo III, 2015-2016.-Tarda.

***

Derecho Administrativo en Veterinaria (Ciencia y Tecnología de los Alimentos: “Legislación alimentaria“).

Derecho Administrativo III Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

2º.semestre:miércoles de 10:45 a 12:15 y los jueves de 9 a 10:30

TFG a tutorizar:  19 (5 RRLL, 11 DRET, 3 ECO). Trabajos finales de grado.

Bitácora: el blog de los TFG del curso 2015-2016.

***

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.