AUTOAVALUACIÓ WIKI ✏️✅


Pel que fa a la wiki, en la realització del treball sobre la pel·lícula “La ola”, estic molt contenta amb la meva implicació en aquesta feina perquè he realitzat diversos apartats de la Wiki, he mostrat interès en aprendre i en cercar l’informació adequada pels diferents apartats de la wiki. He donat la meva ajuda a les meves companyes sempre que ho van necessitar en qualsevol dubte que van tenir, he procurat fer-lo lo millor possible.

Com a conclusió crec que la wiki és un espai molt útil per poder treballar de manera conjunta amb el teu grup de treball, que tothom pugui modificar, afegir, esborrar tot el que vulgui i participi de manera igualitària com tots els companys/es del grup com ha sigut en el nostre cas. M’ha resultat un espai molt complex fins que vaig investigar i saber com funciona i com es pot editar el model de wiki, però una vegada sabuda l’informació és molt fàcil i ràpid navegar per la wiki  i poder treballar-la.

Resultado de imagen de fotos wiki

AUTOAVALUACIÓ BLOG 📒✅


En aquesta part de comunicació i interacció educativa, TAC, vam dedicar-nos principalment en la realizació un blog. Mai abans havia creat un blog, ho vaig fer a classe per primera vegada. En aquest cas, a aquest blog li hem donat l’utilitat de parlar sobre diferents innovacions tecnològiques. Hem fet servir moltes pàgines d’Internet per realitzar el blog, hem buscat informació varia i hem sabut escollir la adequada i la que tenia millor relació amb lo que haviem d’explicar. També amb l’ajuda de la professora i de materials audiovisuals hem après moltes coses noves sobre vídeos. Hem après com es realitzaria un vídeo, com comentar-lo i fixar-nos en els aspectes rellevants d’aquest com podrien ser els plans, angles, il·luminació, etc.

Pel que fa a la meva participació en el blog, jo he treballat molt modificant-lo, personalitzant-lo i donant-li el meu toc, investigant i millorant l’estètica del blog. He portat sempre les meves entrades al dia i he procurat de fer-les sempre en el moment que havia de fer-les. Vaig estar sempre pendent per tenir la feina enllestida en cada moment.

En conclusió crec que aquest blog és una eina educativa molt útil amb la qual al principi no m’he sabut desenvolupar, però una vegada que vaig investigar i vaig presetar atenció he sabut manipular-la millor i he après moltes coses interessants que si no hagués probat un blog, mai hagués sabut.

Resultado de imagen de fotos blog

TINKERCAD VS EDU365


Tinkercad és una aplicació a través de la qual podem fer servir diferents models per crear objectes o lletres en dimensió 3D. L’objectiu d’aquesta aplicació on-line és fer-te una primera immersió en el món del disseny 3D. Els avantatges que té és que encara que sigui una mica difícil d’entendre com s’utilitza, una vegada que li fiques temps, ho encertaràs. També com a desavantatge té que per utilitzar-la necessites ficar-hi el teu compte de correu electrònic i a més a més és una aplicació on-line que només es pot servir amb una connexió a Internet a més de la seva complexitat i la multitud d’instruments i eines per crear un objecte concret.

L’altra aplicació utilitzada va ser la pàgina web Edu365. Vam realitzar un joc infantil de llengua via Internet des d’aquesta pàgina. Ho vam fer per poder veure una diferència entre un tipus d’aplicació tecnològica innovadora amb l’altre i poder veure el nivell de complicació entre la pàgina de creació d’objectes 3D i aquesta de jocs infantils.

La diferència és prou visible perquè el nivell de complicació entre una pàgina i l’altre és totalment diferent, una sent molt fàcil i ràpid d’entendre, com és el cas de la pàgina Edu365, i l’altre és molt més complicada i complexa, compta amb més eines i models de realització d’objectes 3D, com és el cas de la pàgina web Tinkercad. A la pàgina Edu365 se li ha d’aplicar menys temps per descobrir com funciona i l’ús que té i en canvi a la pàgina Tinkercad, en ser més extensa se li ha d’aplicar molt més temps i més concentració.

