2. On vas? On voldries anar? És bonic? (29-5 d’abril)

Elemental 1 – unitat 2 (Atenció! Ordre invers.)

 • Avaluació 6. Activitat substituïda per tasca de grup.
 • Avaluació 5. Gramàtica i CL. Completar diàleg escrit.
 • Avaluació 3. Gramàtica. Imperatiu informal i formal.
  • Avaluació 4. Vocabulari de viatges.
 • Avaluació 2. CO. Escriure quilòmetres en lletres.
 • Avaluació 1. CO. Relacionar preguntes i respostes.
 • 2.16. CL i gramàtica. Ús dels adjectius bo, bon, mal i dolent.
  • 2.17. CL. Completar textos després de llegir-los complets.
  • 2.18. (Completar dades a partir d’entrevista.)
 • 2.15. CL. Relacionar parts per construir frases completes.
 • 2.14. CL. Decidir frase contrària.
 • 2.13. CL. Completar vocabulari només, almenys, gairebé=quasi.
 • 2.12. CL. El viatger professional. Decidir v/f.
 • 2.11. CO. Completar text amb adjectius qualificatius i superlatius.
 • 2.10. CO. Contestar a/b/c.
 • 2.9. Vocabulari sobre viatges en avió. Completar converses.
 • 2.8. Gramàtica pronom en. Completar.
 • 2.7. Vocabulari dels viatges en avió. Relacionar imatges i text.
 • 2.6. Gramàtica singular/plural d’objectes. Molt bàsic!
 • 2.5. Vocabulari mitjans de transport: objectes i parts dels mitjans de transport.
 • 2.4. CO vocabulari. Relacionar imatges i paraules d’objectes i parts dels mitjans de transport.
 • 2.3. CO. Decidir v/f. Molt bàsic!
 • 2.2. CO i vocabulari. Comprovar que tot el text oral és comprensible abans de llegir la transcripció.
 • 2.1. CO i CL. Mitjans de transport.
 • 1.12. CO. Indicacions. Imperatiu. (El cotxe és el botó verd a baix a l’esquerra).
  • 1.13. Preparació d’un viatge.
 • 1.11. CO. Formalitat per demanar un servei (ús del condicional).
 • 1.10. CL. Ordenar diàlegs.
 • 1.9. Pronunciació a/e.
 • 1.8. CO. Preguntes sobre viatges.
 • 1.7. CO. Viatjar cap a Lluc i Binissalem.
 • 1.6. CO i CL. Transcripció de la conversa del Ralko.
 • 1.5. CO. Preguntes per viatjar.
 • 1.4. CO. El Ralko prepara el seu viatge. Contestar a/b/c.
 •        1.1. CO. Qui és qui? Professions i viatges. Molt bàsic.
  • 1.2. Reflexió: funcions lingüístiques necessàries per viatjar.
  • 1.3. CO i escriure numerals.

Elemental 1 – unitat 5

 •          1.1. Relacionar llocs i punts de mapa.
 • 1.2. Vocabulari sobre llocs. Relacionar imatges i paraules.
 • 1.3. CL. Vocabulari sobre llocs. Completar frases.
 • 1.4. CO. Desitjos per viatjar. Contestar v/f.
  • 1.5. CL. Vocabulari d’animals exòtics. Relacionar imatges amb paraules.
 • 1.6. CL i vocabulari. Completar text triant paraules.
 • 1.7. CL i vocabulari. Completar text amb vocabulari de viatges.
 • 1.8. Gramàtica. Diferenciar els consells de les obligacions.
 • 1.9. CL i gramàtica (condicional). Identificar els consells
 • 1.10. Gramàtica: morfologia de l’imperfet de subjuntiu.
 • 1.11. CL i gramàtica. Completar desitjos en viatges – imperfet subjuntiu.
 • 1.12. CL i gramàtica. Completar text amb verbs en imperfet de subjuntiu.
 • 1.13. CL. Contestar a/b/c sobre text.
 • 1.14. Gramàtica. Seleccionar a/b/c la conjunció disjuntiva correcta.
 • 1.15. CO. Decidir v/f.
 • 1.16. Gramàtica. Ordenar frases. Ús del pronom hi.
  • 1.17. EE. Proposta de viatges. Adaptat com a tasca de grup.
 • 2.1. CL. Seleccionar a/b/c sobre text.
 • 2.2. Vocabulari dels viatges en avió. Relacionar imatges i textos.
 • 2.3. CO. Conversa per planificar un viatge. Decidir v/f.
 • 2.4. Vocabulari objectes d’hotel. Relacionar imatges i paraules.
 • 2.5. Vocabulari de viatges. Mots encreuats.
 • 2.6. Gramàtica imperfet de subjuntiu. Completar verbs després de sentir-los.
 • 2.7. Gramàtica imperfet de subjuntiu. Completar verbs decidint la persona correcta.
 • 2.8. CL i EE. Completar text amb vocabulari bàsic per planificar un viatge.
 • 2.9. CL. Completar conversa planificant un viatge. Seleccionar a/b/c.
 • 2.10. CL i gramàtica per/per a. Seleccionar respostes correctes.
 • 2.11. CL i gramàtica per/per a. Completar text.
 • 2.12. CL. Ordenar frases per construir un diàleg: reserva d’un hotel.
  • 2.13. EO fonètica. Pràctica de pronúncia.
 • 2.14. Gramàtica. Ordenar expressions per construir frases.
  • 2.15. EO pronunciació e oberta i tancada.
  • 2.16. EO. Conversa per reservar viatge.
  • Avaluació 1. Vocabulari. Completar text amb paraules sobre viatges.
 • Avaluació 2. CL. Triar els consells adequats per a cada viatge.
 • Avaluació 3. CO i CL. Relacionar preguntes i respostes d’una conversa.
 • Avaluació 4. Gramàtica per/per a. Seleccionar respostes correctes.
 • Avaluació 5. Gramàtica imp. subj. Completar text amb la forma correcta.
 • Avaluació 6. EO. Planificar viatge. Tasca de classe.

Elemental 3 – unitat 4

 • 1.1. CL. Informació turística s0bre Catalunya. Decidir v/f. Es pot fer sense llegir el text?
 • 1.2. CO i gramàtica (agradar). Completar text.
 • 1.3. CO i vocabulari d’adjectius per descriure llocs. Relacionar adjectiu i significat.
 • 1.4. Gramàtica agradar neutre. Completar text amb expressions de preferències.
  • 1.5. CO. Informació sobre comarques de Catalunya. Interès lèxic i cultural.
  • 1.6. Vocabulari. Completar frases amb termes geogràfics. Molt bàsic!
 • 1.7. CL. La Lotta i els costums catalans. Decidir a/b/c. Estructures importants.
 • 1.8. Gramàtica. Ordenar frases.
 • 1.9. Gramàtica. Presentació que i on.
 • 1.10. CL. Vocabulari i estructures per presentar Budapest. Completar text.
 • 1.11. Gramàtica. Pràctica dels relatius que i on.
 • 1.12. Vocabulari. Expressions sobre el temps. Relacionar amb imatges.
 • 1.13. CO. El temps als Països Catalans. Triar a/b/c.
 • 1.14. Gramàtica com que, perquè, ja que. Seleccionar a/b.
 • 1.15. Vocabulari sobre característiques del temps, llocs i persones. Mots encreuats.
  • 1.16. (Tasca final substituïda per tasca de grup.)
 • 2.1. CL. Les vacances del Carles i la Lotta. Triar v/f.
 • 2.2. Gram. Presentació concordances verbals passat. Unir textos/imatges.
  • 2.3. CL i gramàtica. Reflexió sobre les concordances verbals en passat.
 • 2.4. CL i gramàtica. Completar text amb verbs en passat.
  • 2.5. Vocabulari. Parts d’una carta.
 • 2.6. CL. Frases model per a les parts d’una carta. Bàsic!
 • 2.7. CL. Relacionar postals amb imatges.
 • 2.8. CL i gramàtica (rel. explicatius i especificatius). Relacionar frases amb imatges.
 • 2.9. Gramàtica relatius explicatius i especificatius. Relacionar frases amb imatges.
 • 2.10. Gramàtica relatius explicatius i especificatius. Completar frases amb coma, si cal.
 • 2.11. Gramàtica. Completar frases amb expressions d’ordre en el temps.
 • 2.12. CL i gramàtica. Completar text amb expressions d’ordre en el temps.
 • 2.13. EE. Entrada de blog amb narració d’un viatge. Opcional. Me la podeu enviar.
 • Avaluació 1. Gramàtica. Ordenar frases.
 • Avaluació 2. Vocabulari. Completar frases sobre viatges (triar paraula adequada).
 • Avaluació 3. Gramàtica. Construir frases de relatiu (triar que/on)
 • Avaluació 4. Gramàtica. Completar frase: triar com que/ja que/perquè.
 • Avaluació 5. Gramàtica. Completar postal amb verbs en passat.
  • Avaluació 6. CL. Ordenar paràgrafs.
 • Avaluació 7. Gramàtica. Relatius expecif./explicatius. Relacionar frases i fotos.
 • Avaluació 8. Postal amb narració d’un viatge. Opcional. Me la podeu enviar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.