Per a reproduir total o parcialment les opinions, idees i consideracions recollides en una entrevista o formulari d’opinió,  necessites que l’entrevistat et faci una cessió de drets per a un ús en concret (per ex: Treball de Fi de Grau). Pots veure aquest model com a exemple:

‘Jo, [nom sencer de la persona que ha estat entrevistada]

Amb DNI [de la persona que ha estat entrevistada]

Faig constar:

  • Que autoritzo que les meves opinions i consideracions recollides mitjançant entrevista cedida a: [Nom i cognoms de l’alumne] amb DNI: [DNI de l’alumne] i que té com a objectiu l’elaboració del Treball de Fi de Grau siguin reproduïdes parcialment o totalment en el treball.
  • Que, en cas de tenir algun dret de propietat intel·lectual sobre [l’entrevista XX], cedeixo a [Nom i cognoms de l’alumne] amb DNI: [DNI de l’alumnes] tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per a tot el món i per tot el temps de la seva durada.
  • Que conec que el Treball de Fi de Grau és susceptible de fer-se’n comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) http://ddd.uab.cat o qualsevol altre mitjà que la UAB cregui adient.

I perquè així consti signo la present,’

Si vols fer ús de la imatge de l’entrevistat consulta la PMF cessió de drets d’imatge i d’explotació d’enregistraments de vídeo i fotografia 

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta