3. Vens amb nosaltres? Com quedem?

Elemental 1 – unitat 1

 • 1.1. Vocabulari sobre espectacles. Relacionar paraules amb imatges.
  • 1.2. CL. Relacionar espectacles amb fotos.
 • 1.3. CL. Relacionar descripció d’espectacle amb el nom.
 • 1.4. CO. Conversa sobre un espectacle. Decidir si les frases són v/f.
 • 1.5. CO. Conversa: activitats i gustos. Decidir frase correcta.
 • 1.6. CL i vocabulari. Completar diàleg sobre un espectacle amb paraules.
  • 1.7. CO i CL. Relacionar preguntes i respostes sobre espectacles. Molt bàsic!
  • 1.8. CO i CL. Preguntes i respostes. Interrogatius. Molt bàsic!
 • 1.9. Gramàtica. Completar preguntes amb l’interrogatiu correcte.
 • 1.10. CL. Completar conversa amb la frase correcta.
 • 1.11. CL. Ordenar frases per construir conversa per anar al circ.
  • 1.12. Pronúncia. Repetir les frases de l’exercici anterior.
 • 1.13.  CO. Gustos i esports. Relacionar àudio amb imatge.
 • 1.14. Vocabulari. Mots encreuats sobre espectacles.
 • 1.15. CO i CL. Relacionar àudio amb descripció d’espectacle.
  • 1.16. (CO) Vocabulari. Gèneres de pel·lícules i arguments.
 • 1.17.  CL i vocabulari. Completar frases amb la paraula correcta.
 • 1.18. CL i vocabulari. Valorar frase amb  l’adjectiu correcte.
 • 1.19. CL. Valoració d’una opinió: positiva o negativa.
  • 1.20. EO. Comentar espectacle i resumir-ne les dades. Substituït per tasca del grup.
 • 2.1. CO. Conversa per decidir un espectacle. Decidir v/f.
  • 2.2. CL. Textos per posar-se d’acord sobre activitats. Seleccionar el tipus correcte.
 • 2.3. CO. Decidir si les expressions són informals o formals.
  • 2.4. CO i reflexió metalingüística sobre els recursos.
 • 2.5.  Vocabulari. Usos d’anar i venir. Presentació.
 • 2.6. Gramàtica: morfologia del verb venir en present i futur.
 • 2.7. CL i gramàtica. Completar frases amb anar o venir.
 • 2.8. CO/CL i gramàtica: pronoms febles de complement directe. Presentació.
 • 2.9. CL i gramàtica: pronoms febles de CD. Pràctica controlada.
 • 2.10. CO i gramàtica: pronoms febles de CD. Triar el pronom i la forma correctes.
 •        2.11. Fonètica. Les síl·labes.
  • 2.12. Fonètica. Identificar la síl·laba tònica.
  • 2.13. Fonètica. Identificar síl·labes àtones i tòniques.
 • 2.14. EE. Convidar un company a un espectacle. Integrat en la tasca del nostre grup.
 • Avaluació 1. Gramàtica. Triar l’interrogatiu correcte.
 • Avaluació 2. CO. Decidir el tipus d’espectacle.
 • Avaluació 3. Gramàtica. Ordenar paraules per construir frases.
 • Avaluació 4. Gramàtica. Seleccionar el pronom correcte.
 • Avaluació 5. Gramàtica. Triar el verb i la forma correctes.
 • Avaluació 6. EO. Decidir espectacle. Integrat en la tasca del grup.

Elemental 3 – unitat 5

 •       1.1. CL i cultura. Seleccionar la resposta correcta.
 • 1.2. CO. Anar a un espectacle. Seleccionar v/f.
 • 1.3. Vocabulari. Camp de futbol i teatre. Relacionar imatges i paraules.
 • 1.4. CO i CL. Seleccionar el resum adequat per a un tràiler d’una pel·lícula.
 • 1.5. CO. Decidir de quina part del resum d’una pel·lícula es tracta.
 • 1.6. CL. Conversa per decidir quina pel·lícula es vol veure.
 • 1.7. Gramàtica. Ordenar paraules per construir frases.
  • 1.8. CL i gramàtica. Usos de les preposicions de i sobre. Triar la correcta.
 • 1.9. CO i CL. Triar l’espectacle adequat per a la situació de cada persona.
 • 1.10. CL. Reflexió sobre l’organització d’una narració.
 • 1.11. CO (no llegiu les transcripcions!). Identificar les parts d’una narració.
 • 1.12. CO. Descripció d’activitats. Decidir si l’origen de la informació és explícit o no.
 • 1.13. CL i gramàtica. Completar text amb verbs impersonals.
  • 1.14. CL i gramàtica. Reflexió sobre les frases subordinades de CD.
  • 1.15. CL. Completar frases amb la conjunció que si hi fa falta.
 • 1.16. CO. Triar la resposta correcta a un text oral sobre activitats i freqüència.
 • 1.17. EE. Escriure l’argument d’una pel·lícula. Substituït per tasca de grup.
 • 2.1. CO. Triar quina és l’activitat que es proposa per fer, a/b/c.
 • 2.2. CL i gramàtica (cond. + imp. subjunitu).  Observar preferències per activitats.
 • 2.3. CL i gramàtica. Triar formes dels verbs per preferències (inf./subj.)
 • 2.4. CL. Triar paraula adequada per completar text sobre activitats i preferències.
 • 2.5. Vocabulari. Relacionar paraules i imatges (reserva d’entrades).
 • 2.6. Vocabulari. Completar text per reservar entrades amb la paraula adequada.
 • 2.7. CO. Triar resum correcte de la reserva d’entrades que s’ha fet.
 • 2.8. CO. Triar progressivament resum correcte de la reserva d’entrades que s’ha fet.
 • 2.9. Ortografia. Usos de l’apòstrof.
 • 2.10. Gramàtica. Triar la forma correcta del pronom feble corresponent.
 • 2.11. Gramàtica. Decidir complements que representa una combinació de pronoms.
 • 2.12. Gramàtica. Triar la combinació de pronoms correcta.
 • 2.13. Gramàtica. Triar la forma correcta d’una combinació de pronoms.
  • 2.14. EE. Expressar la preferència per una activitat. Integrada en tasques del grup.
 • Avaluació 1. CL. Triar la forma correcta del verb.
 • Avaluació 2. CL. Ordenar paraules per formar frase.
 • Avaluació 3. CL i vocabulari. Triar la paraula correcta per completar text.
 • Avaluació 4. CO. Decidir v/f sobre una conversa.
 • Avaluació 5. Gramàtica. Triar la combinació de pronoms correcta.
  • Avaluació 6. EE. Convèncer algú sobre un espectacle. Integrada en tasques del grup.

Elemental 3 – unitat 7

 •  1.1. CO. Preparant una festa. Decidir v/f.
 • 1.2. CO. Telefonar algú. Relacionar imatge amb conversa.
 • 1.3. CL. Relacionar frases amb imatges (futur immediat).
 • 1.4. CL. Decidir si l’acció s’estava fent o s’havia de fer d’acord amb la imatge.
 • 1.5. CO. Triar expressions per convidar algú.
 • 1.6. (CO). Triar expressions formals/informals per convidar algú.
 • 1.7. Gramàtica. Relacionar paraules per construir frases.
 • 1.8. CL. Identificar les parts d’una invitació.
 • 1.9. CL. Identificar si les fórmules d’una invitació són formals o informals.
 • 1.10. CL. Completar invitació formal i informal amb les frases adequades.
 • 1.11. CO. Identificar característiques d’una conversa informal.
 • 1.12. CO. Decidir si les característiques dels àpats a Catalunya són v/f.
 • 1.13. CL. Relacionar costums amb celebracions.
 • 1.14. CO. Obligacions (consells, recomanacions) en una celebració: v/f.
 • 1.15. CL i cultura. Test del convidat: comportament en celebracions, v/f.
 • 1.16. EE. Escriure invitacions formals i informals. Activitat opcional. (La podeu enviar).
 • 2.1. CL. Notícia periodística. Triar a/b/c.
 • 2.2. CO i vocabulari. Decidir quines són les conseqüències d’un accident.
 • 2.3. Vocabulari espatllar/estripar/trencar. Relacionar imatges amb paraules.
 • 2.4. Vocabulari mals i ferides. Relacionar imatges amb paraules.
  • 2.5. Vocabulari i fonètica. Relacionar paraules amb el so de la ela i de la ella.
 • 2.6. Gramàtica. Construir frases sobre estats de salut.
 • 2.7. CL. Relacionar dues parts de frases sobre problemes i accidents.
 • 2.8. CL i vocabulari. Completar frases amb complements de causa.
 • 2.9. CL i gramàtica. Construir frases amb connectors causals.
  • 2.10. CL i pronunciació. Llegir i repetir frases.
 • 2.11. CL i gramàtica. Construir frases amb el gerundi temporal.
 • 2.12. Gramàtica. Completar frases amb el gerundi temporal.
 • 2.13. CO i CL. Relacionar problemes de salut i recomanacions del metge.
 • 2.14. (CO i) CL. Problemes de salut i reaccions: identificar la correcta.
 • 2.15. CO. Escoltar les converses i decidir qui va a la festa en la nova data.
  • 2.16. CL. Triar expressions correctes per acceptar o rebutjar una invitació.
 • 2.17. CL. Triar expressions correctes després d’acceptar o rebutjar una invitació.
 • 2.18. EO. Telefonar algú per canviar una activitat. Integrada en tasques del grup.
 • Avaluació 1. CO. Relacionar converses i imatges (columnes no importen)
 • Avaluació 2. CL. Completar invitacions formal i informal.
 • Avaluació 3. CO. Com comportar-se en una festa. Triar frases correctes.
  • Avaluació 4. CL. Relacionar problemes físics i imatges.
  • Avaluació 5. CL i gramàtica. Completar frases amb expressions de causa.
 • Avaluació 6. CL i gramàtica. Unir frases amb gerundi temporal i imatges.
 • Avaluació 7. CL. Ordenar paraules per construir frases.
 • Avaluació 8. CL. Triar frase correcta per acceptar o refusar una invitació.
  • Avaluació 9. EE. Reaccionar a canvi de data d’activitat. Activitat adaptada al curs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.