Blog de les Escoles Esportives UAB*

Archive for the category Competicions

Feb 27 2012

Codi de Conducta en Competicions Esportives Escolars

Posted in Competicions, Nens |

Us deixem el Codi de Conducta en Competicions Esportives Escolars: un document que es va oferir als participants en les jornades del 21 de febrer.

Premeu aquí [+] per obtenir el document en PDF.


L’Equip EDO es constitueix com un espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i investigacions en el camp de les organitzacions. Autoritzat com a grup *ANE (Autorització de Nom Específic) per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1999 i reconegut com a grup d’investigació consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, i revalidat en la convocatòria del *AGAUR de 2009 (*SGR2009-397), el seu tema central d’investigació és la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.

Els objectius preferents del grup EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen o es poden emprar. Coherentment, són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d’ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i uns altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.


No hi ha comentaris