Reflexió 2 del projecte a l’escola Bellaterra

Bon dia a tothom!

Avui ens hem centrat en el projecte d’innovació amb l’Scratch i hem seguit treballant per a seguir-lo avançant. D’aquesta manera tal com vaig comentar en la primera reflexió del projecte en aquest mateix blog, fem el mateix projecte que un altre grup tot i que s’implementarà en edats diferents. Per aquest motiu després de parlar-ho amb els professors de l’Escola Bellaterra i amb la nostra professora, entre tots vam acabar decidint que la programació i disseny al Scratch seria el mateix, però el projecte diferent. Per tant, ens hem ajuntat amb l’altre grup i conjuntament hem començat a fer una pluja d’idees sobre quins eren els objectius que ens proposàvem i per tant, com dissenyaríem l’Scratch per assolir-los. Totes les membres del grup hem anat observant les idees que sortien i finalment hem establert quines serien les fases i nivells que tindria el joc, així com les pantalles, els personatges i els objectes que ens agradaria que sortissin, els diàlegs i fins a  com finalitzaríem el joc. Una vegada hem consensuat sobre com seria el joc, una persona en l’ordinador s’ha posat mans a l’obra a començar l’Scratch, per tant, hem quedat en què es faria en una sola conta de Scratch, però on cada membre del grup tindria accès, i ens hem assenyalat una data per anar fent l’Scratch entre tots i evitar que és deixes pel final. Finalment hem enviat un missatge a les professores de l’Escola Bellaterra informant sobre com enfocaríem el projecte i recordant-los que ens passessin la llista dels objectes proposats pels infants, per començar mans a l’obra. Per tant, a poc a poc en els següents dies anirem avançant amb l’Scratch i anirem fent la guia pels professors i a les alumnes.

Resultado de imagen de proyecto en grupo"

Ànims que ja queda poc! Fins a una altra!

Animació amb Scratch sobre la pròpia competència digital

Bon dia nois i noies!

Aquesta entrada és una mica especial, ja que estic molt il.lusionada de poder mostrar-vos la pràctica amb Scratch, la qual he dissenyat i he completat jo per primera vegada, sense seguir cap pauta. En aquest cas es basa en un diàleg entre dues persones sobre la competència digital. Espero que us agradi i us animo a crear la vostra pròpia animació!

D’aquesta manera per començar és important situar-nos i informar-nos una mica sobre que és la competència digital. Per tant, he realitzat una recerca profunda sobre el tema i he arribat a la conclusió que és aquella que implica l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per aconseguir els objectius relacionats amb el treball, l’aprenentatge, l’ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat. A més aquesta competència suposa que les persones s’adaptin als canvis que es van produint i per tant, desenvolupin nous coneixements, habilitats i actituds per arribar a ser competents en un entorn digital. On és important desenvolupar la informació, la comunicació, la creació de continguts, la seguretat i la resolució de problemes. Tot i així actualment vivim en una societat en costant canvi on cada dia apareixen noves tecnologies, on les persones ràpidament s’han d’adaptar, ja que ens anem acostant en una societat futura on les noves tecnologies ocuparan el 100% de la societat.

Tal com esmenten Gisbert i Esteve (2011), l’especial complexitat de posar ordre en aquesta disparitat conceptual en relació directa amb la complexitat del context digital a què ha de servir, i assenyalen que es tracta d’un conjunt d’eines, coneixements i actituds en els àmbits tecnològic, comunicatiu, mediàtic i informacional que configuren una alfabetització complexa i múltiple.

D’aquesta manera és molt important que la competència digital s’introdueixi en l’ensenyament i on els docents estiguin prou formats per acompanyar als alumnes a la formació d’aquesta competència digital. Ja que tal com esmenta Esteve (2015), no és suficient que els alumnes adquireixin la seva pròpia competència digital, ja que això no garanteix que desenvolupin les destreses necessàries per a dissenyar estratègies d’aprenentatge. Per tant, el docent ha de ser un guia pels alumnes en el seu procés de generació de coneixement, ja que en el segle en el qual estem és imprescindible que el professor utilitzi les Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC) en la seva educació. Ja que a través de les noves tecnologies i de la utilització de diversos programes, es pot arribar a transmetre uns coneixements de qualitat, més eficients i adaptats a cada alumne, on per exemple es poden utilitzar jocs educatius i interactius per aprendre matemàtiques, llengua, idiomes, entre altres.

