Sí, l’article 146 de la Llei de propietat intel·lectual estableix: ‘El titular o el cessionari en exclusiva d’un dret d’explotació sobre una obra o una producció protegides per aquesta Llei pot anteposar al seu nom el símbol © i precisar-ne el lloc i l’any de la divulgació.’

 

15+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta