AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CICLES DE CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS I CONGRESSOS. DESEMBRE 2013

CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS 2a CONVOCATÒRIA 2013
Concepte Departament Quantitat Sol·licitant
 “La Gran Guerra i les seves conseqüències” Història Moderna i Contemp. 300,00 € Francisco Morente
Conferència Inter. Sobre xarxes socials Antropologia Social i Cultural 300,00 € José Luis Molina
 José Agustín Goytisolo y su generación: La relación con la América Hispana Filologia Espanyola 250,00 € Carme Riera
I Seminari d’Història i arqueologia medieval Miquel Barceló Ciències de l’antiguitat i E.M. 200,00 € Fèlix Retamero
I Cicle de conferències Principat “Noves Investigacions sobre Història de Catalunya” Col·lectiu Estudiants “Principat” 200,00 € Cristian Palomo
 “El cos, la veu i l’altre. Diàleg amb Mladen Dólar” Filosofia 200,00 € Begonya Saez
Workshop Int. “Eines per estudiar la variació lingüística” Filologia Espanyola 250,00 € Josep M. Brucart
Jornades “Gramàtica Orientada a les Competències” Filologia Espanyola 200,00 € Ángel Gallego
La Revolució dels Clavells i Espanya” Història Moderna i Contemp. 200,00 € Carme Molinero
Seminari Int. “Espais i Temps en les Families del Postdivorci” Geografia 300,00 € Montse Solsona
Seminari sobre La tradició de la Literatura Llatina Estudis Clàssics 200,00 € Josep M. Escolà
Congr. Int. Decir el deseo Filologia Espanyola 250,00 € Bienvenido Morros
I Barcelona Kant Workshop: Mind and Morality Filosofia 150,00 € Thomas Sturm
TOTAL CONCEDIT 3.000,00 €  Congressos_des_13_pub

AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CICLES DE CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS I CONGRESSOS. JUNY 2013,

Concepte Departament Responsable Quantitat
II Seminari d’Estudi de la Ceràmica a la Prehistòria. Ceràmica i Societat Prehistòria Xavier Clop 100,00 €
XXXVI Col·loqui Internacional del GIREA “Lo Viejo y lo Nuevo en las Sociedades Antiguas” Ciències de l’antiguitat i E.M. Alberto Prieto 200,00 €
Seminari d’Antropologia Antropologia Social i Cultural Montserrat Ventura 100,00 €
V Congrés Internacional sobre l’Exili Republicà de 1939 Filologia Espanyola Juan Rodriguez 200,00 €
Col·loqui intern. “Cuidados Parentales y Procesos de Crianza y Socialización” Antropologia Social i Cultural Aurora González 200,00 €
Workshop Intern. “El Arte de Resumir. Artes excerpendi y géneros de la erudición en al Primera Modernidad” Filologia Espanyola Iveta Nakládalová 200,00 €
Jornades Intern. “Noves perspectives d’estudi del teatre de Lope de Vega” Filologia Espanyola Alberto Blecua 200,00 €
II Simposi Internacional Salvador Espriu Filologia Catalana Víctor Martínez 250,00 €
Jornadas Intern. “Diálogos transatlánticos: mujeres escritoras, mujeres escritas” Filologia Espanyola Beatriz Ferrús 150,00 €
Congreso Internacional “Los límites de la representación. Censura de libros y censura de imagen en los siglos XVI y XVII” Filologia Espanyola María José Vega 200,00 €
Seminari Internacional “Advances in the Study of Personal Networks” Antropologia Social i Cultural José Luis Molina 200,00 €
Jornades de morfologia lèxica Filologia Espanyola Gloria Claveria 150,00 €
Animals de Guerra. IV Jornades d’Història de la Guerra a l’Antiguitat Ciències de l’antiguitat i E.M. Borja Antela 100,00 €
Terra, territori i població a la Grècia antiga: aspectes institucinals i mítics Ciències de l’antiguitat i E.M. Carlos Varias 250,00 €
12è Cicle Anual de Seminaris sobre Migracions del GRM Geografia Ricard Moren 100,00 €
Cicle de seminaris AFIN Antropologia Social i Cultural Diana Marre 150,00 €
Leer casi lo mismo: La traducción literaria Filologia Espanyola Dolors Poch 150,00 €
TOTAL CONCEDIT 2.900,00 €

COMUNICAT DEL DEGANAT (Bellaterra, 8 de maig de 2013)

En relació a les sol·licituds presentades per alguns delegats i representants dels estudiants de la Facultat sobre els plans docents del curs vinent, el Deganat recorda que hi ha diferents instàncies i persones de la Facultat que hi participen. La Comissió d’Ordenació Acadèmica fa una proposta inicial al mes de febrer que els coordinadors de titulació després reelaboren en funció de les desiderates dels professors i de les aportacions de la Comissió de Docència de cada titulació. Els estudiants poden fer aportacions a través dels seus representants a aquesta Comissió. Els esborranys dels plans docents són aprovats per la Comissió de Docència i/o el Consell de Departament corresponent i reenviats al Deganat i a la Gestió Acadèmica, on es fa una revisió tècnica. Finalment els plans docents són aprovats per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i per la Junta Permanent de la Facultat.

El Deganat recorda també la impossibilitat material d’encabir en les 52 aules de la Facultat la docència de tots els grups de les 23 titulacions de Grau en les cinc franges horàries del matí (8.30-14.30). Les Facultats veïnes tampoc no disposen d’aules buides en aquest horari.

Com ja s’ha comunicat en diverses ocasions, des de fa setmanes l’Equip de Deganat treballa en una remodelació dels horaris del curs 2013-14, en especial dels primers cursos, en base als quatre criteris següents:

-Evitar la programació d’assignatures amb tres hores seguides de classe, tret de casos excepcionals.

      Eliminar la concentració de tota la docència en dos dies a la setmana en els horaris de primer curs.

      Distribuir les assignatures de manera que els estudiants no hagin de venir un dia només per una assignatura.

      S’ha de fer una programació que afavoreix el caràcter transversal de les assignatures de formació bàsica que formen part de més d’una titulació.

La moció aprovada pel claustre d’establir una franja horària no lectiva per a la realització d’altres activitats acadèmiques i estudiantils està en tràmit de discussió a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UAB. El Deganat es compromet a estudiar-ne la proposta i a sotmetre-la a la consideració de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat i, si cal, a la Junta Permanent, que és sempre l’última responsable de l’aprovació dels plans docents. A dia d’avui aquest canvi ja no sembla possible per al curs 2013-14, però sí que ho podria ser per al curs 2014-15.

L’Equip de Deganat ha començat ja en col·laboració amb els coordinadors de titulació un examen en profunditat dels continguts i dels sistemes d’avaluació de les assignatures comunes al primer curs de diversos graus. El Deganat reitera, un cop més, la seva voluntat de reforçar la docència d’aquestes assignatures sense que perdin el seu caràcter transversal i de formació bàsica per als futurs graduats en ciències humanes o socials.

L’Equip de Deganat està, com sempre, obert a tots els suggeriments encaminats a millorar l’oferta formativa de la Facultat.

Equip de Deganat

Comunicat dels degans i directors de centre

Els degans i directors de centre de la Universitat Autònoma de Barcelona volem expressar que:— Defensem la universitat pública com a principal institució científica i acadèmica del país. Aquesta defensa passa per poder assegurar la qualitat de la recerca i dels ensenyaments, per garantir l’elecció democràtica del govern de les universitats i pel manteniment de les plantilles de tot el personal al servei de la comunitat universitària (PAS i PDI).

— Denunciem les accions que provoquen una degradació de la qualitat en la investigació i els estudis i en la vida pacífica i democràtica de la institució i, per tant, qualsevol tipus de coacció o acte violent.

— Demanem a tota la comunitat universitària que faci ús del diàleg a través dels diferents canals de representació democràtica establerts i reconeguts per la mateixa Universitat.

—Donem suport a l’Equip de Govern de la UAB com a òrgan elegit democràticament, que fa una crida a recuperar la normalitat i continuar treballant des dels principis democràtics per la millora de la Universitat.

Només la unitat de tota la comunitat UAB ens permetrà ser efectius en el nostre compromís en la defensa de la universitat pública.

Degans i directors de centre de la Universitat Autònoma de Barcelona

2-05-2013

Comunicat de l’equip de govern de la UAB sobre l’ocupació del rectorat

INFORME SOBRE L’OCUPACIÓ DEL RECTORAT DEL 17 D’ABRIL DE 2013

Ahir dimecres 17 d’abril al migdia un grup d’uns 150 estudiants de la CAF de la UAB va fer una ocupació del rectorat per demanar una entrevista amb el Rector i traslladar-li una serie d’inquietuds, preguntes i reivindicacions.

Des del primer moment, la Vicerectora d’Estudiants i Cooperació, Sílvia Carrasco, i el Vicerector de Relacions Institucionals, Manel Sabés, es van reunir amb tres persones designades pel grup que feia l’ocupació, Laura Gené, Maria i Gorka.

Aquestes tres persones van comunicar que volien fer una ocupació de 48 hores i van demanar, abans d’entrevistar-se amb el rector, el compromís que no hi hauria cap expedient contra elles pel que estaven fent ni per l’entrevista, al·legant experiències amb equips de govern anteriors en aquest sentit.

Quan les mobilitzacions tenen lloc de forma pacífica, amb respecte per les persones i sense danys a les instal·lacions, l’Equip de Govern no es planteja obrir expedients, i en qualsevol cas, per parlar amb el Rector o qualsevol membre de l’Equip de Govern només cal demanar hora, com fa la resta de membres i col·lectius. Amb tot, un cop establertes les condicions de la trobada -sense expedients i la mateixa tarda- s’esperava que el grup d’estudiants que estaven ocupant l’edifici del rectorat l’abandonessin, atès que ni el Rector ni cap altre responsable polític s’ha de reunir sota coacció, i es van acceptar les condicions excepcionals de la trobada perquè s’entén i es comparteix la preocupació de fons per la greu situació que travessa la universitat pública en aquests moments, i que l’Equip de Govern i tota la comunitat UAB defensem des de les nostres respectives responsabilitats.

Les tres persones designades per la CAF van demanar temps per parlar amb el conjunt de les persones concentrades per traslladar la petició de desocupació per part del Rectorat, mentre el Rector i diversos membres de l’Equip de Govern restàvem a l’espera per tal de celebrar la reunió demanada.

Cal afegir que en les darreres dues trobades de les quatre vegades que ens vam reunir la comissió negociadora de les condicions d’aquesta reunió, les tres persones designades per la CAF van avançar algunes peticions més, com ara que el Rector fes una declaració pública contra la política d’augment de taxes i que les mocions que la CAF havia presentat al Claustre i que havien estat aprovades es portessin a terme. A aquestes dues peticions, la resposta per part de dels representants de l’Equip de Govern va ser:

1) el Rector no fa declaracions sota coacció; cada vegada que fa un article o li fan una entrevista es refereix a la nostra posició sobre preus, taxes i finançament, a banda que hem estat la única universitat que el mateix dia que s’aprovaven les noves taxes (29/06/2012) vam emetre una declaració pública i argumentada del nostre desacord i vam començar a treballar en un programa propi de beques per estudiants amb dificultats econòmiques sobrevingudes anomenat Finestreta (vegeu El País, 16/04/2013), i es va oferir la Vicerectora d’Estudiants i Cooperació responsable d’aquest programa a fer unes declaracions públiques en les quals lògicament es fes referència novament a la greu situació que s’ha produït com a conseqüència de l’augment;

i 2) totes les mocions aprovades al Claustre han estat traslladades a les Comissions que tenen la competencia de treballar-les, i fins i tot el proper Consell de Govern n’inclou una de molt important, i per tant, l’Equip de Govern està fent la feina que li ha encomanat el Claustre al respecte.

Després de gairebé una hora, les tres persones designades per la CAF es van reunir una darrera vegada amb els dos membres de l’Equip de Govern esmentats més amunt i els van comunicar que no es reunirien amb el Rector, que els estava esperant, que no estaven en condicions de decidir aturar l’ocupació, que es quedarien a passar la nit al Rectorat, i que l’endemà al matí, avui dia 18 d’abril, farien arribar un document al Rectorat.

Avui dia 18 d’abril, tant el Rector com l’Equip de Govern han reprès la seva intensa agenda de treball i a primera hora de la tarda el grup d’estudiants de la CAF que ha ocupat el rectorat ha fet arribar un plec de reivindicacions al Rector vinculant l’ocupació del rectorat al seu compliment. Davant d’aquesta exigencia, el Rector i l’Equip de Govern recordem que la UAB disposa dels òrgans democràtics on presentar, debatre i , si s’escau, votar propostes per part dels seus membres.

Dijous, 18 d’abril de 2013″

 


Comunicat del Deganat amb motiu dels fets del 9 d’abril

Benvolgudes companyes / benvolguts companys,

El dimarts dia 9 d’abril un grup de persones va recórrer la Facultat fent pintades i tirant petards. Posteriorment, unes quinze persones van entrar a la Gestió Acadèmica de la Facultat, hi van romandre durant unes dues hores i en conseqüència es va interrompre el funcionament d’aquest servei.

Lamentem els perjudicis ocasionats per aquesta interrupció i la despesa de diners públics malbaratats, atès que la setmana passada s’havien acabat de pintar moltes dependències de la Facultat.

L’equip de Deganat
10 d’abril de 2013

 


Comunicat de vicerectora d’estudiants i cooperació sobre la vaga del 28F

Benvolgudes, benvolguts,

Com probablement ja sabeu, la PUDUP (Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública) ha convocat una jornada de vaga a les universitats catalanes pel proper dijous dia 28 de febrer en protesta per les contínues retallades en educació superior i els seus efectes a tots nivells.

En aquest sentit, recordem la sol·licitud del CEUCAT (Consell d’Estudiants Universitaris de Catalunya), que deia que “aquells estudiants que decideixin lliurement participar en una vaga ho puguin fer sense penalitzacions acadèmiques greus”.

Traslladem aquesta consideració als centres, en el benentès que la decisió de fer o no fer vaga en el sector estudiants, com a la resta de sectors de la comunitat universitària, ha de ser presa lliurement sense pressions en cap sentit. D’altra banda, ens posem a la vostra disposició per tal de prendre les mesures oportunes en cas que es produeixen situacions que alterin la convivència i el diàleg.

Feu-ne la difusió que considereu més adient al vostre centre.

Rebeu una salutació cordial,

Silvia Carrasco Pons
Vicerectora d’Estudiants i Cooperació


AJUTS PER A L’ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I SEMINARIS (1R SEMESTRE DEL 2013)

 

SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA CONGRESSOS/ NOV-DES 2012
PROJECTE SOL·LICITANT DEPARTAMENT IMPORT CONCEDIT
Inquisidor i home de lletres Alexander Fidora CC Ant i EM 250
El gènere històric en la literatura llatina José Martínez Gázquez CC Ant i EM 100
Les Vitae Mahometi: reescriptura i invenció en la literatura cristiana de controvèrsia Cándida Ferrero CC Ant i EM 250
Central Asia. Interdisciplinary Approaches Borja Antela CC Ant i EM 100
Paideia. II trobada de didàctica dels estudis clàssics Sebastià Giralt CC Ant i EM 150
I Jornadas de mitologías latinoamericanas: voces indígenas, bienes prehispánicos y literaturas alternativas (finales del siglo XX a siglo XXI) Beatriz Ferrús/Mauricio Zabalgoitia Fil Esp 200
Escritores del exilio republicano de 1939: Manuel Andújar y Segundo Serrano Poncela Francisca Montiel Fil Esp 150
Bergamín: entre literatura y política Juan Rodríguez Fil Esp 150
The Syntactic Variation of Catalan and Spanish Dialects Ángel J. Gallego Fil Esp 250
Aspectes d’arquitectura gramatical. La interacció entre la sintaxi i els sistemes externs Josep M. Brucart Fil Esp 150
Judaísmo y exilio republicano José Ramón López Fil Esp 150
Humanitats i edicions crítiques digitals Alberto Blecua Fil Esp 200
Lliçons de lexicografia Cecili Garriga Fil Esp 150
Kierkegaard i les arts. Lectures contemporànies Begonya Sáez Filo 200
Identitats feixistes. Feixistització i desfeixistització a Espanya Javier Rodrigo Hist Mod i Cont 100
Dones, franquisme i transició Carme Molinero Hist Mod i Cont 150
Tècniques agrícoles històriques. La innovació des de la tradició dels tractats agrícoles al Mediterrani medieval i modern Maria Antònia Martí Hist Mod i Cont 200
Seminari d’arqueologia prehistòrica del Pròxim orient Miquel Molist Preh 100
TOTAL 3000

Comunicat del Deganat del dia 5 d’octubre de 2012

Davant la precipitació del comunicat del dia 3 d’octubre i les interpretacions variades de què ha estat objecte, el Deganat considera necessari aclarir-ne els termes.

Havent sol·licitat la suspensió de classes per a la realització d’una assemblea d’estudiants en el termini establert reglamentàriament, el Deganat va anunciar aquesta suspensió el dia 26 de setembre.

Havent constatat que l’acte anunciat era una “xerrada” en lloc d’una assemblea d’estudiants —anunci es va fer públic en una pancarta a l’entrada de la Facultat al migdia del dia 3—, el Deganat va decidir de deixar sense efecte la suspensió anunciada, atès que el reglament només preveu la suspensió de classes per a permetre la celebració de les assemblees ordinàries dels estudiants.

El Deganat reitera les disculpes pels inconvenients que s’han generat, però considera que la suspensió de classes només és justificable en els supòsits previstos per la normativa.

Deganat
Facultat de Filosofia i Lletres


Comunicat del Deganat de Facultat de Filosofia i Lletres

El Deganat fa saber que el Ministerio de Economía y Competitividad ha aprovat vint-i-set projectes de recerca, corresponents a la convocatòria “Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada” del 2011, presentats per professors de la Facultat de Filosofia i Lletres. La suma dels imports concedits en la resolució provisional és de 965.200 €. L’equip de Deganat felicita els professors i grups de recerca que han obtingut aquest finançament, als quals cal sumar els que tenen projectes concedits en convocatòries anteriors, que són decisius per al prestigi de la Facultat.

Enhorabona a tothom.

L’equip de deganat