Tesi doctoral

Redactar la tesi en català. Programa del curs

PRIMERA SESSIÓ

Pautes per elaborar un projecte científic

SEGONA SESSIÓ

El llenguatge científic, verbal i escrit

Exercici de normativa per a connectors (solucions)

TERCERA SESSIÓ

Notes de classe 24abril-2maig

QUARTA SESSIÓ

Exercici de puntuació: comes incorrectes

Criteris de revisió de l’expressió escrita

CINQUENA SESSIÓ

Programa i activitats del curs: https://prezi.com/p/_j_jy0yeh2as/

VUITENA SESSIÓ

 

 

 

 

 

Treball escrit

DESENA SESSIÓ

Criteris per a la revisió de la tesi

 

Referències

Referències complementàries