Aquest web conté un recull de preguntes més freqüents (PMF) que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi podeu accedir fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

Cerqueu les paraules que defineixen la vostra consulta, en català. Si escriviu una paraula o una frase entre cometes, als resultats només s'inclouen pàgines amb les mateixes paraules en ordre idèntic al contingut de les cometes.

Accés obert

Informació científica en accés obert.

3 preguntes

Creative Commons

Llicències Creative Commons.

7 preguntes

Dades

Informació sobre els tipus de dades existents.

22 preguntes

Dipòsit digital de documents

Publicació de la producció científica al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat (DDD).

8 preguntes

Docència i material docent

Elaboració, ús i publicació de materials docents.

13 preguntes

Imatges i Audiovisuals

Informació sobre el dret d'imatge i el tractament d'obres i gravacions audiovisuals

15 preguntes

Plagi

Informació sobre la còpia de textos acadèmics.

6 preguntes

Publicació

Publicació de llibres i revistes.

18 preguntes

Recursos digitals

Condicions d'ús dels recursos digitals contractats per la UAB.

5 preguntes

Tesis doctorals

Registre i publicació de la tesi doctoral.

8 preguntes