Tag Archives: ayudas públicas

Aplicación y alcance del criterio del ‘inversor privado’

Uno de los elementos más importantes del régimen de las ayudas públicas es el criterio del inversor privado. Sirve para decidir si la conducta de un ente o empresa públicos merece la consideración de “ayuda”. En la sentencia de 20 … Continue reading

Posted in Competencia y propiedad industrial | Tagged , | Leave a comment

Adquisició d’actius dels bancs

El R.D.-Ley 7/2008 permet a l’Estat adquirir títols emesos pels bancs. Es tracta d’una mesura dirigida a conferir liquidat a les entitats de crèdit. Ara bé, genera forces dubtes. Entre ells, si és possible qualificar-la com un ajut públic i, … Continue reading

Posted in Competencia y propiedad industrial | Tagged , | Leave a comment