A continuació us mostraré l’Scratch realitzat:

Finalment, a tall de conclusió tal com anteriorment he esmentat considero que la competència digital es fonamental per a adaptar-se en el context i a les realitats canviant així com alternativa i eina per a millorar les intervencions socioeducativa des de la perspectiva d’educació social.

Realitzar aquesta pràctica m’ha costat una mica, ja que en primer el fet que fos un diàleg lliure m’ha costat a l’hora d’imaginar quina escena elaborar i presentar, però a la vegada he pogut observar quin nivell tenia fins al moment amb l’Scratch i aquest cop l’he pogut completar tota sola, tot i que és veritat que el podia haver fet més complex. Tot i això estic molt contenta de la meva evolució, per tant, seguiré treballant i practicant!

Fins una altre!

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/348277719/editor/

Bibliografia: Gisbert, M., González, J. y Esteve, F. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 0, 74 – 83. Doi: http://dx.doi.org/10.6018/riite/ 2016/25763.

Anàlisi d’un projecte i experiència que involucri la utilització de tecnologies digitals

Bon dia a tothom!

Avui, en aquesta entrada exposaré un projecte/experiència que vaig portar a terme a través de la utilització de les tecnologies digitals a primer d’Educació Social, en l’assignatura de Comunicació i Interacció Educativa II (CIE II). On ens van demanar que elaboréssim un objecte amb una impressora digital 3D, el qual dones resposta a una necessitat determinada. En aquest cas, el meu grup vam decidir dissenyar un objecte per a fomentar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional psíquica en l’àmbit de la seva vida diària, ja que vam detectar que aquest col.lectiu de persones no podia distingir fàcilment les monedes, perquè requerien una capacitat de pensament simbòlic que per la seva casuística no tenien o els hi era complicat arribar. Per tant, perquè les persones poguessin anar a comprar sense acompanyament i es gestionessin la seva pròpia economia, vam dissenyar un objecte que podien portar sempre a sobre, el qual era un tipus de regla amb diversos forats en funció de les monedes, on per anar a comprar podien posar les monedes en els forats per saber quines eren (vegeu imatges al final). Va ser la primera vegada que vaig conèixer més profundament el funcionament de la fabricació digital, ja que la vaig viure en primera persona, i considero que és molt important que actualment hi tingui lloc en la societat, ja que és una eina molt útil, practica, innovadora i creativa, la qual permet adaptar-se als canvis i necessitats constants de la societat actual. Per a fer el disseny i portar-lo a terme, primer de tot vam fer el disseny i posteriorment vam anar a l’Ateneu de Fabricació Digital a Barcelona, perquè nosaltres mateixos creéssim l’objecte proposat. On a partir de la impressora 3D vam poder elaborar un objecte, és cert que per arribar aquí anteriorment va ser necessària una formació, investigació, recerca i el disseny de l’objecte. Considero que és una eina molt potent i amb molts beneficis, la qual suposa una revolució de manufactura de productes, ja que amb una sola impressió 3D es poden realitzar infinitat de productes diversos, permet tenir molta flexibilitat, ja que permet crear un producte adaptat per una persona o un grup de persones que ho necessitin, adaptant-se a les seves característiques, per tant, permet fer una personalització en tot moment del producte. És una tècnica que es pot aplicar en molts àmbits, ja que es tracta d’una tècnica inclusiva, i que combina diferents competències educatives relacionades amb les TIC, les quals són importants incorporar en aquesta societat liquida, en constant canvi per a adaptar-nos a ella.

Finalment, tal com exposa Maria Dolores, en l’article modelo educativo emergente en las buenas prácticas TIC, el projecte que portarem a terme és realitzat a partir de les noves tecnologies, el qual s’adapta a una realitat i societat constantment canviant on el nostre repte és adaptar-nos constantment en aquesta societat emergent de noves tecnologies on és important, formar a les persones perquè es puguin adaptar aquests canvis, i on un dels escenaris perfectes per aprendre és l’escola, on es pot incorporar l’ensenyament de les noves tecnologies en edats primerenques i on les persones vagin creixent amb un saber tecnològic, i no es caigui en l’anomenada alfabetització digital.

Gonzáles (2008), esmenta:  “El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte de la forma en la que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos. Las innovaciones en educación tienen ante sí como principal reto los procesos de adopción por parte de las personas, los grupos y las instituciones.”

Per tant, és important que com a futura educadora social que vull ser, tingui en compte el context i societat en la qual intervindré i porti a terme aquest tipus de projectes per acabar formant a les persones, per satisfer les neves necessitat i no caiguin en situació d’exclusió social.

Bibliografia: 

Fernández Alez, M.D (2016). Modelo educativo emergente en las buenas prácticas TIC. Revista Fuentes, 18(1), 33.-47. [Data de consulta: 29/10/2019].

Atrapa el personatge!

Bon dia a tots i a totes!

Tal com us vaig esmentar en l’anterior entrada en el blog, les membres del meu grup i jo estem portant a terme un  projecte d’innovació amb l’Scratch a l’escola Bellaterra, on avui en la classe hem realitzat un taller d’Scratch avançat, a càrrec de dues professores de l’escola d’Enginyeria de la UAB. On ens han fet una petita presentació sobre l’eina que utilitzen, així com ens han ensenyat a fer exercicis més complexos amb l’Scratch, els quals impliquen coses noves, més fases, on ha estat molt interessant, ja que els podem utilitzar per a dissenyar el nostre projecte i ens han donat consells sobre quines coses tenir en compte alhora de dissenyar els projectes en funció de cada edat dels infants.

L’exercici que hem portat a terme avui s’anomena: atrapa el personatge!, el qual es basa en afegir diferents escenaris, posicions aleatòries, variables (comptador), condicionals, bucles condicionals i infinits. En un inici m’he agobiat una mica, ja que tot i que començo a saber manipular l’Scratch, el fet d’incorporar tants elements nous no m’ha quedat gaire clar, i ha estat una mica difícil, ja que no acabada de completar els exercicis, ja que alguna variant no sabia com posa-la. Però amb l’ajuda de les professionals i de les companyes m’he n’he sortit força bé! Així que no us desanimeu i penseu que amb ajuda podeu sortir endavant!

Ànims i fins la propera!

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/346732015/editor

 

Reflexió 1 del projecte a l’escola Bellaterra

Hola nois i noies!

Avui faig una entrada una mica diferent en el meu blog, i és que a més dels diversos exercicis pràctics que realitzi amb l’Scratch, també hi hauran algunes entrades on parlaré sobre el projecte que portarem a terme en l’assignatura de tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).

D’aquesta manera, el projecte consisteix en el disseny conjunt, d’un projecte d’integració de tecnologies digitals a les pràctiques d’ensenyament, entre el professorat implicat i els grups d’estudiants de l’assignatura. Aquest projecte estarà vinculat a la programació i amb l’ús de l’Scratch per a realitzar “jocs”, vinculats amb el desenvolupament del currículum i envers els objectius de cada curs.

Per tant, avui el meu grup i jo hem tingut la primera aproximació a l’escola Bellaterra i la primera trobada amb els professors de quart de primària (cicle mitjà). És important esmentar que els professors ens han ajuntat amb un altre grup, ja que han considerat que el programa Scratch és complicat d’utilitzar i per agilitzar la feina, ens han dit que els dos grups portem a terme el mateix projecte, però que el grup de quart, és a dir, el nostre en l’última pantalla afegeixi una complicació més. Per tant, en aquesta primera trobada a l’inici hem realitzat una pluja d’idees i les hem posat en comú amb els mestres, els quals ens han orientat molt bé cap a on enfocar l’activitat, per tant, finalment hem acordat que serà un projecte destinat als infants de quart de primària de cicle mitjà, (l’altre grup ho farà amb els infants de tercer de primària), a partir d’aquí elaborarem un “joc interactiu” el qual es basarà amb el canvi climàtic, ja que actualment estan treballant en les aules el medi ambient i la contaminació. Serà un joc on hi haurà diverses pantalles (carrer, escola, casa i bosc) on aniran apareixent diferents objectes quotidians i hauran de classificar-los en funció de si són molt, poc o gens contaminants. Finalment trobaran una pantalla final amb un llistat incomplet de les tres classificacions els quals hauran de classificar per completar el joc, on hauran de seguir les pautes que un personatge anirà indicant. Per tant, hem quedat en què les professores s’encarregaran de passar una llista als infants sobre els objectes contaminants que vulguin que apareixin al joc, i a partir d’aquí aquests seran els seleccionats que sortiran en el joc. Per tant, hem sortit amb el disseny del projecte clar, i en les següents classes començarem a dissenyar-lo amb l’Scratch.

Val a dir, que tinc moltes ganes de començar el disseny del projecte, ja que tot i que considero que el programa Scratch és força complex i complicat, ara és quan posaré en pràctica tot el que he anat aprenent en les sessions amb el programa. Per altra banda, em fa il·lusió que sigui un projecte real el qual es pugui implementar en un determinat col.lectiu i tingui una utilització educativa, ja que és una pràctica innovadora i on a través de les TIC, es poden fer activitats educatives dinàmiques perquè els infants aprenguin educativament.

El Semàfor

Bon dia!

Avui hem fet classe teòrica i hem seguit aprofundint sobre la competència digital i la manipulació de l’Scratch. D’aquesta manera, després d’haver realitzat els exercicis del Tom i Jerry, avui ens posem una nova fita, i després de la classe teòrica, hem posat en pràctica l’elaboració d’un semàfor. És important remarcar que m’he donat conte que és important fer un seguiment de l’Scratch, ja que ara feia una setmana que no l’utilitzava i es nota, ja que d’algunes coses no recordava i m’ha sigut més difícil completar-lo, ja que en aquesta pràctica s’han incorporat nous elements. Finalment amb l’ajuda de les meves companyes i del següent tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=DmjD5uk8MnU), he pogut realitzar la pràctica sobre el semàfor. Us animo al fet que ho proveu, i si teniu algun dubte, us ajudeu amb el tutorial.

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/346291421/editor

Després d’haver realitzat l’exercici del semàfor, considero que ha estat un bon exercici per a seguir practicant amb l’Scratch, on la cosa s’ha complicat bastant, ja que tal com anteriorment he esmentat, s’han aplicat nous elements, com per exemple el fons, dibuixar un objecte (semàfor), que tot i que finalment me n’he en sortit, he hagut de demanar ajuda i seguir pas per pas el tutorial. Finalment, considero que l’Scratch és una bona eina interactiva i educativa que es pot adaptar a qualsevol edat. Per tant, en aquest cas el semàfor el podrien utilitzar els infants per a saber quan poden creuar un pas de zebra i quan no.

Pràctiques amb l’Scratch (Exercisis pràctics)

Bon dia a tothom!

Durant aquests dies anteriors, he anat practicant amb l’Scratch, per tant, en aquesta segona entrada del blog, ja puc exposar diverses coses que es poden anar fent, a partir dels exercicis pràctics que he anat realitzant. Per tant, he fet un recull dels exercicis més bàsics sobre els famosos personatges d’en Tom i en Jerry (un gat i un ratolí).

És important esmentar, que aquests exercicis m’han costat molt més de realitzar, i he hagut de demanar ajuda a les companyes perquè si no se m’hagués fet impossible realitzar els exercicis. L’Scratch és una eina molt útil en el camp de l’educació però resulta complicada d’usar per a la seva complexitat. Tot i així amb la pràctica segurament resultarà una eina molt útil, la qual sabre manipular més fàcilment. Tot i això he pogut completar els exercicis proposats i veure el resultat és una gran motivació per seguir endavant i anar introduint modificacions més complicades amb l’Scratch.

Exercicis pràctics del Tom i el Jerry

7.1 En Jerry s’escapa d’en Tom 

Quan en Tom s’amaga i apareix en Jerry, en Tom només torna a aparèixer quan es prem la barra d’espai. Quan en Tom torna a aparèixer en Jerry s’ha d’amagar perquè no se’l mengi.