Resultado de imagen de tinkercad    Resultado de imagen de edu365

EXPERIÈNCIA EDUCATIVA AMB LA TECNOLOGIA 💻🖨


Quan vaig realitzar el Grau Superior d’Educació Infantil vam fer ús de la tecnologia perquè vam utilitzar tabletes en comptes de llibres. Això està present en moltes escoles avui dia, ja que vivim en una societat on la tecnologia mana per sobre de totes les coses i substitueixen llibres i apunts per donar una mirada més innovadora de l’educació. Aquest mètode està molt bé acceptat pels estudiants, ja que és una manera interactiva i poc casual fer les classes d’aquesta manera. En canvi pels pares d’aquests infants no està del tot ben vist perquè creuen que estar-se amb una tableta a classe, realitzant l’assignatura pot crear una addicció i que dependran de les tecnologies.

Aquest mètode també proporciona un avantatge pels infants en el moment de portar tant pes a l’esquena amb tots els llibres de les diferents assignatures. Pes que en l’endemà tindrà una repercussió en el mal d’esquena dels estudiants. A més a més facilita un propi ritme d’aprenentatge per l’infant i tenir al seu abast a part de la informació proporcionada a l’escola, l’Internet per resoldre qualsevol dubte que li sorgeixi en el moment d’estudiar. Per altra part, també presenten desavantatges perquè com encara és una cosa nova, un model innovador de donar les classes, no està força actualitzat i adaptat a cada matèria. Per aquest motiu encara es combina a classe amb l’ús dels llibres perquè els alumnes puguin seguir la lliçó donada. També està l’ús d’Internet que com s’ha de tenir constant connexió a Internet en el moment que això falli, la tableta deixarà de funcionar, per això s’ha de crear alguna cosa perquè l’Internet no calgui tant.

En definitiva des del meu punt de vista perquè he experimentat aquesta creació tecnològica a classe durant dos anys, crec que és molt més pràctic que els llibres i considero que millora molt el ritme de l’estudi en classe i augmenta la participació i l’atenció a classe dels alumnes cap al professor. A més a més els infants col·laboren amb les activitats que hagin de realitzar per deures o treballs per entregar perquè els hi és més fàcil i entretingut fer-los d’aquesta manera, perquè és més visual i motivadora.

Resultado de imagen de niños con tablets en clase

🇸️🇹️🇴️🇵️ AMB EL BULLYING ESCOLAR! ⛔️⛔️


Vaig decidir realitzar el vídeo sobre el bullying  perquè és un tema molt present en la societat d’avui en dia i cada vegada s’escolta més parlar sobre el bullying i més en temes escolars i per això vaig decidir centrar-me en aquest tema. És un tema que socialment predomina molt i cada vegada més des de edats molt tempranes.

En el moment de pensar en la creació del vídeo, vaig analitzar tots els aspectes que volía tractar i posar en aquest vídeo i després vaig pensar com realitzar-lo. Primerament, quan vaig decidir centrar-me en el bullying escolar vaig accedir a Internet i vaig fer una recerca de fotografies escolars os es veiès reflectit. Després vaig cercar contes infantils on es vegi marcat també el bullying i vaig escollir el que més em va agradar i el que em va semblar que més s’entenia. Seguidament vaig gravar-me a mi mateixa en un audio explicant el conte i vaig passar a la edició del vídeo.

En el moment de l’edició del vídeo vaig fer servir el programa MovieMaker i vaig començar a adjuntar les fotografies de la manera que vaig pensar que era més adequada, vaig posar el meu audio de fons explicant el conte i finalment vaig pujar el vídeo a YouTube.

LA QUALITAT DEL SO, LA IL·LUMINACIÓ I EL COLOR📽🔊 EN “EL DIARIO DE NOA”


El so d’aquest vídeo és un so real, ja que el que escoltem són les veus reals dels personatges principals d’aquesta pel·lícula i els sorolls que reals que hi ha en el entorn que mostra aquesta escena. Ja que prové d’una font que podem identificar, perquè és visible. No és un so modificat ja que l’idioma és el original de la pel·lícula, encara que s’hagi traduït en molts idiomes. Aquest so s’anomena sincrònic, és el so que es produeix quan veiem una imatge en concret. No apareix cap tipus de música en aquesta escena, ja que el que es manté és un diàleg entre els dos, sense cap tipus de música de fons.

Per parlar de la il·luminació, en el vídeo apareix una il·luminació suau, que és practicament inexistent i molt clara, i és la que ens ajuda a resaltar millor els detalls en un fons més fosc. La il·luminació està posicionada de manera frontal per dónar-nos una millora vista dels detalls i de les imatges de la escena. Hi ha un abundància de llum naturalista, que és la que s’encarrega de fer-nos veure la realitat de l’escena tal i com es veu.

Pel que fa al color, està present en tot el moment d’aquesta escena. El color ens ajuda a tenir una millor claredat del entorn present en la escena mostrada. S’utilitzen molts colors de gamma freda, com poden ser, el verd, diferents tons de grisos i blaus, que donen una visió més serena i melancolica dels fets. Els colors de gamma càlida, són practicament inexistents en aquest vídeo, apareixen molt poc.

TALLA AMB EL MAL ÚS DE L’AIGUA✄☁☂


Els plans que surten en aquest vídeo, són molt variats ja que comença donant un pla general on ens mostra el paisatge i a la dona de la mà de la nena i es veu el pla sencer. Després comença a barrejar el pla americà que és una imatge des del cap fins al començament dels genolls i després el pla mitjà que és un pla que mostra des del cap fins a la cintura de les persones que surten al vídeo. Fa molts primers plans, tant de la nena petita en el moment de jugar amb l’aigua com del home que desprecia l’aigua d’aquella manera tirant-la al terra. El primer pla s’utilitza per destacar la mirada o el gest d’una persona, que en aquest cas fa resaltar la mala utilització del aigua i la poca importància que se li dóna. També utilitza el primeríssim primer pla en el moment en el que la persona que està gravant enfoca la mirada del senyor, per veure l’expressió de la seva cara i la tristesa que hi ha marcada en els seus ulls.

Per parlar del tema dels angles, s’utilitza l’angle normal molts cops, perquè la càmera està paral·lela als ulls de les persones,  com en el exemple del home que va corrents pel desert intentant buscant una ampolla d’aigua. També s’ha utilitzat el angle contrapicat perquè en molts moments la càmera se situa per sota del personatge com en el començament del vídeo que surten la dona de la mà de la filla i estan gravades des de sota.

Quan parlem de perspectives ens referim a molts tipus, però aquí unes de les que són utilitzades són les perspectives atmosfèriques que representen la profunditat o la distància a través de gradacions en el color i la nitidesa. També s’utilitza la perspectiva forçada, la qual ens permet veure els objectes o més grans o de més a prop, del que ho estan en realitat, com per exemple, en el moment d’enfocar la mà de la nena agafada de la mare, perquè estan lluny i la imatge mostra com si estiguessin molt a prop. O també en el exemple del ànec de la banyera que també el mostren de més a prop, quan es troba més lluny.

Per acabar tenim els diferents tipus de moviments. Quan la càmera no és fixa com en aquest cas, diferenciem 3 tipus de moviments: la panoràmica, el travelling (frontal i lateral) i el moviment lliure. En aquest vídeo utilitzen la panoràmica perquè en la escena del desert intenten relacionar elements que no apareixen en el mateix quadre, com per exemple l’ampolla de l’aigua amb les pedres, o el ànec en la banyera quan la nena se’l troba en el desert. També està present el travelling frontal i lateral. El travelling frontal en el moment d’enfocar la cara del home que surt bevent aigua de l’ampolla i el travelling lateral quan el graven de costat en la ciutat al costat de la font. I per últim el moviment lliure perquè és un spot publicitari que utilitza diferents seqüències, escenes i imatges per expressar un únic missatge, imatges diferents sense cap relació entre elles, però que en un conjunt serveixen per transmetre el mateix missatge.

LA MEVA IMATGE REPRESENTATIVA


Aquesta fotografia té un picat extrem, ja que està feta des d’un angle perpendicular, i la persona està just a sobre del què està fotografiat, i el que estas fotografiant està just a sota. No és un angle molt comú, però mostra creativitat.  S’ha utilitzat un plà general que dóna una visió completa i abasta tots els elements de la imatge, vol dir que apareix tota la fotografia, sense cap tipus de retallada.

La imatge que us mostraré a continuació, la vaig decidir agafar perquè crec que aquesta fotografia engloba la manera de la que jo soc i a la vegada com em sento avui dia en aquesta etapa de la meva vida. Reflecteix la imatge d’un llop, el qual representa força, valentia i lleialtat. Jo em considero una persona molt forta en molts aspectes passats de la meva vida, i he anat superant varies coses i he sapigut sortir d’elles endavant. A més a més en aquesta etapa de la meva vida em sento amb força i ganes de començar i treure les coses cap endavant i amb idees clares.

Per altre banda, mostra un atrapa somnis que ens ensenya una altre part de mi, perquè soc una persona molt somiadora i em faig sempre plans de futur, de com me’l imagino i que m’agradaria que tingués al meu costat i crec molt en els somnis. A part els colors tant vius de la fotografia reflecteixen la meva alegria i felicitat, amb la qual rebo sempre un nou dia de la meva vida i la felicitat amb la qual tracto les persones del meu entorn, perquè sempre m’agrada fer riure a la gent que estimo i que estiguin contents i feliços.

87418342ac87010ff22acf91c74f74f9

 

USOS EDUCATIUS DELS BLOGS I LES WIKIS 🖥⌨️

 


Els blogs i les wikis són dues paraules que van relativament de la mà, perquè s’assemblen molt entre elles. Els dos formen part de la Web 2.0 i són eines importants avui dia en el tema de l’educació perquè moltes persones les utilitza en el moment de cercar qualsevol tipus d’informació que no tingui al seu abast, a part de ser totalment gratuïts t’ofereixen una disponibilitat total per cercar-los en el moment que desitgis, els cops que et facin falta.

La informació que pertany a la wiki pot ser modificada, a través del navegador per qualsevol usuari que tingui accés, el qual pot crear, afegir i esborrar informació que estigui present en la wiki. Són molt bones i s’utilitzen molt per realitzar accions educatives, i moltes tasques relacionades amb la educació. En canvi un blog, és un espai   online propi, on un usuari es connecta i l’utilitza per explicar les seves aventures, vivències, experiències, o utilitzar-lo com un espai de moda on es pengin fotografies, vídeos o directament com a eina educativa per explicar coses relacionades amb la matèria donada, per una via diferent, molt present en la nostra societat actual, que no sigui un llibre o uns simples apunts.

La wiki és un material de suport que pot aportar-te més informació útil i necessària en  el moment de donar una classe i és un mecanisme per trencar amb la comoditat, amb lo que estem acostumats a viure i créixer, canvia els mètodes tradicionals per coses innovadores i divertides que ajudin a fer les classes més lleugeres i que siguin més aprofitades pels estudiants. Un exemple de wiki educativa seria, Wikipedia o Wikimedia, que són llocs online on podes crear-te el teu compte, afegir i treure qualsevol informació quan vulguis.

Un blog és una eina educativa utilitzada per penjar vídeos relacionats amb l’assignatura, passar informació important, penjar material que ajudi als alumnes a millorar el seu nivell de culturització de la classe donada o per realitzar o buscar activitats proposades que estiguin relacionades amb el tema donat a la classe pel professor/a. I un exemple de blog educatiu que es pugui utilitzar pels alumnes es el Blog Tiching on pengen informació molt relacionada amb l’educació i el mètodes educatius.

Resultado de imagen de persona con ordenador

CONEIXEMENTS SOBRE LA WEB 2.0


La tecnologia i les web 2.0 són molt importants avui dia, ja que és la eina més principal de la comunicació del segle XXI. Amb el pas del temps s’han generat i creat cada vegada més tipus de webs diferents. Ara existeixen els blogs, les wikis i totes les reds socials que cada vegada ens envolten més i que a mesura que va passant el temps ens trobem amb més varietat en el nostre món. Aquestes noves eines han provocat un nou model teòric de la alfabetització que és un dret dels individus i una condició necessària per un desenvolupament social i democràtic d’aquesta societat del segle XXI.

Aquesta tecnologia ha generat una millora en la telefonia mòbil, els videojocs i moltes més coses digitals que estan canviant la nostra experiencia en molts aspectes relacionats amb el nostre dia a dia, com per exemple en l’oci, en les comunicacions personals, en l’aprenentatge, en la feina, etc. Aquesta nova eina digital és una experiencia líquida ben diferenciada de la experiencia de consum i adquisició de la cultura sòlida, i en conseqüència precisa de nous enfocaments i models d’alfabetització i aprenentatge.

Els programes de la web 2.0 que jo més utilitzo i on tinc més noció són les xarxes socials. Aquestes són una eina de comunicació útil, ràpida i present en la nostra societat d’avui en dia. Les xarxes socials es renoven i milloren a mesura que els dies van passant i crec que és un bon mètode de comunicació, per exemple amb els teus propis familiars que no estiguin al teu costat en els moments que els necessites, pots aprofitar-te d’aquestes eines per saber d’ells o en qualsevol moment que hagis de trobar qualsevol informació interessant i necessària no cal més que agafar el mòbil i buscar el que necessites. Les xarxes socials més utilitzades per mi són Facebook i l’utilitzo per penjar fotografies i informació personal. I una altre que utilitzo també molt és Instagram, on penjo fotos també, veig les dels meus amics i amigues, segueixo a personatges i cantants favorits i moltes pàgines de moda, entre altres. Encara que m’agradaria tenir més experiència en aquest àmbit i moure’m molt millor.

WEB 2.0