9.2. Abans i ara. Hem canviat gaire?

Elemental 3 – unitat 1

 • 1.1. CO. Decidir v/f sobre els records de l’àvia.
 • 1.2. Voc. i CO. Relacionar verbs sobre l’evolució de la vida de les dones amb imatges.
 • 1.3. CL i gram. Observar estructures d’obligació en present i passat.
 • 1.4. Gramàtica. Completar frases amb estructura d’obligació (haver de + inf.) en passat.
 • 1.5. CL i voc. Relacionar paraules amb el seu significat.
 • 1.6. CL i cultura. Rel. situacions dona i moment històric (II Rep., dictad., democràcia).
 • 1.7. CO. Decidir resum adequat text sobre Jornada Catalana de Dones.
 • 1.8. CL i voc (expressions de temps). Relacionar situacions i moments vida de la Lola.
 • 1.9. CL i gram. (usos de però i ho). Relacionar dues parts de frases que contrasten.
 • 1.10. (CO) Pronúncia. Escoltar text i enregistrar-ne algunes frases.
 • 1.11. CL i gram. (usos però i perquè). Relacionar parts de frases perquè tinguin sentit.
 • 1.12. CO i gramàtica. Observar estructures per expressar disgust.
 • 1.13. Gram. i voc. Completar frases de desgrat amb present de subjuntiu.
 • 1.14. (CO) Vocabulari. Relacionar paraules sobre dones i societat amb definicions.
 • 1.15. Vocabulari. Observar estructures per comparar (doble, meitat; alt, mig, baix).
 • 1.16. CL i gram. Completar frases estructures comparatives i pronom en.
 • 1.17. CO. Decidir a/b/c sobre vídeo El despertar de les dones.
 • 1.18. Vocabulari. Formació de noms derivats de verbs.
 • 1.19. CL i vocabulari. Completar text amb paraula derivada en -ció.
 • 1.20. EO. Explicar un cas concret de canvi en la situació de les dones.
 • 2.1. CO. Decidir v/f de programa de ràdio sobre canvis en la vida de les dones.
  • 2.2. CO. Relacionar intervencions en ràdio amb tendència progressista o conserv.
  • 2.3. CL. Relacionar anys i moments de la vida de sis dones catalanes conegudes.
 • 2.4.Vocabulari. Escriure dates en lletres a partir de paraules desordenades.
 • 2.5. Vocabulari. Escriure xifres en lletres a partir dels números.
 • 2.6. CO. Decidir quina persona correspon a la pregunta (text sobre Mary Santpere).
 • 2.7. Vocabulari. Compl. diàlegs verb adequat en imperfet indicatiu (observ. verbs irr.)
 • 2.8. Gram. Completar frases en passat amb verbs imperfet i passat perifr.
 • 2.9. CO. Decidir a/b/c d’intervenció en ràdio sobre escola a Andorra.
 • 2.10. Gram. Seleccionar verbs en forma impersonal de transcripció escola a Andorra.
 • 2.11. Gram. i voc. Ordenar paraules per crear frases.
  • 2.12. CL. Completar frases amb abans o ara segons si es refereixen passat/present.
 • 2.13. CL i voc. Completar conversa amb expres. de temps (ara, encara, ja…)
 • 2.14. CL. Test del masclisme. Decidir si estem d’acord amb les afirmacions.
 • 2.15. EO. Descriure la situació de la dona en un context conegut. Adaptat al curs.
  • Avaluació 1. Relacionar dues parts d’una frase sobre la situació de les dones.
 • Avaluació 2. Gram. i voc. Ordenar paraules per frases (opinió neg. i subj.).
 • Avaluació 3. CL i gram. Completar text amb perífrasi s’obligació en passat i forma corr.
 • Avaluació 4. CO. Decidir v/f d’entrevista sobre la vida professional de les dones.
 • Avaluació 5. CL. Completar conversa amb expressions de temps.
 • Avaluació 6. (CO) Gram. Completar frases amb verbs formes impersonals en imperfet.
 • Avaluació 7. EO. Exposició formal sobre situació de dones al propi context.