 

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/342038830/editor/

7.2 En Tom caça en Jerry 

Quan executeu el programa cal que, inicialment, tant el Tom com en Jerry apareguin en posicions diferents de la pantalla. Per a fer-ho fàcil poden tenir la mateixa coordenada y i diferent coordenada x. Cada cop que l’usuari premi la fletxa a la dreta en Tom avançarà una posició cap a en Jerry, en l’eix de les x. Quan la coordenada x d’en Tom coincideixi amb la d’en Jerry cal que en Jerry desaparegui. És clar, en Tom se l’acaba de menjar.

7.3 En Tom i en Jerry mantenen una conversa 

Quan executeu el programa cal que, inicialment, tant el Tom com en Jerry apareguin en posicions diferents de la pantalla. Per a fer-ho fàcil poden tenir la mateixa coordenada y i diferent coordenada x.
En Tom comença un diàleg amb en Jerry. Podeu decidir el nombre de missatges de la conversa. Quan en Tom diu “Adéu” en Jerry li respon: “Fins la propera”. Tots dos desapareixen.

 

   

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/345922805/editor

7.4 En Tom balla davant d’en Jerry 

Quan executeu el programa cal que, inicialment, tant el Tom com en Jerry apareguin en posicions diferents de la pantalla. Per a fer-ho fàcil poden tenir la mateixa coordenada y i diferent coordenada x.
Cada cop que l’usuari premi la fletxa a la dreta en Tom avançarà una posició cap a en Jerry, en l’eix de les x.
Quan en Tom estigui a prop d’en Jerry, decidiu vosaltres les coordenades d’aquest a prop, cal que en Tom es mogui en l’eix de les x i de les y fent l’efecte que està ballant.

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/345929363/editor/

A partir dels exercicis realitzats, tal com he esmentat anteriorment m’han resultat complicats de realitzar, tot i això una vegada fets, crec que si segueixo els passos, al final no serà tan difícil. Aquest programa considero que és molt útil per a crear materials didàctics per a joves, ja que té un gran ventall d’opcions, on l’infant pot aprendre a partir del joc. Finalment, el fet de saber que és una eina útil que podré utilitzar com a futura educadora social, fa que m’interessi i vulgui segur aprenent sobre com dissenyar exercicis amb l’Scratch.

Primeres aproximacións amb l’SCRATCH

Hola a tots i a totes!

Aquesta és la meva primera entrada al blog de l’assignatura de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

És una assignatura que inicio amb molta il.lusió, ja que és cert que tinc coneixements previs sobre les noves tecnologies, però a la vegada també sóc conscient que no sóc una experta i que desconec moltes eines tecnològiques que m’ajudarien en el meu dia a dia com a futura educadora social que vull ser. D’aquesta manera, espero que la matèria em doti de recursos i coneixements suficients per a conèixer altres eines tecnològiques actuals, que pugui fer servir com educadora social.

En la classe d’avui, després d’unes sessions on la professora Alejandra Bosco ens exposava i ens presentava el programa Scratch, finalment hem anat a l’aula d’informàtica a realitzar un primer exercici amb l’Scratch, per començar agafar la pràctica i poder elaborar el projecte final de l’assignatura, que és dura a terme a l’Escola de Bellaterra amb infants de cicle mitjà. És un programa innovador que combina l’aprenentatge i el coneixements a partir de la tecnologia.

D’aquesta manera vam realitzar el següent exercici:

Enllaç: https://scratch.mit.edu/projects/342030300/editor

Després d’haver realitzat l’activitat proposada, considero que és un programa molt útil en la societat actual, ja que és important que com a futura educadora, tingui eines diverses sobre la tecnologia per dur a terme activitats amb el col.lectiu amb el qual treballi. D’aquesta manera, aquest primer exercici m’ha semblat fàcil, tot i que he hagut d’estar molt atenta a les orientacions i explicacions de la professora per no perdre’m,  ja que tot i semblar en un inici un programa fàcil, realment l’he pogut realitzar perquè he seguit pas a pas les indicacions de la professora i m’he pogut defensar, si l’hagués hagut de fer sola, potser m’hauria costat molt més.