Per reproduir el text sencer d’una entrevista cal demanar permís a l’entrevistat. Consulteu un model de cessió de drets. Si només són petits fragments, estudieu si us podeu acollir al dret de cita.

8+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta