1. Com ets? Com estàs? (22-29 de març)

 • Elemental 2 – unitat 3
  • 1.1. Vocabulari: les parts de la cara. Relacionar imatge i text.
  • 1.2. Vocabulari: roba i calçat. Àudio. Joc memory.
  • 1.3. CL. Descripció física de persones. Relacionar.
  • 1.4. CO. Pensar diferències i escoltar-les.
  • 1.5. CO. Escoltar text i contestar a/b/c.
  • 1.6. CO i Gramàtica. Estructures ser/portar/tenir. Relacionar.
  • 1.7. CL. Completar text amb frases
  • 1.8. Gramàtica. Completar frases amb els pronoms el/la/els/les/en/ho
  • 1.9. Vocabulari. Adjectius de caràcter. Relacionar.
  • 1.10. Vocabulari. Mots encreuats. Difícil!
  • 1.11. Vocabulari. Descripció física i de caràcter. Revisió.
  • 1.12. CL. Resum de text a/b/c.
  • 1.13. CL. Revisió adjectius de caràcter. Relacionar.
  • 1.14. Gramàtica. Morfologia de l’adjectiu. Completar.
  • 1.15. CO. Text amb frases v/f.
  • 1.16. CO. Relacionar textos orals i preguntes escrites.
  • 2.1. Gramàtica. Completar text amb verbs en pretèrit plusquamperfet.
  • 2.2. CO. Seleccionar frase correcta.
  • 2.3. CL. Ordenar informació.
  • 2.4. Gramàtica. Concordança verbal.
  • 2.5. Vocabulari. Relacionar.
   • 2.6. Vocabulari. Descripció de paraules. Poc rellevant.
  • 2.7. Gramàtica. Estar+gerundi.
  • 2.8. CO. Decidir a/b (probabilitat, seguretat).
  • 2.9. CL. Construir text. Decidir a/b/c.
  • 2.10. CL. Relacionar frases.
  • 2.11. CL. Decidir a/b/c.
  • 2.12. CL. Completar text.
  • 2.13. CO. Relacionar preguntes i respostes.
  • 2.14. CL. Relacionar títols amb paràgrafs.
  • 2.15. CL. Ordenar frases per construir text.
  • 2.16. CO i EO.
   • Avaluació 1. Vocabulari. Relacionar.
  • Avaluació 2. CL. Relacionar imatges amb textos.
  • Avaluació 3. Gramàtica. Pronoms febles.
  • Avaluació 4. Vocabulari. Descripció del caràcter.
  • Avaluació 5. CL. Connectors de temps.
  • Avaluació 6. Gramàtica. Concordança de temps verbals.
   • Avaluació 7. Activitat substituïda per tasca del grup.

Elemental 1 – unitat 4

 • 1.1. CL. Respondre un qüestionari: ets xafarder?
 • 1.2. CL i CO. Identificar estructures de suposició per parlar de persones.
 • 1.3. Gramàtica. Relacionar paraules per construir frases suposant fets sobre persones.
 • 1.4. Vocabulari. Relacionar accions vitals amb imatges (enamorar-se, posar banyes…)
 • 1.5. Gramàtica i vocabulari. Relacionar verbs d’accions vitals amb imatges.
 • 1.6. CO i vocabulari. Relacionar accions amb situacions de la vida.
 • 1.7. CL. Relacionar una acció amb una frase sinònima (a/b/c).
 • 1.8. CO. Decidir síntesi del tema d’una cançó.
 • 1.9. CL i vocabulari. Completar frase amb l’adjectiu de caràcter més exacte.
 • 1.10. CL i vocabulari. Completar frases amb descripció de persona més exacta.
 • 1.11. CL i voc. Completar frase amb adjectius de caràcter més exactes.
 • 1.12. CL i voc. Completar frases amb adjectius de caràcter més exactes.
 • 1.13. CO. Relacionar noms de persones amb les seves descripcions.
 • 1.14. Vocabulari i gramàtica. Completar frases amb verbs en pretèrit indefinit.
 • 1.15. Vocabulari. Mots encreuats de relacions familiars.
 • 1.16. Fonètica. Pronunciació de la lletra o.
 • 1.17. Fonètica. Pronunciació de la lletra o.
 • 1.18. EE. Escriure text sobre amic comparant el passat, la seva evolució i el seu present.
 • 2.1. CO. Decidir v/f a partir de conversa sobre la vida d’una persona.
 • 2.2. CO i gramàtica. Relacionar imatges amb textos orals sobre la vida d’una persona.
 • 2.3. Gramàtica i vocabulari. Completar frases amb el verb correcte en plusquamperfet.
 • 2.4. Gramàtica. Completar frases amb el verb en plusquamperfet.
 • 2.5. Gramàtica. Ordenar paraules per construir frases.
 • 2.6. Gramàtica. Completar frases amb verbs en el temps correcte (concordança verbal).
 • 2.7. CL. Classificar frases segons funció (expressar sorpresa, informar, dir si es coneix).
 • 2.8. CL. Classificar frases segons funció (expressar sorpresa, informar, dir si es coneix).
  • 2.9. CL. Contestar si es coneixia un fet o no d’acord amb les imatges.
  • 2.10. Fonètica. Lectura en veu alta de conversa sobre xafarderies.
  • 2.11. CL. Completar diàleg sobre la Mina i l’Oriol després de llegir-lo complet.
 • 2.12. Gramàtica. Identificar el present de subjuntiu en un diàleg.
 • 2.13. Gramàtica. Completar verbs en present de subjuntiu.
 • 2.14. Gramàtica. Completar frases amb pronoms de CI i verbs en present de subjuntiu.
 • 2.15. CL. Decidir si s’està d’acord o no amb unes situacions.
 • 2.16. EE. La vida d’una persona: suposicions i informacions reals.
 • Avaluació 1. Vocabulari. Relacionar adjectius de caràcter amb la seva definició.
 • Avaluació 2. CO i CL. Relacionar preguntes i respostes sobre xafarderies
 • Avaluació 3. CO. Decidir a/b/c després d’escoltar text sobre una persona.
 • Avaluació 4. Gramàtica. Completar frases amb verbs pron. en pretèrit indefinit.
 • Avaluació 5. Gramàtica. Completar frases amb verbs en pret. plusquamperfet.
 • Avaluació 6. Gramatica. Concord. verbal Completar frases verbs en temps correcte.
 • Avaluació 7. EE. Xafarderies sobre un personatge famós.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.