Elemental 3 – unitat 2

 • 1.1. CL. Llegir correus de presentació de quatre persones en un fòrum i decidir v/f.
 • 1.2. CO i gram. Relacionar parts de frases per reconstruir idees de l’àudio.
 • 1.3. CO i CL. Identificar situacions de l’Aina i el Xifré escoltant la conversa.
 • 1.4. CL i vocabulari. Unir definicions amb paraules de la conversa al xat entre 4 joves.
 • 1.5. Vocabulari. Aïllar l’adjectiu de caràcter que és diferent de la resta.
 • 1.6. CO i CL. Relacionar declaracions amb tema de l’estudi.
 • 1.7. CL i gram. Observació CONNECTOR per tant.
 • 1.8. CL i gram. Completar conversar escrita amb perquè, per tant o com que.
 • 1.9. Fonètica. Distingir [s] i [z] en diverses paraules.
 • 1.10. EO. Entrevistar i descriure la situació actual de joves coneguts. Adaptat al curs.
 • 2.1. CO. Decidir a/b/c sobre les situacions dels joves que parlen entre ells.
  • 2.2. CL. Identificar el sentit de les frases que es diuen: positiu o negatiu.
 • 2.3. Vocabulari. Relacionar la definició i els noms sobre grups de persones.
 • 2.4. CL. Completar text amb paraules sobre grups i relacions.
 • 2.5. Gram. Completar frase amb preposició adequada per a verb.
 • 2.6. Gram. Presentació de pronoms per substituir complement preposicional.
 • 2.7. Gram. Identificar referents dels PRONOMS (COMPL. PREP. RÈGIM VERBAL).
 • 2.8. Gram. Observar pronoms de compl. preposicional i els seus referents.
 • 2.9. Gram. Completar xat amb un o dos pronoms (compl. prep.)
 • 2.10. CO, CL i gram. Triar resposta adequada (amb pronoms) a pregunta.
 • 2.11. CL i gram. Conversa entre la Neus i en Xifré. Identificar oracions condicionals.
 • 2.12. CO. Identificar v/f sobre la conversa entre el Màrius i l’Aina.
 • 2.13. EE. Fer una descripció sobre la situació actual del joves (estat civil, residència…).
 • 3.1. CO i CL. Relacionar adjectiu de caràcter amb descripció de persona.
 • 3.2. CL (CO). Completar text amb adjectius de caràcter.
  • 3.3. CL i voc. Relacionar definicions i paraules.
  • 3.4. CL. Relacionar les OPINIONS sobre el voluntariat de la Neus i els seus amics.
 • 3.5. CL. Ordenar paràgrafs de text sobre els joves d’avui.
 • 3.6. CL i gram. Observar estructura per donar arguments.
 • 3.7. CO i CL. Relacionar afirmacions i reaccions en conversa sobre okupes.
 • 3.8. Gram. i CL. Completar frases amb no és veritat que i el que passa és que + verb.
 • 3.9. Gram. i CL. Presentació del CONNECTOR tot i que.
 • 3.10. CL i gram. Relacionar dues parts de frases amb el connector per això.
 • 3.11. CL (CO) i gram. Completar conversa amb tot i que i per això.
 • 3.12. CL (CO) i gram. Presentació d’estructura em fa posar + adjectiu.
 • 3.13. CL i gram. Ordenar paraules per construir frases sobre estats d’ànim.
 • 3.14. CL. Decidir a/b/c sobre text “Per què els joves no s’independitzen”.
 • 3.15. CO i CL. Relacionar afirmacions amb opinió de Xifré, Marga i Vanesa.
 • 3.16. EE. Text argumentatiu expressant l’opinió sobre la joventut actual. Adaptat.
 • Avaluació 1. CL i gram. Completar carta per trobar amics amb connectors.
 • Avaluació 2. CL i gram. Completar respostes amb preposició de règim verbal adequada.
 • Avaluació 3. Gram. Completar frases amb els pronoms adequats.
 • Avaluació 4. Gram. i CL. Completar text amb els connectors adequats.
 • Avaluació 5. Voc. Completar presentacions del caràcter amb l’adjectiu correcte.
 • Avaluació 6. EO. Manifestar l’opinió sobre la situació i comportaments dels joves.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.